PHỤ LỤC 1 BẢng tọA ĐỘ CÁc mốC ĐỊa giới hành chính và ĐIỂM ĐẶc trưng trêN ĐƯỜng đỊa giới hành chính phưỜng đỒng tiến theo chỉ thị SỐ 364/CTtải về 51.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích51.19 Kb.
#21886


PHỤ LỤC 1

BẢNG TỌA ĐỘ CÁC MỐC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ ĐIỂM ĐẶC TRƯNG TRÊN ĐƯỜNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN THEO CHỈ THỊ SỐ 364/CT

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND, ngày tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố)

TT

Số hiệu mốc,

số hiệu điểm

Tọa độ

Ghi chú

X (m)

Y (m)

1

Giữa phường Đồng Tiến và phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng

-

(AĐ-SD-ĐT)

2 308306,85

491 358 960,80
-

(SD-TC-ĐT)

2 308 255,74

491 360 268,83

Ngã ba địa giới

2

Giữa phường Đồng Tiến và phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng

-

(SD-TC-ĐT)

2 308 255,74

491 360 268,83

Ngã ba địa giới

-

(HB-LC)

2 307 259,22

491 360 764,45
3

Giữa phường Đồng Tiến và phường Lam Sơn, quận Lê Chân

-

(HB- LC-KA)

2 306 207,74

491 360 089,18

Ngã ba địa giới

-

(HB-LC)

2 307 259,22

491 360 764,45
4

Giữa phường Đồng Tiến và phường Lãm Hà, quận Kiến An

-

(HB- LC-KA)

2 306 207,74

491 360 089,18

Ngã ba địa giới

-

(ĐT-LH-ĐT)

2 305 800,23

491 359 281,07

Ngã ba địa giới

5

Giữa phường Đồng Tiến và xã Đồng Thái, huyện An Dương

-

(ĐT-LH-ĐT)

2 305 800,23

491 359 281,07

Ngã ba địa giới

-

(ĐT-ĐT)2X.1

2 305 837,92

491 359 171,64
-

1

2 305 912,76

491 359 198,09
-

2

2 305 914,44

491 359 040,19
-

3

2 306 234,47

491 358 940,73
-

4

2 306 299,96

491 358 902,65
-

5

2 306 433,81

491 358 702,23
-

6

2 306 625,78

491 358 748,06
-

(AĐ-ĐT-ĐT)


2 306 969,51

491 358 291,11
6

Giữa phường Đồng Tiến và xã An Đồng, huyện An Dương

-

(AĐ-SD-ĐT)

2 308306,85

491 358 960,80
-

1

2 308 241,02

491 358 887,36
-

2

2 307 735,04

491 358 588,74
-

3

2 307 588,56

491 358 831,26
-

4

2 307 451,37

491 358 725,66
-

5

2 306 964,39

491 358 724,20
-

(AĐ-ĐT-ĐT)

2 306 969,51

491 358 291,11Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> Portal
Portal -> HỘI ĐỒng nhân dân thành phồ HẢi phòNG
Portal -> PHỤ LỤC 2 BẢng tọA ĐỘ CÁc mốC ĐỊa giới hành chính và ĐIỂM ĐẶc trưng trêN ĐƯỜng đỊa giới hành chính phưỜng nam sơn theo chỉ thị SỐ 364/CT
Portal -> PHỤ LỤC 3 BẢng tọA ĐỘ CÁc mốC ĐỊa giới hành chính và ĐIỂM ĐẶc trưng trêN ĐƯỜng đỊa giới hành chính xã an đỒng theo chỉ thị SỐ 364/CT
Portal -> Thực hiện Nghị quyết số 23/2013/nq-hđnd ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt các sông: Rế, Giá, Đa Độ, Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc
Portal -> Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2015

tải về 51.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương