Phụ LỤc I mẫU ĐƠN ĐỀ nghị CẤp chứng chỉ HÀnh nghề DƯỢC (Kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-cp ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dượctải về 117.5 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu21.06.2022
Kích117.5 Kb.
#52429
1   2   3   4
PHAMTUANNGOC
Hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
Xác nhận Ông/Bà:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chỗ ở hiện nay:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác:………..
Ngày cấp:…………Nơi cấp: .............
Điện thoại: .................................. Email ( nếu có):
Văn bằng chuyên môn:
Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược số: …………………… ngày.....………………
Đã hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược như sau:
Thời gian từ: Ngày……………….đến ngày……… ……………….
Số giờ tham dự:
Nội dung chương trình cho đối tượng: ..... ....................... (1)
Cơ sở đào tạo, cập nhật:……(2)………Địa chỉ:………(3)……………….
.., ngày .... tháng ... năm...
Người đại diện trước pháp luật/
người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))Ghi chú:
(1): Ghi rõ đối tượng tham gia đào tạo (ví dụ: người hành nghề dược: bán buôn…).
(2): Tên cơ sở đào tạo cập nhật.
(3): Địa chỉ cơ sở đào tạo cập nhật.
tải về 117.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương