Phụ lục 1 chi tiết thay đỔi quy đỊnh nhập khẩu một số MẶt hàNGtải về 63.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích63.08 Kb.
#21228
Phụ lục 1
CHI TIẾT THAY ĐỔI QUY ĐỊNH NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG


STT

Mã HS

(theo Biểu thuế

Đài Loan)


Quy định nhập khẩu1

1006100000-0

451

B01


MW02

1006200000-8

451

B01


F01

MW0
3

1006300010-4

451

B01


F01

MW0
4

1006300090-7

451

B01


F01

MW0
5

1006400000-4

451

F01


MW06

1102901100-3

451

F01


MW07

1102901900-5

451

F01


MW08

1103193000-7

451

F01


MW09

1103201000-8

451

F01


MW010

1104191000-0

451

F01


MW011

1104292000-6

451

F01


MW012

1108191000-6

451

F01


MW013

1806906100-1

451

F01


MW014

1806907100-9

451

F01


MW015

1806909200-4

451

F01


MW016

1901909100-9

451

F01


MW017

1902111000-2

451

F01


MW018

1902191000-4

451

F01


MW019

1902201010-9

451

B01


F01

MW0
20

1902201020-7

451

F01


MW021

1902302000-7

451

F01


MW022

1904102091-9

451

B01


F01

MW0
23

1904102092-8

451

F01


MW024

1904201100-8

451

F01


MW025

1904202100-6

451

F01


MW026

1904901010-2

451

B01


F01

MW0
27

1904901020-0

451

F01


MW028

2106909800-3

451

F01


MW0


Chi tiết mã quy định nhập khẩu

451trước khi thay đổi

nội dung


Nhà nhập khẩu gạo được yêu cầu phải đính kèm theo bản photocopy của giấy phép, đăng ký doanh nghiệp được kinh doanh thực phẩm theo đăng ký hoặc giấy phép sản xuất thực phẩm được cấp bởi Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan.

451sau khi thay đổi

nội dung


Nhà nhập khẩu được yêu cầu đính kèm bản photocopy giấy phép cấp bởi Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp được kinh doanh lương thực; Lúa và gạo nâu phải cógiấy cấp bởi cấp bởi Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan.

B01

Khi nhập khẩu, tiến hành kiểm tra theo “Danh mục sản phẩm động thực vật cần tiến hành kiểm dịch” do Cục Kiểm nghiệm kiểm dịch động thực vật, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan quy định và các quy định vể kiểm dịch khác có liên quan.

F01

Sản phẩm nhập khẩu cần căn cứ theo Quy định các biện pháp kiểm nghiệm kiểm tra thực phẩm và các sản phẩm liên quan tiến hành đăng ký kiểm nghiệm nhập khẩu với Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm, “Bộ Y tế Phúc lợi” Đài Loan. (Chú ý: Các quy định liên quan liên hệ Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm, “Bộ Y tế Phúc lợi” Đài Loan).

MW0

Hàng hóa từ Trung Quốc Đại lục không được phép nhập khẩu.

(Nguồn: Cục Thương mại Quốc tế Đài Loan)Каталог: Images -> editor -> files
files -> PHỤ LỤc I danh mục các tthc công bố BỔ sung
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc
files -> TRƯỜng đÀo tạO, BỒi dưỠng cán bộ CÔng thưƠng trung ưƠNG
files -> BỘ giao thông vận tải báo cáo chuyêN ĐỀ
files -> THỐng kê SỐ liệu chậm hủy chuyến bay của các hàng hkvn
files -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> BỘ giao thông vận tảI
files -> Danh sách cấp giấy phép sản xuất phân bón vô CƠ
files -> CHƯƠng trình hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm
files -> BẢn tin thị trưỜng tháng 3/2014 I/ Tình hình thị trường tháng 2/2014

tải về 63.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương