PHỤ LỤc I bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giangtải về 6.05 Mb.
trang30/30
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.05 Mb.
#1353
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


C. MÁY CHÍNH TÀU

STT

Ký hiệu máy

Công suất
(CV)


Giá tính

Tài sản mới 100%

Tài sản đã qua sử dụng

I. Hiệu máy HINO

1

Hino:

DK20; DM100; DQ100; EB100; EB200; EB300; EB400; EC100; ED100; EG100; EH100; EH300; EH500; EH700.

100 ÷ 305

42

35

2

Hino:

EL100; EM100; EP100; ER200; HO6C; HO6C-TI; HO6C-TT; HO7C; HO7D.

165 ÷ 290

59

50

3

Hino:

JO5C; JO5D-TA; JO7C; JO8C; JO8E
50

42

4

Hino:

EF100; EF300; EF350; EF500; EF550

280 ÷ 300

48,2

45

5

Hino:

EF700; EF750.

330 ÷ 390

76,5

65

6

Hino:

EK100; EK200; K13C; K13D; K13TC; YF50

270 ÷ 380

111,8

95

7

Hino:

EV700; F17C; F17D; F17E; V21C

330 ÷ 415

93,4

80

8

Hino:

F20C; F21C

380 ÷ 390

118

100

9

Hino:

M10U; P11C; PO9C

230 ÷ 300

100

85

10

Hino:

V22C.

420

370

260

11

Hino:

V22D.

410

457

320

12

Hino:

V25C.

450

700

500

13

Hino:

V26C.

450 ÷ 480

750

550

II. Hiệu máy YANMAR

1

Yanmar:

NS10; NS8; S13CE.

8 ÷ 13

9

7

2

Yanmar:

2ES; 2H95; 2HS66; 2HS72YC; 2HS75; 2HS80; 2HS85; 2LD; 2LD-FE; 2LE; 2LEG; 2SM; 2SMGG; 2ST; 2T75; 2TE; 2TGE; 2TGGE

9 ÷ 37

42,7

32

3

Yanmar:

2M10; 3T; 3T70 (72; 75; 80U; 84; T90).

10 ÷ 45

37,3

28

4

Yanmar:

3TN100 (166; 63; 75; 82; A68; A72; C78); 6TY120; YP35; 6MD; mD20.

11 ÷ 115

40

30

5

Yanmar:

2TR15 (20; 22);

15 ÷ 22

29,3

22

6

Yanmar:

3EH15; 3EHS; 3S15; 3SM; 3SMGE; 3Z15.

45 ÷ 70

60

45

7

Yanmar:

3EB; 3EK; 3EKG; 3EL; 3LK; 3L15; 3M15; 3MD; 3KD; 3BHGG.

45 ÷ 110

86,6

65

8

Yanmar:

3ES; 3ESDE.

45 ÷ 56

100

75

9

Yanmar:

3KD; 3KDGGE; 3KG; 3KS; 3KSG.

50 ÷ 82

118,8

67

10

Yanmar:

3LD; 3LD-F; 3LD-GFE.

44 ÷ 60

89,3

50

11

Yanmar:

3T; 3TE; 3TG; 3TGE; 3TGGE; 3TGK; 3TL.

20 ÷ 40

46,6

35

12

Yanmar:

4m; D; 4PH; 4PHL-N; 4TNA78.

36 ÷ 60

66,6

50

13

Yanmar:

4CH; 4CH25A; 4CHK; 4CHK-HT; 4CHK-ST; 4CHK-T; 4BHGG; 4BNC.

70 ÷ 160

100

75

14

Yanmar:

4DDHN; 4DH; 4DMDS.

36 ÷ 40

84

63

15

Yanmar:

4ED; 4EH; 4EK; 4EKDG; 4ES; 4ESDE; 4ESDGGGE; 4LD.

60 ÷ 110

120

90

16

Yanmar:

4HA; 4HA35; 4HB35; 4HC35; 4KD; 4KDE; 4KS; 4KSB; 4KSD; 4KZ.

60 ÷ 130

122,6

92

17

Yanmar:

5KB; 5KD; 5KDGGGF; 5KG; 5KS; 5KSD; 5KSDGG; 5LD.

75 ÷ 140

130

100

18

Yanmar:

6AYM; AYM-WGT; 6AYM-WST.

659 ÷ 911

480

360

19

Yanmar:

6CH35; 6CHE; 6CHK-DT; 6CHK-HT; 6CHK-ST; 6CHK-T; 6CHS; 6CHL; 6CH-ST1; 6CH-THE; 6DM; 6KB-DT; 6KD; 6KDE; 6KDGG; 6KD-HT; 6KG; 6KEL-DT; 6KE; 6KES; 6KES-T; 6KS; 6KSD-HT; 6KS-HT; 6KS-T; 6KL; 6LD.

90 ÷ 360

100

75

20

Yanmar:

6DH; 6DHK; 6DHC-H; 6CHK-HT; 6DHS.

45 ÷ 140

106,6

80

21

Yanmar:

6ES; 6ESDGG; 6ESDGG-HT; 6TY120.

100 ÷120

255

120

22

Yanmar:

6GA-ET; 6G-DT; 6G-ET; 6G-ST; 6G-SU; 6MAL-HTS; 6SY-650.

510 ÷ 1.200

200

150

23

Yanmar:

6GH1-HT; 6GHA; 6GHAD50; 6GHAD-ST; 6GHA-ET; 6GHA-ST; 6GH-DT; 6GH-HT; 6GX-ET.

130 ÷ 550

146,6

110

24

Yanmar:

6HA; 6HA-DTE; 6HAE; 6HA-HT; 6HAK; 6HAK-DT; 6HAK-T; 6HAL-DT; 6HAL-HT; 6HA-THE.

165 ÷ 360

120

90

25

Yanmar:

6KX-GT; 6LA; 6LAAKL-D7; 6LAAKL-DT; 6LAAL-DT; 6LA-DT; 6LA-UT.

500 ÷ 690

670

500

26

Yanmar:

6LAHK-ST; 6LAHK-STL; 6LA-ST; 6LX; 6LX-ET; 6LXHEP-GT; 6LXHP-GT; 6LXP-GT; 6LXQ-GT; 6LXS-GT; AY20L-EP.

490 ÷ 838

960

720

27

Yanmar:

6NHL; 6N160; 6N160-EN; 6N165-EN2; 6NY16-DN; 6NY16-HN; 6NY16-LHQ; 6NY16-SN; 6SHL-ET; 6SHL-ET; m200; m200L-EN; T260L-ST; S165-T; S165L-DT; S165L-HT; S165L-UT; S185L-ST.

270 ÷ 1.400

1.067

800

28

Yanmar:

6.

> 140.000

1.200

900

29

Yanmar:

12LA; 12LAALC-DT; 12LAK-STE2; 12LALC-ST.

700 ÷ 1.100

1.500

1.200

30

Yanmar:

12.

> 1.100

2.000

1.500

III. Hiệu máy CUMMINS

1

Cummins:

6B5.9; 6C8.3; 6CTA8.3.

115 ÷ 350

67

50

2

Cummins:

N855; NT855; NTA14; NTC350; NTA855.

195 ÷ 440

80

60

3

Cummins:

KT19-G (G1; G2); KT19-M (M0; M1; M2); KT19-C (C; C2).

365 ÷ 520

700

450

4

Cummins:

KTA19-G (G1; G2); KTA19-M (M0; M1; M2); KTA19-C (C1; C2).

500 ÷ 685

900

600

5

Cummins:

KTA19-G (G3; G4); KTA19-M3 (M4); KTA19-C3 (C4).

600 ÷ 755

1.300

700

6

Cummins:

QSK19; QSKT19; QSKTA19; QSL19.

650 ÷ 800

700

400

7

Cummins:

VT28; VTA28.

630 ÷ 675

1.000

650

8

Cummins:

KT38; KTA38-C; KTA38-M (M0; M1; M2).

750 ÷ 1.400

1.350

950

9

Cummins:

KTA50; KTA50-M; KTA50-C; KTA50-G.

1.250÷1.800

1.350

950

IV. Hiệu máy MITSUBISHI

1

Mitsubishi:

3GF; 3KE; 3KF; 3MF; 3QG; 3RF; K3D; K3E; K3F; K3M; S3C; S3E; S3M; 3.

15 ÷ 75

40

28

2

Mitsubishi:

4AACE; 4AE; 4D30; 4D55 (56); 4DR5 (6; 7; 51A); 4DSR; 4GF; 4K; 4MF; 4P; 4PE; 4PF; 4Z; 4ZB; 4ZC; K4M; m4E; m4H2; m4J, S4E; S4G.

20 ÷ 125

46

32

3

Mitsubishi:

4D31(32; 33; 34; 35; 36); 4M40; 4M50; S4B; S4M; 4.

100 ÷ 220

50

35

4

Mitsubishi:

6AAC-1; 6D11; 6D14 (15; 16; 17; 18).

90 ÷ 255

93

65

5

Mitsubishi:

6D20 (21; 22; 24; 31; 40)

145 ÷ 390

100

70

6

Mitsubishi:

6DB1; 6DR5; 6DS7; 6DS70; 6DS70-A (C); 6GAC-1G (1K; 2); 6GFAC-1G; 6GFAC-1K; 6GGT-2; 6GT-5.

79 ÷ 250

71

50

7

Mitsubishi:

6LAC-1; 6M60; 6M70; 6NAC-1; 6NBAC-2; 6PF-1; 6PFACE-1; 6PFE-1; 6PK-1; 6ZE-1; 6ZEAC-1; 6ZGAC-1; 6ZHAC-1; 6ZHBAC-1; 6ZKAC-1.

100 ÷ 520

108

75

8

Mitsubishi:

6SAC-1; 6SGAC-1; 6TAC-1; S6N; S6N-MPTA-2; S6N-MPTK-2; S6N-MTK-2; S6N-PTA-2; S6R; S6R2; S6R2F-MTK; S6R2F-MTK-2; S6R2-MPTKF; S6R2-MTK; S6R2-PTA; S6R2-PTAA; S6RF-MTK; S6R-PTA; S6R-Y2PTAW.

512 ÷ 1 050

1.570

1.100

9

Mitsubishi:

6ZA; 6ZB; 6ZC; 6ZCAC; m6H;m6J; m6L; S6F; S6BD-M50; S6F.

45 ÷ 250

64

45

10

Mitsubishi:

D6B-MTK; D6BRJ; D6B-TKE; FEG100; FEG130; FEG140; FEG180; FEG200; FEG215.

97 ÷ 350

114

80

11

Mitsubishi:

FEG250; FEG300; FEG350; FEG400.

300 ÷ 480

121

85

12

Mitsubishi:

S6A; S6A2; S6A2-MTK; S6AG-MTK.

435 ÷ 510

650

450

13

Mitsubishi:

S6A3; S6A3-MTK; S6A3-MTK2; S6A3-MTK2L; S6A3-PTA; S6A3-PTK; S6AG-MTK.

557 ÷ 660

1.100

750

14

Mitsubishi:

S6B3; S6B3F-MTK; S6B-MTK-2; 6.

400 ÷ 500

130

80

15

Mitsubishi:

S6M2-MTK-2; S6M3F-MTK; S6M3G-M35; S6M3-MTK; S6M4-M50; S6MB-MTK; S6MB-MTK-2.

135 ÷ 420

110

76

16

Mitsubishi:

S6U-MTK; 6.

≥ 1 350

650

450

17

Mitsubishi:

8DC10 (11); 8DC2 (4; 6; 7; 8; 9); 8DC40A; 8DC4; 8DC80A; 8DC81A; 8DC90A; 8DC91A; 8M20; 8M22; 8.

265 ÷ 550

110

75

18

Mitsubishi:

S12A2-PTA; S12N-MTK; S12R; 12.

820 ÷ 1.500

650

450

19

Mitsubishi:

14; 16.

> 1.500

720

500

V. Hiệu máy ISUZU

1

Isuzu:

2AB1; 2LB; 2.

16 ÷ 25

14

10

2

Isuzu:

3A; 3A1; 3AA1; 3AB1; 3AD1; 3KC1; 3LB1; 3LD1; 3.

20 ÷ 35

37

26

3

Isuzu:

4BA1; 4BB1; 4BC1; 4BC2; 4BD1; 4BE1; 4BG1; 4C330; 4FB1; 4FC1; 4HF1; 4JB1; 4LC1; 4LE1; 4LE2; C190; C221; C240; C330; 4.

30 ÷ 90

46

32

4

Isuzu:

6BB1; 6BD; 6BG1; 6H1KT; DA220; D400; D500; DA120; DA220; 6SA; DH100.

114 ÷ 190

60

42

5

Isuzu:

6BG1TC; 6BG1TI; 6SA1; 6SA1TC; 6SD1T; 6SD1TC; 6OHC; 6QA1; 6QA2; 6RA1; 6RB1; 6RB1TC; 6RB1TCU; 6RB1U; E110; E120.

200 ÷ 385

65

45

6

Isuzu:

6SD1UY; 6WG1T; 6WG1TC; 6.

200 ÷ 500

80

55

7

Isuzu:

8MA; 8PE; 8.

180 ÷ 400

83

58

VI. Hiệu máy NISSAN

1

Nissan:

TD27; SD22; SD226; SD226CS-100; SD23; SD27.

29 ÷ 85

28

22

2

Nissan:

CD17; CD20; CD30; ED30; ED33; FD33; FD33T; FD35; FD35T; FD42; FD46; 4.

76 ÷ 130

44

35

3

Nissan:

LD20; LD20II; LD20T; RD28.

67 ÷ 94

50

40

4

Nissan:

ED6; FD6; FD606; FD6T; FD6T06; FD6TA06; FE6; FE6T; FE6TC; 6.

115 ÷ 230

56

45

5

Nissan:

MD92; ND6; NE6; NE6T; NF6TC; PD6; PD606; PD616; PD6T; PE6; PE6H; PE6T; PF6.

104 ÷ 320

53

42

6

Nissan:

SD33; SD336; SD336CS3; SD336J3; SD336N2; SD33T6N3

44 ÷ 95

54

43

7

Nissan:

RD8; RD8T; RD8T06; RD8TA06; RE8; RF8; RM8; 8.

163 ÷ 420

56

45

8

Nissan:

RD10T06; RE10; RE10TA06; RH10; 10.

250 ÷ 500

75

60

VII. Hiệu máy KOMATSU

1

Komatsu:

4D105; 4D92; 4D115; 4D120.

35 ÷ 90

30

25

2

Komatsu:

Em;430 (35; 36; 40); 4.

35 ÷ 115

33

27

3

Komatsu:

6D105; 6M105A-1; 6M108A-1; 6M110A-1; 6M117A-1; 6M125A-1; 6M91A-1; 6M95A-1

205 ÷ 450

125

100

4

Komatsu:

6M132A-1; 6M140A-1; 6M160A-1; 6M170B-1; EM654A; EM655A(65A; 79A; 80A); 6.

530 ÷ 760

350

280

5

Komatsu:

SA12V140; SAA12V140; 12.

613 ÷ 930

450

350

VIII. Hiệu máy GRAYMARINE - DETROI

1

Graymarine

Graymarine: 3; 4; 5.

50 ÷ 75

25

20

2

Graymarine

Graymarine: 6; 8.

≥ 90

51

40

3

Graymarine

Graymarine - Detroi: 6; 8.

260 ÷ 380

150

125

IX. Hiệu máy CATERPILLAR

1

Caterpillar:

3304; 4

150 ÷ 250

40

30

2

Caterpillar:

3406; 3406B; D353; 6.

380 ÷ 535

85

65

3

Caterpillar:

3408; 3408B; 3408CAT; 8.

350 ÷ 550

120

90

4

Caterpillar:

3412; 12.

> 600

200

150

X. Hiệu máy HYUNDAI

1

Hyundai:

M4D31; m4D32; 4

65 ÷ 100

35

28

2

Hyundai:

D6AY; D6BJS; D6BR; D6BRM; D6BRS; m6D16; m6D22; 6.

125 ÷ 350

60

45

3

Hyundai:

8.

> 350

87

65

XI. Hiệu máy DAIYA

1

Daiya:

3; 3K2.

26 ÷ 30

30

22

2

Daiya:

4K; 4P.

30 ÷ 45

35

25

3

Daiya:

4G; 4GE2; 4B; 4

50 ÷ 100

37

27

4

Daiya:

Daiya: 6GFE.

120 ÷ 220

85

65

XII. Hiệu máy MAZDA

1

Mazda:

Mazda: 4; VS; 25; 30.

25 ÷ 97

36

27

2

Mazda:

Mazda: T; SL.

105 ÷ 130

40

30

XIII. Hiệu máy KUBOTA

1

Kubota:

D1005; D1100; D600; 3.

12 ÷ 30

27

22

2

Kubota:

V1200; V1512; 4.

24 ÷ 120

30

25

3

Kubota:

6.

>120

41

30

XIV. Các hiệu máy khác

1

Niigata:

6NSE-M; 6.

> 600

810

600

2

Skoda:

4OS; 4; 6.

60 ÷ 180

13

10

3

Volvo Penta:

TD100; 120; 122; 6; 10.

265 ÷ 380

92

70

4

Kia:

4; 6.

30 ÷ 100

23

17

5

Daewoo:

MD136T; mD196T; mD190TI; 6.

190 ÷ 300

49

37

6

Daewoo:

8V;10V;12V.

450 ÷ 590

120

85

7

MTU-Mercedes:

MB837; 8V-396; 12V396.

500 ÷ 660

85

65

8
ĐT-75; D108;mTZ; CMĐ-14; Đ50L.

50 ÷ 108

20

15

9

Yamaha:

MD20; W06D; 6.

150 ÷ 250

46

35

10
D12; D14; D16; D20; D22; D24; D26.

20 ÷ 26

8

6

11

Yuchai:

YC6T375; YC6T400C; YC6T450C; YC6T500C; YC6T540C; YC6T550C; 6.

375 ÷ 650

500

400

Ghi chú: Thứ tự tra cứu: Ưu tiên cùng ký hiệu máy và công suất, tiếp theo cùng ký hiệu máy; những máy không có trong phụ lục thì tra theo hiệu máy có ký hiệu máy và công suất gần nhất./.
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments -> 51783
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 6.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương