PHỤ LỤC 1 quy cách các biểu mẫU (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2004/tt-bca ngày 31/3/2004 của Bộ Công an) BỘ CÔng antải về 1.82 Mb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích1.82 Mb.
#16077
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Mẫu PC22
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004

MẪU DẤU, TEM THẨM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Mẫu A:Quy cách mẫu A:

- Chất liệu:

Kim loại, gỗ, giấy…;

- Kích thước:

Chiều dài: 70mm; Chiều rộng: 40mm;

Vạch chia cách mép trên 15mm; 1 nét, độ đậm nét 2pt;

- Khung viền:

Kép 2 nét đều nhau; độ đậm nét 2pt;

- Kiểu chữ:

Bộ Công an: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 10, In hoa, In đậm;

Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 7,5, In hoa, In đậm;

Đã kiểm định: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 14, In hoa, In đậm;

Số, Ngày tháng năm: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 13, In thường;

Dấu chấm: Để co 9;

Mẫu B:Quy cách mẫu B:

- Chất liệu:

Kim loại, gỗ, giấy…;

- Kích thước:

Chiều dài: 35mm; Chiều rộng: 40mm;

Vạch chia cách mép trên 8mm; 1 nét, độ đậm 2pt;

- Khung viền:

Kép 2 nét đều nhau; độ đậm nét 2pt;

- Kiểu chữ:

Bộ Công an: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 5, In hoa, In đậm;

Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 4, In hoa, In đậm;

Đã kiểm định: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 6,5, In hoa, In đậm;

Số, Ngày tháng năm: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 7, In thường;

Dấu chấm: Để co 7;

Mẫu C:Quy cách mẫu C:

- Chất liệu:

Kim loại, gỗ, giấy…;

- Kích thước:

Chiều dài: 35mm; Chiều rộng: 10mm;

- Khung viền:

Kép 2 nét đều nhau; độ đậm nét 2pt;

- Kiểu chữ:

KĐ*PCCC: Kiểu chữ VnTime, Co chữ 16, In hoa, In đậm;

Mẫu D:Quy cách mẫu D:

- Chất liệu:

Kim loại, gỗ, giấy…;

- Kích thước:

Đường kính vòng tròn trong 10mm;

Đường kính vòng tròn ngoài 15mm;

- Khung viền:

Đường viền ngoài 1 nét độ đậm 1pt;

Đường tròn trong 1 nét độ đậm 0.7pt;

- Chữ KĐ:

Kiểu chữ VnTime, Co chữ 15, In hoa, In đậm;

- Kiểu chữ:

Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy: Kiểu chữ VnHelvetlnsH, Co chữ 7.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------


Mẫu PC23
BH theo Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Kính gửi: …………………………………………………………………….

Đơn vị/cá nhân:

Địa chỉ:

Điện thoại:…………………………………………… Fax:

Quyết định thành lập doanh nghiệp số……………………………… ngày…… tháng…… năm

Đăng ký kinh doanh số……………. ngày…… tháng…… năm…… tại

Số tài khoản:………………………………………. tại ngân hàng:

Họ tên người đại diện pháp luật:……………………………….Chức danh:

CMND/hộ chiếu số:……………………………… do:……………………… cấp ngày……/……/

Hộ khẩu thường trú:

Đề nghị Quý cơ quan kiểm định và cấp “Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy” cho phương tiện/lô phương tiện: ghi tại trang 2.
…………., ngày…… tháng…… năm……
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên, đóng dấu)


BẢNG THỐNG KÊ

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNHSố thứ tự

Tên phương tiện

Ký hiệu

Đơn vị

Số lượng

Nơi sản xuất

Năm sản xuất

Ghi chú

Каталог: Luat
Luat -> HỢP ĐỒng thuê quyền sử DỤng đẤt chúng tôi gồm có: Bên cho thuê
Luat -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Luat -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7790-5 : 2008 iso 2859-5 : 2005
Luat -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Luat -> TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6659 : 2000 iso 13358 : 1997
Luat -> TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6494-4 : 2000 iso 10304-4 : 1997
Luat -> Wikipedia luôn có mặt mỗi khi bạn cần giờ đây Wikipedia cần bạn giúp
Luat -> Phụ lục 14: Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/tt-bxd ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Luat -> CHÍnh phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 1.82 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương