PHỤ LỤC 1 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số NỘi dung của thông tư SỐ 09/2009/tt-bnn ngàY 3 tháng 3 NĂM 2009 VỀ việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vậT ĐƯỢc phép sử DỤNG, HẠn chế SỬ DỤNGtải về 1.03 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Thuốc điều hoà sinh trưởng:3808.30

Acrabongxoai 15WP

Paclobutrazol

Điều hoà sinh trưởng/ xoài

Công ty TNHH Lợi Nông3808.30

Alsti 1.4 SL

Sodium-O-Nitrophenolate 0.71% + Sodium-P-Nitrophenolate 0.46% + Sodium 5 Nitroguaacolate 0.23%

Kích thích sinh trưởng/ cam

Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ Cao3808.30

Daiwanron 1.95SL

Sodium 5 Nitroguaiacolate 0.3% + Sodium-O-Nitrophenolate 0.6 % + Sodium-P-Nitrophenolate 0.9% + Sodium 2.4 Dinitrophenol 0.15%

Kích thích sinh trưởng/ lúa

Taiwan Advance Science Co., Ltd.3808.30

Effort 2.5 Paste

Ethephon

Kích thích mủ/ cao su

Công ty CP Nông dược HAI3808.30

Kihora 15WP

Paclobutrazol

Kích thích sinh trưởng/ lúa

Công ty CP DV KT NN TP Hồ Chí Minh3808.30

Siêu Việt 300SL

Fulvic acid

Kích thích sinh trưởng/ lúa

Công ty TNHH An Nông

Thuốc trừ ốc:3808.90

Baycide 70WP

Niclosamide

Ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ Cao3808.90

Daicosa 700WP

Niclosamide

Ốc bươu vàng/ lúa

Taiwan Advance Science Co., Ltd.3808.90

Dioto 830WDG

Niclosamide

Ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP BVTV Sài Gòn3808.90

Kit super 700WP

Niclosamide

Ốc/ cải

Công ty TNHH SX – TM Tô Ba3808.90

Morgan 200BR

Saponin

Ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Nông dược Nhật Việt3808.90

Ocny 760WP

Niclosamide-olamine

Ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến3808.90

Ốc usa 700WP

Niclosamide

Ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Hoá sinh Phong Phú3808.90

Tulip 12.5B

Metaldehyde

Ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH – TM Thôn Trang

Chất dẫn dụ côn trùng:3808.40.91

Acdruoivang 900 OL

Methyl Eugenol 85% + Imidacloprid 5%.

Ruồi đục quả/ cây có múi

Công ty TNHH Lợi Nông

Thuốc khử trùng kho:3808.10

Alumifos 56% Tablet

Aluminium Phosphide

Khử trùng kho

Asiagro Pacific Ltd

Thuốc bảo quản lâm sản:3808.90.10

Cease 2.5EC

Deltamethrin

Mọt/ gỗ

Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn)

Thuốc trừ mối:3808.10

Termisuper 25EC

Fipronil

Mối/ công trình xây dựng

Công ty CP XNK Thọ Khang


: VBQPPL UserControls -> Publishing 22 -> pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Chương 8: quy đỊnh chung về CÔng trình dân dụNG, CÔng nghiệp mục tiêu
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Phụ lục 01 SỬA ĐỔi một số NỘi dung tại phụ LỤc I đà ban hành theo quyếT ĐỊnh số 39/2015/QĐ-ubnd ngàY 31/7/2015 CỦa ubnd tỉnh nghệ an
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> PHỤ LỤC 1 BẢng tổng hợp quy hoạch cáC ĐIỂm mỏ khoáng sản làm vlxdtt đang hoạT ĐỘng thăm dò, khai tháC
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> PHỤ LỤc danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ- cp ngày 15 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ y tế


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương