PHỤ LỤc I bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giangtải về 6.05 Mb.
trang20/30
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.05 Mb.
#1353
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30
187

212

236

-

HoaMai T.3T - 3 tấn
163

185

206

-

HoaMai T.3T/MB - 3 tấn
148

168

187

-

HoaMai T.3T/MB1 - 3 tấn
172

196

218

-

HoaMai HD3000 - tải ben 3 tấn
218

248

276

-

HoaMai HD3250TL và HD3250 - 3,25 tấn
192

218

242

-

HoaMai HD3250TL 4x4 và HD3250 4x4 - 3,25 tấn
210

239

266

-

HoaMai TĐ3,45T - tải ben 3,45 tấn
134

152

169

-

HoaMai HD3450 4 x 4 - tải ben 3,45 tấn
245

278

309

-

HoaMai HD3450 - tải ben 3,45 tấn
238

270

300

-

HoaMai HD3450MP - tải ben 3,45 tấn
250

284

315

-

HoaMai HD3450MP 4x4 - tải ben 3,45 tấn
261

297

330

-

HoaMai HD3450A - MP 4x4 - tải ben 3,45 tấn
268

305

339

-

HoaMai HD3600 - tải ben 3,6 tấn
218

248

275

-

HoaMai HD3600MP - tải ben 3,6 tấn
250

284

315

-

HoaMai TĐ4,5T, tải ben 4,5 tấn
147

167

186

-

HoaMai HĐ4500 4 x 4, tải ben 4,5 tấn
163

185

206

-

HoaMai HD4500A 4x4, tải ben 4,5 tấn
163

185

206

-

HoaMai HD4500 - tải ben 4,5 tấn
253

288

320

-

HoaMai HD4650, tải ben 4,65 tấn
198

225

250

-

HoaMai HD4650 4x4, tải ben 4,65 tấn
218

248

275

-

HoaMai HD4950 - tải ben 4,95 tấn
260

296

329

-

HoaMai HD4950 4x4 - tải ben 4,95 tấn
291

331

368

-

HoaMai HD4950MP - tải ben 4,95 tấn
288

327

363

-

HoaMai HD5000 - tải ben 5 tấn
245

278

309

-

HoaMai HD5000 4x4 - tải ben 5 tấn
269

306

340

-

HoaMai HD5000MP 4x4 - tải ben 5 tấn
312

355

394

-

HoaMai HD5000A - MP 4x4 - tải ben 5 tấn
308

350

389

-

HoaMai HD6500 - tải ben 6,5 tấn
336

382

424

-

HoaMai HD7000 - tải ben 7 tấn
385

438

487

21

Xe nhãn hiệu Hoàng Trà

-

Xe HoangTra HT1.FAW29T1
245

278

309

-

Xe HoangTra YC6701C1
325

369

410

-

Xe HoangTra YC6701C6.BUS40
250

284

315

-

Xe HoangTra CA1031K4SX - HT.MB - 51, 970kg
103

117

130

-

Xe HoangTra CA1031K4SX - HT.TK - 50, 975kg
109

124

138

-

Xe HoangTra FHT1250T - MB - tải có mui 0,99 tấn
140

159

177

-

Xe HoangTra CA1031K4SX - HT.TTC - 52, 1,105 tấn
99

112

124

-

Xe HoangTra FHT1250T - tải 1,25 tấn
130

148

164

-

Xe HoangTra CA1041K2L2.SX - HT.TK - 55, trọng tải 1,45 tấn
150

170

189

-

Xe HoangTra CA1041K2L2.SX - HT.MB - 54, trọng tải 1,495 tấn
139

158

176

-

Xe HoangTra CA1041K2L2.SX - HT.MB - 49, trọng tải 1,495 tấn
133

151

168

-

Xe HoangTra FHT1840T - MB - tải có mui 1,495 tấn
177

201

223

-

Xe HoangTra FHT1990T - MB - 1,495 tấn
196

223

248

-

Xe HoangTra CA3041K5L - trọng tải 1,65 tấn
109

124

138

-

Xe HoangTra FHT1840T - tải 1,84 tấn
169

192

213

-

Xe HoangTra CA1041K2L2.SX - HT.TTC - 61, trọng tải 1,85 tấn
133

151

168

-

Xe HoangTra FHT1990T - 1,99 tấn
187

212

236

-

Xe HoangTra FHT 7900SX - TTC - tải 3,45 tấn
209

237

263

-

Xe HoangTra FHT7900SX - MB - tải có mui 3,5 tấn
232

264

293

-

Xe HoangTra FHT1840T - TK
179

203

226

-

Xe HoangTra FHT3450T
218

248

275

-

Xe HoangTra FHT - CA1176K2L7CX
590

671

746

-

Xe HoangTra FHT -CA1258P1K2L11T1CX
721

819

910

-

Xe HoangTra FHT -CA1258P1K2L11T1PN
741

842

935

-

Xe HoangTra FHT - CA1176P1K2L7PN
558

634

704

-

Xe HoangTra FHT - CAH1121K28L6R5PN
721

819

910

22

Xe nhãn hiệu Heibao

-

Xe Heibao, tải ben 660kg
85

97

108

-

Xe Heibao SM1023 - HT.TK - 28, trọng tải 660kg
102

116

129

-

Xe Heibao SM1023 - HT.TB02 - 29, trọng tải 660kg
76

86

95

-

Xe Heibao SM1023 - HT.MB - 27, trọng tải 710kg
100

114

127

-

Xe Heibao SM1023, trọng tải 860kg
95

108

120

-

Xe Heibao, thùng ATSO phủ bạt, trọng tải 860kg
65

74

82

-

Xe Heibao SM1023 - HT - 70
111

126

140

23

Xe nhãn hiệu Honor

-

Honor 950TD - tự đổ 0,95 tấn
111

126

140

-

Honor 950TL - tải thùng 0,95 tấn
88

100

111

-

Honor 1480TL/MB - tải mui phủ 1,35 tấn
125

142

158

-

Honor 1480TL, tải thùng 1,48 tấn
103

117

130

-

Honor 1840TL - tải thùng 1,84 tấn
115

131

145

-

Honor 2TD1 - tự đổ 2 tấn
170

193

214

-

Honor TD2.5T4x2 - tải ben 2,5 tấn
185

210

233

-

Honor 3TD1 - tự đổ 3 tấn
194

221

246

-

Honor 3TD2 - tự đổ 3 tấn
214

243

270

-

Honor TD3.45T4x2 - tải ben 3,45 tấn
209

238

264

-

Honor TD3.45T4x4 - tải ben 3,45 tấn
232

264

293

-

Honor TD4.8T - tải ben 4,7 tấn
238

270

300

-

Honor TD4.95T4x4 - tải ben 4,95 tấn
258

293

325

24

Xe nhãn hiệu Honta

-

Xe Honta FHT 800T
95

108

120

-

Xe Honta FHT 980T
135

153

170

25

Xe nhãn hiệu Hyundai

-

Hyundai H100 Porter 1.25 - 2/TK, tải thùng kín 1 tấn
222

252

280

-

Hyundai H100 Porter 1.25 - 2/TB, trọng tải 1,15 tấn
222

252

280

-

Huyndai Porter 1,25 tấn
155

176

195

-

Huyndai HD65/MB3, HD/65MB4 - tải 1,9 tấn
309

351

390

-

Hyundai HD65/THACO - MBB - tải có mui 2,4 tấn
363

412

458

-

Hyundai HD65/THACO - TK - tải thùng kín 2,4 tấn
363

413

459

-

Hyundai HD65/MB1, HD/65MB2, HD 65/TK - 2,4 tấn

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments -> 51783
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 6.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương