Phụ lục I bảng giá các loại xe ô tô dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàntải về 4.12 Mb.
trang30/30
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích4.12 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

CHƯƠNG 28- VIỆT TRUNG

STT

LOẠI XE

Giá xe mới 100%

1

Xe tải tự đổ VT 4025 DII-2350Kg

175

2

Xe tải tự đổ JL4025D-2350Kg

190

3

Xe tải tự đổ VT2810DII -980 Kg

135

4

Ô tô tải tự đổ DVM8.0 tải trọng 7500 Kg (một cầu)

412

5

Ô tô tải tự đổ DVM8.0 tải trọng 6590 Kg (hai cầu)

432

6

Ô tô tải tự đổ DVM8.0 tải trọng 6350 Kg (hai cầu)

442

7

Ôtô tải tự đổ DVM7.8 tải trọng 7000 Kg (Cầu thép)

380

8

Ôtô tải tự đổ DVM7.8 tải trọng 7000 Kg (cầu gang)

365

9

Ôtô tải tự đổ DVM6.0 tải trọng 6000 Kg (hai cầu)

355

10

Ôtô tải tự đổ DVM4.95-T5A tải trọng 4950 Kg

380

11

Ôtô tải tự đổ DVM3.45 tải trọng 3450 Kg (một cầu)

320

12

Ôtô tải tự đổ DVM3.45 tải trọng 3450 Kg (hai cầu)

345

13

Ôtô tải tự đổ DVM2.5 tải trọng 2450 Kg (một cầu)

245

14

Ôtô tải tự đổ DVM2.5 tải trọng 2450 Kg (hai cầu)

290

15

Ôtô tải có mui DVM5.0TB tải trọng 4950 Kg, lốp 900-20, hai cầu

368

16

Ôtô tải có mui DVM5.0TB tải trọng 4950 Kg, lốp 900-20, một cầu

304

17

Ôtô tải có mui DVM5.0TB tải trọng 4950 Kg, lốp 1000-20, hai cầu

372

18

Ôtô tải có mui DVM5.0TB tải trọng 4950 Kg, lốp 1000-20, một cầu

307

19

Ô tô tải có mui DVM8.0TB tải trọng 7500 Kg, lốp 1100-20

363

20

Ô tô tải có mui DVM8.0TB tải trọng 7500 Kg, lốp 1000-20

360

22

Xe tải Việt Trung DVM4.85 tải trọng 4900 Kg

323

CHƯƠNG 29- CÁC HIỆU KHÁC

STT

LOẠI XE

Giá xe mới 100%

1

Xe hiệu Anthái


AN THÁI - tải ben 2,5 tấn
125
AN THÁI - tải ben 1,8 tấn
116
AN THÁI CONECO - 4950TD1- tự đổ 4,5 tấn

230
AN THÁI CONECO - 4950KM1- tự đổ 4,5 tấn

230
AN THÁI CONECO AC7000TD1/KX (xe cứu hộ)

650
AN THÁI CONECO AC7000TD1

400
AN THÁI CONECO AC5TD

395
AN THÁI CONECO 4950TĐ2 trọng tải 4.95 tấn

420
AN THÁI CONECO AC7500KM1 tải trọng 7,5 tấn

406

2

Xe hiệu BallooncaXe tải Balloonca - loại 1.25A, trọng tải 1,25 tấn

62
Xe tải thùng Balloonca 2.2A, trọng tải 2,2 tấn

150
Xe tải thùng Balloonca -3.0, trọng tải 3 tấn

114

3

Xe hiệu ChangheCHANGHE CH 1012L- tải 570Kg

90
CHANGHE, Ôtô tải 950Kg

105
CHANGHE CH6321D- khách 8 chỗ

155

4

Xe hiệu ChongQingXe ChongQing -loại CKZ6753, động cơ 103KW, 2 chỗ ngồi

320
Xe ChongQing -loại CKZ6753, động cơ 88 KW, 2 chỗ ngồi

305

5

Xe hiệu Chuan MuXe tải tự đổ Chuan Mu, số loại CXJ3047ZP1, trọng tải 2,305 Kg

100

6

Xe hiệu ComtrancoXe Comtranco 34 chỗ có điều hoà

585
Xe Comtranco 45 - 50 chỗ không điều hoà

535
Xe Comtranco MBA -220RN, 50 chỗ có điều hoà

712

7

Xe hiệu DamcoXe Damco-C12TL, tải thùng 1200 Kg

137
Xe Damco, tải thùng 1380 kg
140

8

Xe hiệu Damsan


Xe tải tự đổ Damsan - DS3.45D1

154
Xe tải tự đổ Damsan - DS3.45D2

175
Xe tải Damsan - DS1.85T1

126
Xe tải tự đổ Damsan - DS1.85D1

129
Xe tải tự đổ Damsan - DS3.45D3

159
Xe tải tự đổ Damsan - DS3.45D2A

190

9

Xe hiệu FairyXe tải thùng Fairy - BJ1043V, tải trọng 1,5 tấn

100
Xe tải tự đổ Fairy - BJ3042D
128
Xe bán tải Fairy - 4JB1.BT5
176
Xe bán tải Fairy - SF491QE.BT5

160
Xe hiệu Fairy -4JB1.C7,
208
Xe hiệu Fairy -SF491QE.C7
190

10

Xe hiệu Forland


Forland BJ1022V3JA3-2, trọng tải 985Kg

73
Forland lBJ1043V8JB5-1, trọng tải 1490Kg

110
Forland BJ1036V3JB3, động cơ loại N485QA, 990Kg

97
Forland BJ3032D8JB5, động cơ loại N485QA, 990Kg

103

11

Xe hiệu Honor


Honor 950TD - tự đổ 950Kg
140
Honor 950TL - tải thùng 950Kg

120
Honor 1480TL, tải thùng 1.480 Kg

130
Honor 1840TL - tải thùng 1.840 Kg

145
Honor 2TD1-tự đổ 2 tấn
200
Honor 3TD1-tự đổ 3 tấn
228
Honor 3TD2-tự đổ 3 tấn
250

12

Xe hiệu JPM


Xe tải tự đổ JPM - loại TO.97 , trọng tải 970Kg

70
Xe tải tự đổ JPM - B1.45, trọng tải 1,45 tấn

110
Xe tải tự đổ JPM - loại B2.5 , trọng tải 2,5 tấn

92
Xe tải tự đổ JPM -loại B4, trọng tải 4 tấn

103
Xe tải tự đổ JPM - B4.00A, trọng tải 4 tấn

180
Xe tải tự đổ JPM -loại B4.58A, trọng tải 4,58 tấn

210

13

Xe hiệu LifanXe tải ben Lifan - LF3070G1 4102QBZ tải trọng 2980 Kg

138
Xe tải ben Lifan - LF3070G1-2 YC4F115-20 tải trọng 2980 Kg

143
Xe Lifan 520 -LF7130A
113
Xe Lifan 520- LF7160
132

14

Xe hiệu QinJL


Xe tải ben QinJL - loại QJ 4525D, trọng tải 2 tấn

139
Xe tải ben QinJL - loại QJ 7540PD, trọng tải 4 tấn

189

15

Xe hiệu Qing QiÔtô tải Qing Qi - ZB1022BDA

90
Xe tải tự đổ Qing Qi -ZB3031WDB, trọng tải 1,8 tấn

12

0

Xe tải tự đổ Qing Qi, loại MEKO ZB 1022 BDA -F,

100
trọng tải từ 700 đến 800 KgXe tải tự đổ Qing Qi, loại MEKO ZB 1022 , trọng tải 950Kg

87
Xe tải Qing Qi, loại MEKO ZB 1044 JDD -F, trọng tải 1500Kg

117
Xe tải QingQi -HT 2000, 4x4, trọng tải 2 tấn

155

16

Xe hiệu SCI


Xe tải SCI -A
123
Xe tải SCI-A2
120
Xe sát xi tải SCI-B
120
Xe sát xi tải SCI-B2
117

17

Xe hiệu Songhong


SongHong SH 1250- tải 1,25 tấn

106
SongHong -SH1480- trọng tải 1,48 tấn

137
SongHong - loại SH1950A, SH1950B, tải tự đổ 1,95 tấn

125
SongHong SH 2000 - tải ben 2 tấn

126
SongHong loại SH3450, tải tự đổ 3,45 tấn

160
SongHong - loại SH4000, tải tự đổ 4 tấn

169

18

Xe ShenyeXe Shenye -ZJZ5260ccYDPG7AZ -14.120Kg

620
Xe Shenye -ZJZ3220DPG4AZ -11.000Kg

550
Xe Shenye -ZJZ1220GW1J/TRC-MB -11.000Kg

575
Xe Shenye -ZJZ5150 DPG5AD/TRC-MB -7.700Kg

385

19

Xe Songhuajiang


Xe Songhuajiang - HFJ1011G
96

20

Xe hiệu Tanda


Xe Tanda 24-2
400
Xe Tanda 29 chỗ
650
Xe Tanda 45 chỗ
800
Xe Tanda 35 chỗ (CT cơ khí ôtô và thiết bị điện ĐN lắp ráp)

380
Xe Tanda 51 chỗ (CT cơ khí ôtô và thiết bị điện ĐN lắp ráp)

430

21

SamcoSamco dùng để chở xe ôtô 4tấn

540
Samco BG6, 34 chỗ

650
Samco BG7, 26 chỗ ngồi, 21 chỗ đứng

615
Samco BGA, 29 chỗ

785
Samco 34 chỗ (đóng từ NQR 71R)

650
Samco BE3, 46 chỗ
1 500
Samco BE5, 46 chỗ
1 800
Samco BL2, 46 chỗ ngồi, 21 chỗ đứng

1 200
Samco BG4i, 50 chỗ
1 500
Samco BT1, 46 chỗ
1 200

22

Xe hiệu Thành Công


Xe Thành Công - 4100QB, tự đổ 2,5 tấn - 1 cầu

173
Xe Thành Công - 4102QB, tự đổ 3,2 tấn - 1 cầu

197
Xe Thành Công - 4102QB, tự đổ 3,5 tấn - 2 cầu

223
Xe Thành Công - YC4108Q, tự đổ 4,5 tấn

235
Xe Thành Công - 4105ZQ, tự đổ 4,5 tấn - 1 cầu

215

23

Xe hiệu TraencoXe tải Traenco - loại VK 90TK, trọng tải 900 Kg

77
Xe tải Traenco - loại VK 110 TM, trọng tải 1,1 tấn

77
Xe tải tự đổ Traenco - loại NGC1.8TD, trọng tải 1,8 tấn

72
Xe tải tự đổ Traenco - loại L; số tự động;D1.95D, trọng tải 1,95 tấn

124
Xe tải tự đổ Traenco - loại L; số tự động;D3.45D, trọng tải 3,45 tấn

139

24

Xe hiệu Uaz


Xe Uaz 315 122
166
Xe Uaz 315 142
188
Xe Uaz 31512
190
Xe Uaz 31514
210

25

Xe hiệu Yuejin


Xe Yuejin - NJ3038BEDJ, trọng tải 1,2 tấn

113
Xe Yuejin - NJ3038BEDJ1, tải tự đổ 1,2 tấn

115
Xe Yuejin - NJ1031BEDJ1, trọng tải 1240Kg

110
Xe Yuejin - NJ1043DAVN, trọng tải 3 tấn

150
Xe Yuejin - NJ1043DAVN, trọng tải 5 tấn

225
Xe Yuejin - NJ1063DAVN, trọng tải 5 tấn

215
Xe Yuejin - TM2.35DA
123

26

Các hiệu khác


Dongfeng DFL1203A/HH-TM1 8,3 tấn

520
TRACOMECO B40SL

870
Ô tô khách nhãn hiệu HDK29 (số loại K29 do công ty Đô Thành sản xuất)

900
SHAC tải trọng 15,2 tấn (Trung Quốc)

900
TLBT tải trọng 15,4 tấn (Trung Quốc)

1 025
DAMSEL tải trọng 500 Kg (ôtô Đức Phương)

60
FAIRY (ôtô Đức Phương)
60
Xe Musso 602EL
400
Xe tải Daiduong BJV8JB6
125
Xe tải tự đổ Đông Phong -MEKO HT 4400. 4x4

226
Xe DADI loại BDD 1022SE, pick-up cabin kép

225
Xe Hyundai HD72/SAOBAC-DM.TL

450
Xe Hyundai Country D414-D4DC 29 chỗ

925
Xe Hyundai Country NGT
764
Xe Pronto DX
395
Xe Premio
277
Xe tải JIEFANG - loại CA1010A2, trọng tải 700Kg

60
Xe Shazhou -hiệu MD4015- 490Q(DI), 1500Kg

110
Xe tải tự đổ Hào Quang TĐ3TD, trọng tải 3 tấn

175
Xe tải Forcia -HN888TĐ2 - trọng tải 818Kg

120
Xe tải Forcia -HN950TD2

149
Xe tải Forcia -HN950TD1
130
Xe Passio
220
Xe Soyat - NHQ6520E3,
178
Xe Dongou-ZQK6700N1,động cơ CY4105Q, 29 chỗ

308
Xe Mudan - 35 chỗ

500
Xe Yuchai 43 chỗ (đóng trên chassi Trung Quốc)

365
Xe khách SaigonBus - 46 chỗ ngồi

520
Xe khách SaigonBus loại 51TA, 51TB - 51 chỗ ngồi

950
Xe chuyên dùng chở tiền Greatwall 5020 XXYL

200
Xe Soueast -DN6441E, 8 chỗ
330
Xe V-5500TL- 5500Kg
283
Xe CNHTC-ZZ1201H60C5W/CL-MB- 8, 4 tấn

590
PHUTHOBUS 34 chỗ

160
Sơmi rơmooc Việt Phương TP04

295
Sơmi romooc KTC

357
KAMAZ 65115-726-15 tải trọng 12,73 tấn

960
KEISDA TD3.45
300
Xe KESDA - tự đổ 0,86 tấn
108
HAINCO Y480ZL/HC-TĐ1A
150

27

Các xe do Việt Nam cải tạo lại trên chassis (cũ) các nước

295
Loại xe chở khách trên 15 chỗ

200
Loại xe chở khách từ 15 chỗ trở xuống

100
Loại ô tô tải nhỏ lắp máy Nhật

60
Loại Ôtô tải nhỏ lắp máy Trung Quốc

40

28

Ô tô tải (tự đổ) Dongfeng 1800TD 1,8 tấn

175

29

Xe ô tô khách THAI BINH 05

309

30

Xe ô tô khách COUNTY HM K29K

1 160

31

Sơ mi rơ moóc tải (chở xe máy chuyên dùng) DOOSUNG DV-LBKS-330A

530

32

Ô tô tải (có mui) Chenglong CK327/YC6J220-33CM

767

33

Xe ô tô tải (có mui) VIETTRUNG EQ1129G-T2/MP

442

34

Xe ô tô khách TRUONGSON K29/TS-CĐK01

480

35

Sơ mi rơ moóc tải Ngọc Mai

100

36

Ô tô tải có mui DONGFENG Sat xi HH.TM15, gia cường khung xe tại vị trí lắp
cầu, chế tạo và lắp đặt thùng hàng hở, lắp đặt cum cần cẩu

1 200


: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 49/2003/QĐ-ub đồng Hới, ngày 16 tháng 09 năm 2003
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quang bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1021/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1051 /QĐ-ub
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương