PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 26.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích26.04 Kb.
#1051
PHỤ LỤC 13

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Ảnh màu


3 x 4 cm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH
ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE


Kính gửi: Sở Giao Thông Vận Tải Tp.Hồ Chí Minh

Tôi là:…………………………………………….. Quốc tịch:

Sinh ngày: ……tháng……năm .............................. Nơi Sinh : ..................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...

.................................................................................Điện thoại :.................................................

Nơi cư trú:

Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu):

Cấp ngày……….. tháng ……. năm…………., Nơi cấp:

Đã có giấy phép lái xe số:………………………hạng………………..do:

……………………………………………………..cấp ngày…….. tháng …….năm

Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe;

- 15 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm;

- Bản photocopy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Bản photocopy GPLX (đối với học viên nâng hạng)

- Bản sao có công chứng và bản gốc bằng tốt nghiệp THCS trở lên (đối với học viên nâng hạng D,E)

- Hồ sơ gốc (đối với học viên nâng hạng)

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.……….., ngày ….. tháng…… năm 20….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

PHỤ LỤC 14

MẪU BẢN KHAI THỜI GIAN VÀ SỐ KM LÁI XE AN TOÀN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN KHAI
THỜI GIAN VÀ SỐ KM LÁI XE AN TOÀN

Tôi là:


Sinh ngày: ……tháng……năm

Nơi cư trú:

Có giấy chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày ……… tháng ……. năm

Nơi cấp:

Hiện tại tôi có giấy phép lái xe số: …………….............., hạng ...............................................

do: ………………………………………………….. cấp ngày …… tháng …… năm

Từ ngày được cấp giấy phép lái xe đến nay, tôi đã có ……..... năm lái xe và có …….........km

lái xe an toàn.

Đề nghị Sở Giao Thông Vận Tải Tp.Hồ Chí Minh cho tôi được dự sát hạch nâng hạng lấy giấy

phép lái xe hạng…………………..

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai trên.

……….., ngày ….. tháng…… năm 20….
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ, tên)


PHỤ LỤC 13

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Ảnh màu


3 x 4 cm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH
ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE


Kính gửi: Sở Giao Thông Vận Tải Tp.Hồ Chí Minh

Tôi là:…………………………………………….. Quốc tịch: ………………………………….....

Sinh ngày: ……tháng……năm …………………... Nơi Sinh : …………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

……………………………………………………...Điện thoại : …………………………………..

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………. .

Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu): …………………………………………………………

Cấp ngày……….. tháng ……. năm…………., Nơi cấp: ………………………………………….

Đã có giấy phép lái xe số:………………………hạng………………..do: ………………………...

……………………………………………………..cấp ngày…….. tháng …….năm……………...

Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng: ……………………………...

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe;

- 07 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm;

- Bản photocopy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

……….., ngày ….. tháng…… năm 20….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Trường Cao Đẳng GTVT Tp.HCM - TT.Đào tạo và Sát hạch lái xeĐịa chỉ : 08 Nguyễn Ảnh Thủ, p.Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp.HCM - Điện thoại : 08.62504855

Каталог: Uploads -> Files
Files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Files -> Btl bộ ĐỘi biên phòng phòng tài chíNH
Files -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
Files -> BỘ NÔng nghiệP
Files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
Files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
Files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
Files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào
Files -> BẢng tóm tắt quyền lợI, phạm VI, CÁC ĐIỂm loại trừ VÀ HƯỚng dẫn thanh toán bảo hiểm của hợP ĐỒng nguyên tắc tập thể ngưỜi thân cbcnv vsp

tải về 26.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương