Phụ LỤc I mẫu và HƯỚng dẫn ghi sổ ghi chép ban đẦu về DÂn sốtải về 0.66 Mb.
trang14/30
Chuyển đổi dữ liệu05.01.2023
Kích0.66 Mb.
#54108
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30
6671706-221Phu luc bao cao thong ke dan so (CTV, xa, csyt)

(1) Họ và tên: Ghi tên người chuyển đi.
(2) Ngày đi: Ghi ngày tháng năm theo kiểu DD/MM/YYYY
Lưu ý (1): Khi có (nhiều) người trong hộ chuyển đi CTV phải thực hiện đồng thời các việc sau:
- Tại Mục I. Lấy thước kẻ gạch đè lên dòng ghi thông tin của người chuyển đi từ cột 1 đến hết.
- Tại Mục III, khoản 7: Ghi ngày tháng năm bắt đầu chuyển đi (cột ngày tháng năm), ghi Chuyển đi (cột ghi thay đổi) và tên người chuyển đ (cột tên).
Lưu ý (2): Trường hợp chuyển đi khỏi xã cả hộ hoặc các thành viên của hộ đã ghi trong một trang riêng của Sổ A0, CTV thực hiện đồng thời các việc sau:
- Gạch chéo đơn từ trái sang phải lên toàn bộ trang Phiếu hộ dân cư và gửi kèm theo với Phiếu thu tin của tháng đó.
- Tại Mục III khoản 7: Ghi ngày tháng năm chuyển đi khỏi xã (cột ghi thay đổi), hộ số … (cột tên) nếu chuyển đi cả hộ hoặc hộ số XXX.X (cột tên) nếu tất cả thành viên của hộ đã ghi trong trang giấy XXX.X của Sổ A0.
Lưu ý (3): Chuyển đi trong nội bộ xã;
- Đối với trường hợp có một số người trong hộ chuyển đi, CTV lấy thước kẻ gạch đè lên dòng ghi thông tin của người chuyển đi từ cột 1 đến hết tại Mục I và thông báo cho Viên chức dân số xã, CTV quản lý địa bàn người đó chuyển đến để tiếp tục theo dõi về dân số
- Đối với trường hợp chuyển đi cả hộ hoặc tất cả thành viên của hộ đã ghi trong một trang Phiếu hộ dân cư của Sổ A0, CTV thông báo và gửi trang Phiếu hộ dân cư cho viên chức dân số xã, CTV quản lý địa bàn người chuyển đến.
4.6.4. Khoản 4. Bà mẹ mang thai
(1) Họ và Tên: Ghi tên bà mẹ mang thai.
(2) Ngày sinh: Ghi ngày tháng năm sinh của bà mẹ theo kiểu DD/MM/YYYY.
(3) Mang thai thứ: Ghi lần bà mẹ mang thai. Trường hợp không đủ thông tin về lần mang thai, CTV ghi theo số con đẻ sống.
(4) Ngày SLTS1: Ghi ngày tháng năm theo kiểu DD/MM/YYYY.
(5) Ngày SLTS2: Ghi ngày tháng năm theo kiểu DD/MM/YYYY.
Thông thường các bà mẹ mang thai được tư vấn và thực hiện sàng lọc trước sinh 2 lần để phát hiện, can thiệp và xử trí sớm các bệnh, tật, các rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay trong giai đoạn bào thai. Lần 1 vào 3 tháng đầu thai kỳ (SLTS1) và lần 2 vào 3 tháng giữa thai kỳ (SLTS2)
Lưu ý: Khi có thông tin về bà mẹ mang thai, CTV phải ghi đồng thời 2 mục
- Tại Mục II: Ghi T vào ô tương ứng của tháng bà mẹ mang thai như đã hướng dẫn.
- Tại Mục III khoản 4: Ghi đầy đủ thông tin vào khoản này như đã hướng dẫn.
4.6.5. Khoản 5. Khám sức khỏe trước khi kết hôn
(1) Họ và Tên: Ghi tên người đã khám sức khỏe trước khi kết hôn.
(2) Ngày khám: Ghi ngày tháng năm thực hiện theo kiểu DD/MM/YYYY.tải về 0.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương