PHỤ LỤc I bảng giá CÁc loại xe máy tính lệ phí trưỚc bạ (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-ubnd ngày 20/9/2013 của ubnd tỉnh Cao Bằng) Đơn vị: đồng stttải về 1.64 Mb.
trang2/13
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

7

AIRBLADE F1 - REPSOL
39.000.000

LIÊN DOANH

8

AIRBLADE FI MÀU CAM ĐEN
57.000.000

THÁI LAN

9

AIRBLADE FI MÀU TRẮNG
59.000.000

THÁI LAN

10

AIRBLADE FI MÀU ĐỎ
50.000.000

THÁI LAN

11

AIRBLADE FI MÀU ĐEN
58.500.000

THÁI LAN

12

AIRBLADE i NC110AP

108

42.000.000

THÁI LAN, SX NĂM 2011

13

JF 46 AIR BlADE FI phiên bản tiêu chuẩn
36.200.000
14

JF 46 AIR BlADE FI phiên bản thể thao
37.200.000
15

JF 46 AIR BlADE FI phiên bản đặc biệt
38.200.000
16

CLICK EXCEED KVBN
27.000.000

LIÊN DOANH

17

CLICK EXCEED KVBG
27.000.000

LIÊN DOANH

18

CLICK EXCEED KVBN - PLAY
28.000.000

LIÊN DOANH

19

CLICK EXCEED JF18 - CLICK
26.000.000
20

CLICK EXCEED JF18 - CLICK PLAY

108

27.500.000
21

SUPER DREAM C100-HT
18.000.000
22

SUPER DREAM C100 - STD
17.000.000
23

HA 08 SUPER DREAM

97

19.500.000
24

HONDA SPACY

102

37.000.000
25

HONDA SPACY - GCCN

102

38.000.000
26

HONDA DREAM I
18.000.000

VIỆT NAM

27

HONDA DREAM II
25.000.000

VIỆT NAM

28

HONDA DREAM MP, MS, EXEES, DAMSEL
20.000.000
29

HONDA SH 125 JF29
115.000.000
30

HONDA SH 150i
146.000.000

NHẬP KHẨU

31

HONDA SH SPON - 150i
134.000.000
32

HONDA KF 11 SH-150
133.900.000

LIÊN DOANH

33

HONDA 125 - 7C
16.500.000

TRUNG QUỐC

34

HONDA TODAY

50

14.000.000

TRUNG QUỐC

35

HONDA CG125 - 49
16.100.000

TRUNG QUỐC

36

HONDA STORM SDH -125

46

13.700.000

TRUNG QUỐC

37

HONDA SDH-125-A
13.700.000

TRUNG QUỐC

38

HONDA V - MEN
15.900.000

TRUNG QUỐC

39

HONDA STORM SCR 110 (WH 110T)
30.000.000

TRUNG QUỐC

40

FUTURE NEO KVLS, KTMT, KVLN
24.000.000
41

FUTURE NEO KVLS (D)
23.500.000
42

FUTURE NEO GT KVLS
25.500.000
43

FUTURE NEO FI KVLH
27.000.000
44

FUTURE NEO FI KVLH @
28.000.000
45

FUTURE NEO JC 35
24.000.000
46

FUTURE NEO JC 35 - 64
24.000.000
47

FUTURE NEO JC 35 ( C)
26.000.000
48

FUTURE NEO JC 35 ( D )
23.000.000
49

FUTURE NEO JC 35 FI
29.000.000
50

FUTURE NEO JC 35 FI ( C )
30.000.000
51

FUTURE X FI JC 35
29.000.000
52

FUTURE X FI ( C ) JC 35
30.000.000
53

FUTURE X JC 35
23.500.000
54

FUTURE X (D) JC 35
22.500.000
55

FUTURE JC 53
24.500.000
56

FUTURE X FI JC 53
29.000.000
57

FUTURE X FI JC 53 ( C)
30.000.000
58

JF 53 FUTURE vành nan, phanh đĩa
24.300.000
59

JF 53 FUTURE FI vành nan, phanh đĩa
28.600.000
60

JF 53 FUTURE FI (C) vành đúc, phanh đĩa
29.600.000
61

LEAD JF 240

108

34.500.000
62

LEAD JF 240 - ST
36.500.000
63

LEAD JF 240 - SC
36.000.000
64

JF 240 LEAD đổi màu, magnet
35.000.000
65

PCX JF 30

124,9

58.900.000
66

VISION JF 33

108

28.500.000
67

WAVE α HC 120

97

16.000.000
68

WAVE RS KVRP
16.000.000
69

WAVE 100 S
18.000.000
70

WAVE RSX KVRV
17.000.000
71

WAVE RSX KVRV (C)
18.500.000
72

WAVE RSV, RSV (KVRP), RSV (KVRV)
19.000.000
73

WAVE S KWY ( D )
16.000.000
74

WAVE S KWY
17.000.000
75

WAVE RS KWY
17.000.000
76

WAVE RS KWY ( C)
19.000.000
77

WAVE RS JC 430
16.900.000
78

WAVE S JC 431
16.900.000
79

WAVE S JC 431 (D)
17.200.000
80

WAVE RSX JC 432
18.800.000
81

WAVE RSX JC 432 ( C )
20.300.000
82

WAVE RSX JC 52

109,1

19.100.000
83

WAVE RSX JC 52 ( C )

109,1

20.500.000
84

WAVE RS JC 520
17.900.000
85

WAVE RS JC 520 ( C )
19.500.000
86

WAVE S JC521 (D)

109,1

17.200.000

PHANH CƠ

87

WAVE S JC 521
18.000.000

PHANH ĐĨA

88

WAVE S JC LTD ( D )
17.300.000

PHANH CƠ

89

WAVE S JC LTD
18.000.000

PHANH ĐĨA

90

WAVE RSX JA 08 FIAT
30.000.000
91

WAVE RSX JA 08 FIAT ( C )
31.000.000
92

HONDA KF 14 SH 150i

150

80.000.000

VIỆT NAM

93

HONDA JF42 SH 125i

125

66.000.000

VIỆT NAM

94

HONDA SH 150i

152,7

151.000.000

NHẬP KHẤU

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương