PHỤ LỤc I bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giangtải về 6.05 Mb.
trang16/30
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.05 Mb.
#1353
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30
120

133

-

Cuulong ZB3812T1 - MB - 1 tấn
121

138

153

-

Cuulong DFA1 - trọng tải 1,05 tấn
90

102

113

-

Cuulong DFA4215T1 - MB - 1,05 tấn
145

165

183

-

Cuulong CL3812T; CL3812T - MB trọng tải 1,2 tấn
103

117

130

-

Cuulong CL3812DA; CL 3812DA1; CL 3812DA2 - tải 1,2 tấn
121

138

153

-

Cuulong KC3815D - T400 - 1,2 tấn
127

144

160

-

Cuulong KC3815D - T550 - 1,2 tấn
134

152

169

-

Cuulong ZB3812T1 - 1,2 tấn
121

138

153

-

Cuulong ZB3812D - T550 - 1,2 tấn
137

156

173

-

Cuulong KC3815D - T550 - 1,2 tấn
135

153

170

-

Cuulong CLDFA1; CLDFA/TK trọng tải 1,25 tấn
115

131

146

-

Cuulong DFA - trọng tải 1,25 tấn
91

103

114

-

Cuulong DFA1 và DFA1/TK, trọng tải 1,25 tấn
107

122

135

-

Cuulong CLDFA - 1,25 tấn
115

131

146

-

Cuulong DFA4215T1 - 1,25 tấn
145

165

183

-

Cuulong DFA4215T và DFA 4215T - MB - trọng tải 1,5 tấn
143

163

181

-

Cuulong DFA 1,6T5 - trọng tải 1,6 tấn
103

117

130

-

Cuulong DFA 7027T1 - trọng tải 1,75 tấn
105

119

132

-

Cuulong DFA 1,8T; DFA 1,8T2 - trọng tải 1,8 tấn
103

117

130

-

Cuulong DFA 1.8T3 - trọng tải 1,8 tấn
100

114

127

-

Cuulong DFA 1.8T4 - trọng tải 1,8 tấn
108

123

137

-

Cuulong DFA 7027T - trọng tải 2 tấn
105

119

132

-

Cuulong 5220D2A, trọng tải 2 tấn
156

177

197

-

Cuulong CL5220D2, trọng tải 2 tấn
155

176

196

-

Cuulong DFA7027T2/TK, trọng tải 2,1 tấn
114

130

144

-

Cuulong ZB5220D - trọng tải 2,2 tấn
148

168

187

-

Cuulong 4025QT6, trọng tải 2,25 tấn
103

117

130

-

Cuulong 4025QT7, DFA7027T3 - trọng tải 2,25 tấn
114

130

144

-

Cuulong 4025QT9 - tải có mui 2,25 tấn
149

169

188

-

Cuulong 4025 DG1, 4025 DG2, trọng tải 2,35 tấn
103

117

130

-

Cuulong 4025DA, trọng tải 2,35 tấn
106

121

134

-

Cuulong CL4025DG3, trọng tải 2,35 tấn
116

132

147

-

Cuulong 4025DA1, 4025DA2, trọng tải 2,35 tấn
119

135

150

-

Cuulong 4025D2A, trọng tải 2,35 tấn
169

192

213

-

Cuulong 4025D2A - TC, trọng tải 2,35 tấn
169

192

213

-

Cuulong 4025D2B, trọng tải 2,35 tấn
155

176

196

-

Cuulong 4025DG3B; CL 4025DG3B - TC trọng tải 2,35 tấn
149

169

188

-

Cuulong ZB5225D - trọng tải 2,35 tấn
148

168

187

-

Cuulong ZB5225D2 - trọng tải 2,35 tấn
182

207

230

-

Cuulong CLDFA 7027T2/TK; CLDFA 7027T3, trọng tải 2,5 tấn
138

157

174

-

Cuulong 4025D; 4025 QT, trọng tải 2,5 tấn
107

122

135

-

Cuulong 4025QT1 - 2,5 tấn
110

125

139

-

Cuulong 4025D1; 4025D2 - 2,5 tấn
115

131

146

-

Cuulong 4025QT3, 4025QT4, trọng tải 2,5 tấn
95

108

120

-

Cuulong 4025QT6; 4025QT7; 4025QT8, trọng tải 2,5 tấn
116

132

147

-

Cuulong CLDFA, trọng tải 2,5 tấn
113

128

142

-

Cuulong CLKC6625D - 2,5 tấn
202

230

255

-

Cuulong CLKC6625D2 - 2,5 tấn
228

259

288

-

Cuulong CLDFA6025T - tải 2,5 tấn
168

191

212

-

Cuulong CLDFA6025T - MB - tải 2,5 tấn
168

191

212

-

Cuulong CLDFA6027T - tải 2,5 tấn
141

160

178

-

Cuulong CLDFA6027T - MB - tải 2,5 tấn
141

160

178

-

Cuulong DFA 2,70T5 - trọng tải 2,7 tấn
116

132

147

-

Cuulong DFA2.95T3/MB - trọng tải 2,75 tấn
132

150

167

-

Cuulong 5830 D1, D2, D3 - 2,8 tấn
125

142

158

-

Cuulong 5830 DGA - 2,8 tấn
129

147

163

-

Cuulong 5830 D - 2,8 tấn
119

135

150

-

Cuulong DFA 2.90T4 - 2,9 tấn
121

138

153

-

Cuulong DFA 2.95T3 - 2,95 tấn
131

149

166

-

Cuulong 5830DA, trọng tải 3 tấn
137

156

173

-

Cuulong DFA 3,0T; DFA 3,0T1, trọng tải 3 tấn
111

126

140

-

Cuulong DFA 2.95 T2, trọng tải 3 tấn
116

132

147

-

Cuulong DFA 2.95 T3, trọng tải 3 tấn
112

127

141

-

Cuulong DFA3.2T3 - 3,2 tấn
172

196

218

-

Cuulong DFA3.2T2 - LK - 3,2 tấn
172

196

218

-

Cuulong 5840D2 - 3,45 tấn
164

186

207

-

Cuulong 5840DQ và 5840DQ1 - 3,45 tấn
231

262

291

-

Cuulong 5840DGA1, 5840DG1 - 3,45 tấn
139

158

176

-

Cuulong DFA 3.2T - 3,2 tấn, DFA 3.45T - 3,45 tấn
142

161

179

-

Cuulong loại 7540DA, trọng tải 3,45 tấn
149

169

188

-

Cuulong loại 7540DA1, trọng tải 3,45 tấn
213

242

269

-

Cuulong 7540D2A; 7540D2A1, trọng tải 3,45 tấn
172

195

217

-

Cuulong CLDFA3.45T1, trọng tải 3,45 tấn
165

188

209

-

Cuulong CLDFA3.2T1; CLDFA3.2T3 trọng tải 3,45 tấn
165

188

209

-

Cuulong CLDFA3.45T3; CLDFA3.50T trọng tải 3,45 tấn
165

188

209

-

Cuulong CLDFA3.45T2 - LK trọng tải 3,45 tấn
165

188

209

-

Cuulong CLDFA3.2T3 - LK trọng tải 3,45 tấn
165

188

209

-

Cuulong CLKC8135D2 - T650 - trọng tải 3,45 tấn
279

317

352

-

Cuulong CLKC8135D2 - T750 - trọng tải 3,45 tấn
279

317

352

-

Cuulong CLKC8135D - T650 - trọng tải 3,45 tấn
253

288

320

-

Cuulong CLKC8135D - T750 - trọng tải 3,45 tấn
253

288

320

-

Cuulong KC8135D2 - T550 - trọng tải 3,45 tấn
277

315

350

-

Cuulong KC8135D2 - T650A - trọng tải 3,45 tấn
277

315

350

-

Cuulong KC8135D - 3,45 tấn
253

288

320

-

Cuulong KC8135D2 - 3,45 tấn
253

288

320

-

Cuulong DFA3.45T2 - 3,45 tấn

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments -> 51783
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 6.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương