PHỤ LỤC 1: BẢng giá CÁc loại tàU, thuyềN ĐỂ TÍnh bảng giá LỆ phí trưỚc bạtải về 4.28 Mb.
trang19/24
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.28 Mb.
#1354
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
FHT980B

Xe ben 980KG

Công ty Hoàng Trà

185

1700

HOÀNG TRÀ

FHT 1250T 1.25 tấn
Công ty Hoàng Trà

172

1701

HOÀNG TRÀ

FHT 1250T 1,1 tấn
Công ty Hoàng Trà

158

1702

HOÀNG TRÀ

FHT1250T-MB 1.25 tấn
Công ty Hoàng Trà

187

1703

HOÀNG TRÀ

FHT1250T-MB 970Kg, Xe ô tô tải có mui

Công ty Hoàng Trà

173

1704

HOÀNG TRÀ

FHT1840T 1.85 tấn
Công ty Hoàng Trà

199

1705

HOÀNG TRÀ

FHT1840T-MB 1.495 tấn
Công ty Hoàng Trà

217

1706

HOÀNG TRÀ

FHT1840T-TK 1.450 tấn
Công ty Hoàng Trà

221

1707

HOÀNG TRÀ

FHT1990T 1.99 tấn
Công ty Hoàng Trà

218

1708

HOÀNG TRÀ

FHT1990T-MB 1.49 tấn, có mui
Công ty Hoàng Trà

236

1709

HOÀNG TRÀ

FHT7900SX-TTC; TTC 3.45 tấn
Công ty Hoàng Trà

284

1710

HOÀNG TRÀ

FHT7900SX-MB 3.5 tấn
Công ty Hoàng Trà

284

1711

HOÀNG TRÀ

FHT3450T 3.5 tấn
Công ty Hoàng Trà

274

1712

HOÀNG TRÀ

CA1041K2L2.SX-HT.TTC-49 1,8 tấn

Công ty Hoàng Trà

168

1713

HOÀNG TRÀ

CA1041K2L2.SX-HT.TTC-61 1,5 tấn

Công ty Hoàng Trà

168

1714

HOÀNG TRÀ

CA1041K2L2.SX-HT.MB-54 1,5 tấn

Công ty Hoàng Trà

176

1715

HOÀNG TRÀ

CA1041K2L2.SX-HT.TK-55 1,5 tấn

Công ty Hoàng Trà

190

1716

HOÀNG TRÀ

CA3041K5L XE TỰ ĐỔ 1,65 tấn

Công ty Hoàng Trà

138

1717

HOÀNG TRÀ

FHT-CA1176K2L7CX XE CHỞ XĂNG

Công ty Hoàng Trà

756

1718

HOÀNG TRÀ

FHT-CA1258P1K2L11T1CX XE CHỞ XĂNG

Công ty Hoàng Trà

920

1719

HOÀNG TRÀ

FHT-CA1258P1K2L11T1PN XE PHUN NƯỚC

Công ty Hoàng Trà

946

1720

HOÀNG TRÀ

FHT-CA1176P1K2L7PN XE PHUN NƯỚC

Công ty Hoàng Trà

715

1721

HOÀNG TRÀ

FHT-CAH1121K28L6R5PN XE PHUN NƯỚC

Công ty Hoàng Trà

941

1722

HOWO

ZZ3257N3647B 1,5 tấn (Xe tải ben)

Công ty Hoàng Trà

1.168

1723

KESDA

860Kg Ben
Công ty Hoàng Trà

122

1724

GIẢI PHÓNG

T1029.YT

1 tấn

Cty CP Ô tô Giải Phóng

115

1725

GIẢI PHÓNG

T3070.YJ/MPB

2,7 tấn

Cty CP Ô tô
Giải Phóng

230

1726

GIẢI PHÓNG

TO836.FAW-1/MPB 0.7 tấn

CT CP AUTOCENTER Hà Nam
132

1727

GIẢI PHÓNG

T1546.YJ-1

Xe tải 1.5 tấn

CN điện máy
Nam Ninh

190

1728

THACO

TOWNER 750

750 Kg

Cty lắp ráp ô tô
Trường Hải

115

1729

THACO

TOWNER 750-MBB

có mui 650 Kg

Cty lắp ráp ô tô
Trường Hải

123

1730

THACO

TOWNER 750-TK

thùng kín 650 Kg

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

129

1731

THACO

TOWNER 750-TB

tự đổ 560 Kg

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

130

1732

THACO

TOWNER 750-BCR, cơ cấu năng hạ thùng hàng

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

135

1733

THACO

K2700-TMB-C

1 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

219

1734

THACO

FD450

4,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

297

1735

THACO

CTI.50DI

1,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

219

1736

THACO

FD2300A

990Kg

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

159

1737

THACO

FD600

6 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

327

1738

THACO

FLC250

2,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

208

1739

THACO

FLC345A

3,45 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

253

1740

THACO

TC345

3,45 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

273

1741

THACO

FC099L

thùng dài 990Kg

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

156

1742

THACO

FC099L-MBB

thùng có mui phủ 900 Kg

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

167

1743

THACO

FC099L-MBM

thùng có mui phủ 900 Kg

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

169

1744

THACO

FC099L-TK

thùng kín 830 Kg

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

174

1745

THACO

FC125

1,25 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

176

1746

THACO

FC125-MBB

thùng có mui phủ 1,15 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

188

1747

THACO

FC125-MBM

thùng có mui phủ 1,15 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

189

1748

THACO

FC125-TK

thùng kín 1 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

194

1749

THACO

FC150

1,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

186

1750

THACO

FC150-MBB

thùng có mui phủ 1,35 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

200

1751

THACO

FC150-MBM

thùng có mui phủ1,35 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

199

1752

THACO

FC150-TK

thùng kín 1,25 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

205

1753

THACO

FC200

2 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

213

1754

THACO

FC200-MBB

thùng có mui phủ 1,85 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

229

1755

THACO

FC200-MBM

thùng có mui phủ 1,85 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

228

1756

THACO

FC200-TK

thùng kín1,7 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

234

1757

THACO

FC250

2,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

223

1758

THACO

FC250-MBB

thùng có mui phủ 2,35 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

240

1759

THACO

FC250-MBM

thùng có mui phủ 2,3 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

239

1760

THACO

FC250-TK

thùng kín 2,2 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

246

1761

THACO

FC345

3,45 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

253

1762

THACO

FC345-MBB

thùng có mui phủ 3,2 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

271

1763

THACO

FC345-MBM

thùng có mui phủ 3,2 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

273

1764

THACO

FC345-TK

thùng kín 3,1 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

277

1765

THACO

FC350

3,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

269

1766

THACO

FC350-MBB

thùng có mui phủ 3,1 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

290

1767

THACO

FC350-MBM

thùng có mui phủ 3 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

201

1768

THACO

FC350-TK

thùng kín 2,74 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

296

1769

THACO

FC450

4,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

269

1770

THACO

FC450-MBB

4,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

302

1771

THACO

FC500

5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

310

1772

THACO

FC500-MBB

thùng có mui phủ 4,6 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

343

1773

THACO

FC500-TK

thùng kín 4,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

337

1774

THACO

FC700

7 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

347

1775

THACO

FC700-MBB

thùng có mui phủ 6,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

379

1776

THACO

FD990

tự đổ 990 Kg

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

167

1777

THACO

FD125

tự đổ 1,25 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

204

1778

THACO

FD200

tự đổ 2 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

239

1779

THACO

FD200B-4WD

tự đổ 2 tấn - 2 cầu

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

266

1780

THACO

FD345

tự đổ 3,45 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

292

1781

THACO

FD35A-4WD

tự đổ 3,45 tấn - 2 cầu

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

327

1782

THACO

FD450

tợ đổ 4,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

305

1783

THACO

FD499

tự đổ 4,99 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

333

1784

THACO

FD499-4WD

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments -> 33822
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 4.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương