Phụ lục 1 danh sách đÀo tạO ĐẠi học ngành quân sự CƠ SỞ NĂM 2013tải về 63.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích63.4 Kb.
#18227
Phụ lục 1

DANH SÁCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3056 /QĐ-UBND ngày 08 /10/2013 của UBND tỉnh)
1. Đào tạo đại học hệ chính quy

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức vụ

Chỗ ở hiện nayA Viết Mông

1992

Cơ Tu

Chỉ huy phó Ban CHQS

Xã Chơ Chun, huyện Nam Giang

2. Đào tạo cử tuyển đại họcTT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức vụ

Chỗ ở hiện nay

1.

Hôi H Thiên

1989

Cơ Tu

QNXN

Xã A Ting, huyện Đông Giang

2.

Bling Bel

1993

Cơ Tu

Chiến Sỹ DQCĐ

Xã A Tiêng, huyện Tây Giang

3.

Dương Hoàng

1989

Kor

Chỉ huy phó Ban CHQS

Xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My

4.

Hồ Văn Thiện

1991

Mơ Nông

Chiến sỹ DQCĐ

Xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn


Phụ lục 2

DANH SÁCH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3056 /QĐ-UBND ngày 08 /10/2013 của UBND tỉnh)TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức vụ

Chỗ ở hiện nay

1.

Bùi Quốc Tài

1989

Kinh

Chiến Sỹ DQCĐ

Xã Bình Đào, huyện Thăng BìnhBhling Mer

1989

Cơ tu

Chỉ huy phó Ban CHQS

Xã Lăng, huyện Tây GiangNguyễn Đình Tuân

1991

Kinh

Trung đội Trưởng DQCĐ

Phường Hòa Hương, TP Tam KỳPhan Phước Hậu

1988

Kinh

Trung đội Trưởng DQCĐ

Xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức


Phụ lục 3

DANH SÁCH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG HỆ VỪA LÀM, VỪA HỌC NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3056 /QĐ-UBND ngày 08 /10/2013 của UBND tỉnh)TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức vụ

DQTV

Chỗ ở hiện nay

1.

Loong Phing

1982

Ve

Chỉ huy trưởng Ban CHQS

Xã Đắc Pring, huyện Nam Giang

2.

Trương Vân

1975

Kinh

Chỉ huy trưởng Ban CHQS

Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc

3.

Bùi Anh Vinh

1986

Kinh

Chỉ huy phó Ban CHQS

Xã Phú Thịnh, huyện Phú Ninh

4.

Hồ Hữu Phước

1980

Kinh

Chỉ huy phó Ban CHQS

Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn

5.

Trần Đình Thỏa

1983

Kinh

Chỉ huy phó Ban CHQS

Xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn

6.

Hoàng Văn Nga

1983

Kinh

Chỉ huy phó Ban CHQS

Phường An Phú, TP Tam Kỳ

7.

A Ting Diết

1989

Cơ tu

Chỉ huy phó Ban CHQS

Thị trấn Prao, huyện Đông Giang

8.

Nguyễn Hồng Hà

1982

Kinh

Chỉ huy phó Ban CHQS

Xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn

9.

Hối H Nhái

1986

Cơ tu

Chỉ huy phó Ban CHQS

Xã Gari, huyện Tây Giang

10.

Lê Minh Tỉnh

1986

Kinh

Chỉ huy phó Ban CHQS

Xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My

11.

Nguyễn Đình Quang

1987

Kinh

Chỉ huy phó Ban CHQS

Phường An Mỹ, TP Tam Kỳ

12.

Trần Đình Quốc

1987

Kinh

Chỉ huy phó Ban CHQS

Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ

13.

Hồ Văn Trai

1987

Mơ Nông

Chỉ huy phó Ban CHQS

Xã Phước Năng, huyện Phước Sơn

14.

Trần Ngọc Thế

1989

Kinh

Chỉ huy phó Ban CHQS

Xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành

15.

Nguyễn Thành Linh Tú

1986

Kinh

Trung đội Trưởng DQCĐ

Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên

16.

Hồ Tấn Tư

1980

Kinh

Chỉ huy phó Ban CHQS

Xã Tam An, huyện Phú Ninh

17.

Trần Văn Chương

1987

Kinh

Chỉ huy phó Ban CHQS

Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc

18.

Võ Thanh Hải

1985

Kinh

Chỉ huy phó Ban CHQS

Xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn

Каталог: Uploaded -> file -> hang
hang -> LỜi giới thiệU
hang -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
hang -> TỈnh quảng nam số: 1750 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hang -> TỈnh quảng nam số: 1893/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hang -> Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội khoá 11
hang -> Căn cứ Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005
hang -> Phương án đặt tên đường tại thành phố Hội An
hang -> TỈnh quảng nam số: 1748 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 63.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương