Phụ lục 17 BẢng giá CÁc loạI ĐẤt trêN ĐỊa bàn huyện tây giang năM 2007tải về 53.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích53.99 Kb.
Phụ lục 17

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN TÂY GIANG NĂM 2007

(Ban hành theo Quyết định số 59 /2006/QĐ-UBND

ngày 21 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Nam)
1. Bảng giá đất trồng cây hàng năm:

ĐVT: đồng/m2Hạng đất

Xã miền núi

1

10.000

2

7.000

3

5.000

4

3.000

5

2.000

6

1.500

2. Bảng giá đất trồng cây lâu năm:

ĐVT: đồng/m2Hạng đất

Xã miền núi

1

4.000

2

2.500

3

1.500

4

1.000

5

800

3. Bảng giá đất rừng sản xuất:

ĐVT: đồng/m2Hạng đất

Xã miền núi

1

4.000

2

2.500

3

1.500

4

1.000

5

500

4. Bảng giá đất nuôi trồng thuỷ sản:

ĐVT: đồng/m2Hạng đất

Xã miền núi

1

10.000

2

7.000

3

5.000

4

3.000

5

2.000

6

1.500

5. Giá đất ở tại nông thôn :
5.1. Bảng giá chuẩn:

ĐVT: đồng/m2
Vị trí


Xã miền núi


1

42.000

2

30.000

3

20.000

4

12.500

5

6.000

6

2.5005.2. Giá đất ở tại nông thôn

ĐVT: đồng/m2
TT


Tuyến đường, khu vực, ranh giới đất

Vị trí

Hệ số


Đơn giá


1

2


3

4

5

6

7
8


Ven trục đường Hồ Chí Minh

- Từ ranh giới huyện Đông Giang đến UBND xã A Vương

- Từ UBND xã A Vương đến chân Dốc trời

- Từ chân Dốc trời đến Hạt quản lý đường bộ ( thôn Tà Làng, xã Bhalêê)

- Từ hạt quản lý đường bộ đến ngã ba đi lên trung tâm huyện ( AZứt - Lăng)

- Từ ngã ba AZứt rẽ theo đường nội thị đến cầu treo Bloóc

- Từ điểm đầu đường AZứt - Lăng đến cầu A Tép 2

- Từ cầu Tép 2 đến ranh giới tỉnh T.Thiên- HuếVen trục đường A Zứt-Lăng-A Xan

- Từ điểm đầu đường AZứt-Lăng đến ngầm cầu A Ching

- Từ ngầm cầu A Ching đến trạm Y tế xã A Tiêng

- Từ trạm Y tế xã A Tiêng đến giáp đường nội thị ( Ag Rồng)

- Đường nội thị ( Agrồng) và các tuyến nhánh đường nội thị thuộc Trung tâm hành chính huyện đến trường PTDT nội trú huyện

-Từ trường PTDT nội trú huyện đến đèo Zơzươm

-Từ đèo Zơ Zươn đến cống Blừa

-Từ cống Blừa đến nhà Dung Cảnh xã Lăng

-Từ ngã ba cửa hàng lương thực xã Lăng (quán Sáu-Bảy) đến Trạm TT-PLTH xã Lăng

-Từ Trạm TT-PLTH xã Lăng đến Đồn Biên phòng 649

-Từ ĐBP 649 đến UBND xã Ch’ơn

-Từ ĐBP 649 đến ĐBP 651Đường giao thông liên xã

- Từ cầu ATép 2 đến ĐBP 645

- Từ đồn Biên phòng 645 đến Trạm Y tế + 50m ( A Nông)

Khu Trung tâm xã Dang

Khu trung tâm xã TrHy + AXan

Khu trung tâm xã Chom + Gari

Các khu đất khác không thuộc trung tâm các xã A Vương, Bhalêê, A Tiêng, A Nông, Lăng

Các khu đất khác không thuộc trung tâm xã Dang, Chom, AXan, TrHy, Gari

3
3


3
1
2
3

4
3
3

2
1

2

33

3
3
3

4
3

3
4


4

4

4


4

0,9
1

0,9
1,2
1
1

1,2
0,9


1,1

1,2
1,2


1,1

1

1,11
0,9
0,8

1,2
1

1,2
1,2

1,2


1

0,9
0,818.000
20.000

18.000
50.400

30.000
20.000

15.000
18.000
22.000

36.000
50.400

36.000

20.000


22.000

20.000
18.000

16.000

15.000
20.00024.000

15.000


15.000

12.500


11.250
10.000


: upload -> Images
Images -> 1. tcvn 2287-78. Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản
Images -> Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2012
Images -> Nguồn tư liệu thư TỊch phưƠng tây với tiến trình lịch sử thăng long – HÀ NỘI
Images -> 1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam (sau đây gọi là chủ tàu) hoạt động thủy sản
Images -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1712 /bvhttdl-tcdl v/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Images -> Cuộc vận động cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội
Images -> Biên niên lịch sử Thăng Long Hà Nội
Images -> Phụ lục đính kèm thủ tục số 45 lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương