PHỤ LỤC 1: BẢng giá CÁc loại tàU, thuyềN ĐỂ TÍnh bảng giá LỆ phí trưỚc bạ



tải về 4.28 Mb.
trang13/24
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.28 Mb.
#1354
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

V

XE TẢI, XE HÒM CHỞ HÀNG







1178

Xe do Trung quốc sản xuất




dưới 1 tấn

Nhập khẩu

60

1179

Xe do Trung quốc sản xuất




từ 1 tấn đến 1,5 tấn

Nhập khẩu

70

1180

Xe do Trung quốc sản xuất




trên 1,5 tấn đến 2,5 tấn

Nhập khẩu

90

1181

Xe do Trung quốc sản xuất




trên 2,5 tấn đến 4,5 tấn

Nhập khẩu

140

1182

Xe do Trung quốc sản xuất




trên 4,5 tấn đến 6 tấn

Nhập khẩu

220

1183

Xe do Trung quốc sản xuất




trên 6 tấn đến 8 tấn

Nhập khẩu

260

1184

Xe do Trung quốc sản xuất




trên 8 tấn đến 10 tấn

Nhập khẩu

290

1185

Xe do Trung quốc sản xuất




trên 10 tấn đến 13 tấn

Nhập khẩu

330

1186

Xe do Trung quốc sản xuất




trên 13 tấn đến 15 tấn

Nhập khẩu

400

1187

Xe do Trung quốc sản xuất




PICKUP 500kg, 5 chỗ

Nhập khẩu

200

1188

Xe do Trung quốc sản xuất TRADE MARK

Xe Ben 9,7 tấn

Nhập khẩu

1.140

1189

DONGFENG

Xe chở nhiên liệu

CSC5164GYY

Nhập khẩu

650

1190

DONGFENG

Xe chở nhiên liệu

LQ5152GJY

Nhập khẩu

615

1191

DONGFENG

Xe cẩu DFL1250A2/TC-LC.C260

Cty CP TĐ
Thành Công

1.180

1192

CNHTC

ZZ3251N3841A

Xe Ben 9,7 tấn

Nhập khẩu

855

1193

CNHTC

HOWO/ZZ3257N3647C Xe ben trọng tải 25 tấn, SX 2011

Nhập khẩu

1.120

1194

MEKONG

xe tải đến2,5 tấn

chỉ có Sat-xi (Chassis)

Công ty Mekong

260

1195

MEKONG

xe tải đến2,5 tấn

thùng cố định

Công ty Mekong

270

1196

MEKONG

xe tải đến2,5 tấn

thùng kín

Công ty Mekong

300

1197

MEKONG

xe tải đến2,5 tấn

FIAT TEMPRA 1.6

Công ty Mekong

250

1198

MEKONG

IVECO TURBO DAILY TRUCK 4910

Công ty Mekong

270

1199

MEKONG

AUTO PASO 990D DES

Xe tải

Công ty Mekong

172

1200

MEKONG

AUTO PASO 990D DES/TB Xe tải có mui

Công ty Mekong

185

1201

MEKONG

AUTO PASO 990D DES/TK Xe tải thùng kín

Công ty Mekong

190

1202

QING Q1

Tải ben

1,8 tấn

Công ty Mekong

100

1203

CHUANMU

Tải ben

2,3 tấn

Công ty Mekong

120

1204

LIPAN

Tải ben

2,98 tấn

Công ty Mekong

150

1205

Xe tải do cty TNHH Hào Hoa sx




3 tấn

Cty TNHH Hào Hoa

120

1206

Xe tải do cty TNHH Quang Khoa sx

2,5 tấn

cty TNHH
Quang Khoa

90

1207

Xe tải do cty TNHH Quang Khoa sx

3,5 tấn

cty TNHH
Quang Khoa

100

1208

Hoa Mai

HD550A-TK không ĐH - Cabin đôi 550kg

Cty TNHH Hoa mai

160

1209

Hoa Mai

HD2000A-TK không ĐH - Cabin đơn 2 tấn

Cty TNHH Hoa mai

205

1210

Hoa Mai

HD 680A-TD không ĐH - Cabin đôi 680kg

Cty TNHH Hoa mai

162

1211

Hoa Mai

HD 680A-TL không ĐH - Cabin đôi 680kg

Cty TNHH Hoa Mai

151

1212

Hoa Mai

HD 700 kg




Cty TNHH Hoa Mai

155

1213

Hoa Mai

HD 720A-TK không ĐH - Cabin đơn 720kg

Cty TNHH Hoa Mai

155

1214

Hoa Mai

HD 900A-TL không ĐH - Cabin đơn 900kg

Cty TNHH Hoa Mai

142

1215

Hoa Mai

HD 990TK có ĐH

990kg

Cty TNHH Hoa Mai

174

1216

Hoa Mai

HD 990

990kg

Cty TNHH Hoa Mai

197

1217

Hoa Mai

HD 990TL

990kg

Cty TNHH Hoa Mai

104

1218

Hoa Mai

HD 990TL có ĐH

990kg

Cty TNHH Hoa Mai

166

1219

Hoa Mai

HD 990A-E2TD

990kg

Cty TNHH Hoa Mai

215

1220

Hoa Mai

HD1000A

1 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

150

1221

Hoa Mai

HD1250

1,25 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

155

1222

Hoa Mai

HD1500

1,5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

206

1223

Hoa Mai

HD1500A.4X4

1,5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

241

1224

Hoa Mai

HD1800A

1,8 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

170

1225

Hoa Mai

HD1800A-E2TD

1,8 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

245

1226

Hoa Mai

HD1800B

1,8 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

226

1227

Hoa Mai

HD 1800 TL có ĐH

1,8 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

195

1228

Hoa Mai

HD 1800 TK Không ĐH

1,8 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

199

1229

Hoa Mai

HD 1800 TK có ĐH

1,8 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

204

1230

Hoa Mai

HD2000TL

2 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

180

1231

Hoa Mai

HD2000TL/MB1

2 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

188

1232

Hoa Mai

HD2000A-TK không ĐH - Cabin đơn 2 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

205

1233

Hoa Mai

HD2350

2,3 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

205

1234

Hoa Mai

HD2350 4x4

2,3 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

210

1235

Hoa Mai

HD2500

2,5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

287

1236

Hoa Mai

HD2500 4x4

2,5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

260

1237

Hoa Mai

HD2500A. 4x4- E2TD

2,5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

271

1238

Hoa Mai

T.3T

3 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

206

1239

Hoa Mai

T.3T/MB

3 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

218

1240

Hoa Mai

TĐ2TA-1

2 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

205

1241

Hoa Mai

TĐ3Tc-1

3 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

236

1242

Hoa Mai

TĐ3T(4x4)-1

3 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

260

1243

Hoa Mai

HD3000

3 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

268

1244

Hoa Mai

HD3250

3,25 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

242

1245

Hoa Mai

HD3250. 4x4

3,25 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

266

1246

Hoa Mai

HD3450.

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

280

1247

Hoa Mai

HD3450. 4X4 Lốp 825-20

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

315

1248

Hoa Mai

HD3450. 4X4 Lốp 900-20

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

320

1249

Hoa Mai

HD3450MP 4X4 Lốp 825-20

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

340

1250

Hoa Mai

HD3450MP 4X4 Lốp 900-22

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

345

1251

Hoa Mai

HD3450A - MP 4x4 Cabin đôi, có đhòa 3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

382

1252

Hoa Mai

HD3450A - Cabin đơn

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

316

1253

Hoa Mai

HD3450A-E2TD - Cabin đơn

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

336

1254

Hoa Mai

HD3450B - Cabin kép

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa mai

334

1255

Hoa Mai

HD3450A. 4x4 Cabin đơn

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa mai

357

1256

Hoa Mai

HD3450A. 4x4-E2TD Cabin đơn 3,45 tấn

Cty TNHH Hoa mai

377

1257

Hoa Mai

HD3450B. 4x4 Cabin kép

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa mai

375

1258

Hoa Mai

HD3450MP có ĐH - Cabin đôi

3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

332

1259

Hoa Mai

HD3450A-E2MP có ĐH - Cabin đôi 3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

352

1260

Hoa Mai

HD3450A 4x4- E2MP có ĐH - Cabin đôi 3,45 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

390

1261

Hoa Mai

HD3600

3,6 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

255

1262

Hoa Mai

HD3600MP có ĐH - Cabin đôi 3,6 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

332

1263

Hoa Mai

TĐ 4,5T

4,5 tấn

Cty TNHH Hoa Mai

195

1264

Hoa Mai

HD4500

4,5 tấn


Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments -> 33822
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 4.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương