PHỤ LỤc I bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giangtải về 6.05 Mb.
trang15/30
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.05 Mb.
#1353
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30

XIV. CÁC NHÃN HIỆU KHÁC

1

Xe nhãn hiệu An Thái

-

An Thái - tải ben 2,5 tấn
99

113

125

-

An Thái - tải ben 1,8 tấn
92

104

116

-

An Thái Coneco 4950TD1 - tự đổ 4,5 tấn
218

248

275

-

An Thái Coneco 4950KM1 - tự đổ 4,5 tấn
242

275

305

-

An Thái Coneco AC5TD 4x4 - tự đổ 4,95 tấn
234

266

295

-

An Thái Coneco AC7000TD1 - tự đổ 7 tấn
317

360

400

-

An Thái Coneco AC7500KM1 - tải có mui 7,5 tấn
293

333

370

2

Xe nhãn hiệu Balloonca

-

Xe tải Balloonca 1.25A, trọng tải 1,25 tấn
49

56

62

-

Xe tải thùng Balloonca 2.2A, trọng tải 2,2 tấn
119

135

150

-

Xe tải thùng Balloonca 3.0, trọng tải 3 tấn
91

103

114

3

Xe nhãn hiệu Changhe

-

CHANGHE CH 1012L - tải 570kg
71

81

90

-

CHANGHE, tải nhẹ 950kg 
84

95

105

-

CHANGHE CH6321D - khách 8 chỗ
123

140

155

4

Xe nhãn hiệu Chiến Thắng

-

Chiến Thắng 2D1; 2D2 - xe tải
119

135

150

-

Chiến Thắng 3A; 3B - xe tải
93

106

118

-

Chiến Thắng 3T 4x4 - xe tải
145

165

183

-

Chiến Thắng CT1.25D1, CT1.25D2 - tải tự đổ
103

117

130

-

Chiến Thắng CT2D3 - tải tự đổ
115

131

146

-

Chiến Thắng 3D1; 3D3A - tải tự đổ
123

140

156

-

Chiến Thắng 3TDA 4x4 - tải tự đổ
145

165

183

-

Chiến Thắng CT3.25D1, CT3.25D2 - tải tự đổ
127

144

160

-

Chiến Thắng CT3.25D1/4x4 - tải tự đổ
177

201

223

-

Chiến Thắng CT3.25D2/4x4 - tải tự đổ
147

167

185

-

Chiến Thắng CT4.00D1/4x4 - tải tự đổ
154

175

194

-

Chiến Thắng CT4.00D1 - tải tự đổ
134

152

169

-

Chiến Thắng CT4.5D1/4x4 - tải tự đổ
163

185

205

-

Chiến Thắng CT4.5D1 - tải tự đổ
147

167

185

-

Chiến Thắng CT750TM1 - tải có mui 0,75 tấn
60

68

76

-

Chiến Thắng CT0.98 T3/KM - tải có khung mui 0,8 tấn
107

122

136

-

Chiến Thắng CT0.98/KM, tải khung mui 0,825 tấn
74

84

93

-

Chiến Thắng CT0.98T3 - tải 0,98 tấn
104

118

131

-

Chiến Thắng CT0.98D1 - tải tự đổ 0,98 tấn
111

126

140

-

Chiến Thắng CT1.50D1 - tải ben 2 tấn
159

181

201

-

Chiến Thắng CT2.00D2/4x4 - tải ben 2 tấn
179

203

225

-

Chiến Thắng CT1.25/KM, tải khung mui 1.050kg
102

116

129

-

Chiến Thắng CT2.00/KM, tải khung mui 1710kg
123

140

156

-

Chiến Thắng CT2.00D 1/4x4 - tải tự đổ 2 tấn
174

198

220

-

Chiến Thắng CT2.00D 2/4x4 - tải tự đổ 2 tấn
171

194

215

-

Chiến Thắng CT2D4, trọng tải 2 tấn
182

207

230

-

Chiến Thắng CT2.50T1/KM - tải có khung mui 2,25 tấn
141

160

178

-

Chiến Thắng CT2.50T1 - tải 2,5 tấn
136

155

172

-

Chiến Thắng CT3.45/KM, tải khung mui 3,17 tấn
145

165

183

-

Chiến Thắng CT3.45D1 - trọng tải 3,45 tấn
217

247

274

-

Chiến Thắng CT3.45D1/4x4 - tải tự đổ 3,45 tấn
238

271

301

-

Chiến Thắng CT3.45T1, tải 3,45 tấn
158

180

200

-

Chiến Thắng CT3.45T1/KM - tải có khung mui
165

187

208

-

Chiến Thắng CT3.48D1/4x4 - tự đổ 3, 48 tấn
241

274

304

-

Chiến Thắng CT3.48D1 - tự đổ 3, 48 tấn
220

250

278

-

Chiến Thắng CT4.00D2/4x4 - tải tự đổ 4 tấn
170

193

214

-

Chiến Thắng CT4.25D2/4x4 - tải tự đổ 4,25 tấn
218

248

275

-

Chiến Thắng CT4.50D2/4x4 - tải tự đổ 4,5 tấn
258

293

325

-

Chiến Thắng CT4.50D3 - tải tự đổ 4,5 tấn
236

268

298

-

Chiến Thắng CT4.95T1/KM - tải có khung mui 4,6 tấn
180

205

228

-

Chiến Thắng CT4.95T1 - tải 4,95 tấn
174

198

220

-

Chiến Thắng CT4.95D1 - tải tự đổ 4,95 tấn
234

266

296

-

Chiến Thắng CT4.95D1/4x4 - tải tự đổ 4,95 tấn
251

285

317

-

Chiến Thắng CT5.00D1/4x4 - tải tự đổ 5 tấn
261

297

330

-

Chiến Thắng CT5.00D1 - tải ben 5 tấn
245

278

309

-

Chiến Thắng CT7.00D1 - tải tự đổ 6,6 tấn
256

291

323

-

Chiến Thắng CT7 - TM2 - tải có mui 7 tấn
269

306

340

-

Chiến Thắng - CT0.98T1
71

81

90

-

Chiến Thắng CT1.25T1
99

113

125

-

Chiến Thắng CT1.85T1
106

120

133

-

Chiến Thắng CT2.00T1
120

136

151

-

Chiến Thắng CT3.50T1
135

153

170

5

Xe nhãn hiệu ChongQing

-

Xe ChongQing CKZ6753, động cơ 103 KW, 27 chỗ ngồi
253

288

320

-

Xe ChongQing CKZ6753, động cơ 88 KW, 27 chỗ ngồi
242

275

305

6

Xe nhãn hiệu Chuan Mu

-

Xe tải tự đổ Chuan Mu, CXJ3047ZP1, trọng tải 2.305kg
79

90

100

7

Xe nhãn hiệu Comtranco

-

Xe Comtranco 34 chỗ có điều hòa
464

527

585

-

Xe Comtranco 45 - 50 chỗ không điều hòa
424

482

535

-

Xe Comtranco MBA - 220RN, 50 chỗ có điều hòa
564

641

712

8

Xe nhãn hiệu Cuulong

-

Cuulong ZB3810T1 - 0,85 tấn
111

126

140

-

Cuulong DFA3810T - MB và DFA3810T1 - MB - 0,85 tấn
99

113

125

-

Cuulong 2810D2A, trọng tải 0,8 tấn
105

119

132

-

Cuulong CL2810D2A/TC; CL2810D2A - TL, trọng tải 0,88 tấn
115

131

145

-

Cuulong CL2810D2A - TL/TC trọng tải 0,8 tấn
115

131

145

-

Cuulong DFA 3810D - 0,95 tấn
112

127

141

-

Cuulong ZB3810T1 - MB - 0,95 tấn
111

126

140

-

Cuulong loại 2810TG, 2810 DG - trọng tải 0,99 tấn
76

86

95

-

Cuulong loại 2210FTDA, trọng tải 1 tấn
77

87

97

-

Cuulong 3810T và 3810T1 - trọng tải 1 tấn
96

109

121

-

Cuulong 3810DA - trọng tải 1 tấn
106


Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments -> 51783
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 6.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương