Phụ lục 1 ĐỀ CƯƠng chưƠng trình an ninh hàng không dân dụng của cảng hàng khôNG



tải về 0.64 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Phụ lục 1
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG

(Tên cảng hàng không, sân bay)


I. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Mục đích, phạm vi áp dụng.

 2. Các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ xây dựng Chương trình.

 3. Giải thích từ ngữ, chữ viết tắt.

 4. Phân loại, quản lý và phân phối tài liệu, văn bản về an ninh hàng không:

  • Chương trình an ninh hàng không dân dụng cảng hàng không…

  • Chương trình, Quy chế an ninh của các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không

  • Chỉ thị, văn bản chỉ đạo về an ninh hàng không

  • Các kết luận, biên bản các cuộc kiểm tra, cuộc họp về an ninh hàng không

  • …………….

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

(Bao gồm các đơn vị trực tiếp liên quan đến an ninh hàng không tại Cảng hàng không, Tùy thuộc từng cảng hàng không các cơ quan, đơn vị không giới hạn hoặc đầy đủ như dưới đây)



 1. Cục Hàng không Việt Nam

 2. Cảng vụ Hàng không

 3. Người khai thác cảng hàng không (Doanh nghiệp trực tiếp khai thác cảng hàng không)

  • An ninh hàng không;

  • Khai thác ga;

  • Khai thác khu bay;

  • Khẩn nguy cứu nạn;

  • ……………….

 4. Công an cửa khẩu

 5. Đồn công an sân bay

 6. Đơn vị quân đội

 7. Kiểm dịch y tế

 8. Hải quan cửa khẩu

 9. Suất ăn

 10. Xăng dầu

 11. Công ty hàng hóa

 12. Công ty phục vụ mặt đất

 13. Dịch vụ không lưu

 14. Dịch vụ bưu chính

 15. Các tổ chức thuê mặt bằng kinh doanh tại cảng hàng không

 16. Các cơ quan, đơn vị khác

III. HOẠT ĐỘNG ĐIỀU PHỐI AN NINH HÀNG KHÔNG (Ủy ban an ninh)

 1. Giao ban liên ngành, cơ quan, đơn vị

 2. Người chủ trì, nhiệm vụ, quyền hạn

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức giao ban

 4. Thành phần tham dự

 5. Nội dung giao ban

 6. Biên bản kết luận

IV. MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG

(Những thông tin đưa ra nhằm để cho người đọc biết được một cách khái quát về cảng hàng không, đặc điểm, chức năng và hoạt động của nó để liên hệ đến những vấn đề an ninh hàng không)

Mô tả tổng quát


 1. Mô tả các khu chức năng

  • Sân đỗ

  • Đường hạ cất cánh, đường lăn

  • Nhà ga

  • Bãi đỗ xe

  • Hệ thống giao thông

  • Khu vực kho hàng, suất ăn, xăng dầu

  • Các điểm kiểm tra an ninh

  • Các hãng hàng không

  • Các công ty cung cấp dịch vụ hàng không và phi hàng không

  • …………

V. CÁC BIỆN PHÁP AN NINH HÀNG KHÔNG

 1. Khu vực công cộng, khu vực lân cận cảng hàng không

 2. Bảo vệ vành đai cảng hàng không và kiểm soát ra vào

 3. Hệ thống thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không, nội bộ

 4. Hộ tống, áp giải

 5. Tuần tra, canh gác

 6. Hệ thống khóa cổng, cửa

 7. Kiểm tra lý lịch

 8. Bảo vệ khu vực hạn chế, khu vực an ninh hạn chế

  • Các khu vực hạn chế, an ninh hạn chế

  • Kiểm soát vào các khu vực hạn chế

  • Kiểm soát vào các khu vực an ninh hạn chế

  • Duy trì an ninh các khu vực an ninh hạn chế

  • Soi chiếu người nhân viên vào các khu vực an ninh hạn chế

  • Kiểm tra phương tiện vào các khu vực an ninh hạn chế

  • Kiểm soát hành khách, tổ bay vào các khu vực an ninh hạn chế

 1. Soi chiếu hành khách, tổ bay và hành lý xách tay và các đối tượng khác trước khi vào khu vực cách ly

  • Thẩm quyền và trách nhiệm

  • Mục đích, yêu cầu soi chiếu

+ Địa điểm, thời gian soi chiếu

+ Quy định về miễn trừ soi chiếu

+ Cách thức soi chiếu

+ Quy định về kiểm tra trực quan ngẫu nhiên lần thứ hai



  • Quy trình cụ thể việc soi chiếu, kiểm tra trực quan

+ Soi chiếu và kiểm tra trực quan hành khách, hành lý xách tay xuất phát

+ Soi chiếu và kiểm tra trực quan hành khách, hành lý xách tay quá cảnh

+ Danh sách đối tượng được miễn trừ

+ Soi chiếu và kiểm tra trực quan tổ bay và hành lý xách tay

+ Soi chiếu và kiểm tra trực quan người của các cơ quan quản lý nhà nước

+ Soi chiếu và kiểm tra trực quan đối tượng không phải là hành khách (tổ bay. công an, hải quan cửa khẩu, nhân viên hàng không …)

+ Biện pháp xử lý với hành khách, hành lý nghi ngờ

+ Giám sát hành khách trong khu vực cách ly

+ Biện pháp xử lý trường hợp từ chối soi chiếu, kiểm tra trực quan

+ Biện pháp đối với hành khách đặc biệt (bị can, phạm nhân, người bị trục xuất…..)

+ Xử lý khi phát hiện vật phẩm nguy hiểm

+ Xử lý với các vật phẩm bị tịch thu

+ Xử lý khi phát hiện hàng hóa nguy hiểm không khai báo

+ Kiểm tra đồ điện, điện tử



  • Thiết bị soi chiếu

  • Nhân viên an ninh soi chiếu

  • Danh mục các vật phẩm không được mang theo người, hành lý xách tay

  • Kiểm soát vũ khí, súng đạn

  • Túi thư ngoại giao, lãnh sự

  • Biện pháp kiểm soát đối với bị can, phạm nhân, người bị trục xuất, dẫn độ

  • Hành khách, tổ bay chuyến bay hoạt động hàng không chung

 1. Soi chiếu hành lý ký gửi

  • Thẩm quyền và trách nhiệm

  • Quy trình soi chiếu

  • Bảo vệ và giám sát hành lý sau khi soi chiếu

  • Xử lý đối với hành lý không có người nhận, hành lý không nhận biết được chủ.

 1. Soi chiếu hàng hóa dùng để bán hay sử dụng trong khu cách ly và trên tàu bay

  • Thẩm quyền và trách nhiệm

  • Quy trình soi chiếu

  • Nhà cung cấp quen biết

  • Hàng lưu kho

 1. An ninh đối với hàng hóa, thư, bưu phẩm, bưu kiện

  • Trách nhiệm

  • Bảo vệ hàng hóa, thư bưu phẩm, bưu kiện trong khu vực hạn chế

 1. An ninh đối với suất ăn và đồ dự trữ

  • Trách nhiệm

  • Biện pháp, quy trình an ninh

 1. An ninh đối với tàu bay

  • Trách nhiệm bảo vệ tàu bay

  • Biện pháp, quy trình an ninh

VII. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG AN NINH HÀNG KHÔNG

1. Sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ và danh sách người đứng đầu của từng bộ phận từ cấp tổ và tương đương trở lên.

2. Sơ đồ bố trí lực lượng tại các điểm kiểm tra, soi chiếu, giám sát an ninh và lực lượng tuần tra.

VIII. PHƯƠNG ÁN LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT, TRANG BỊ, THIẾT BỊ AN NINH HÀNG KHÔNG VÀ VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ; TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, THUỐC CHỮA BỆNH

1. Danh mục trích ngang hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị an ninh hàng không và vũ khí công cụ hỗ trợ

2. Sơ đồ bố trí hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị an ninh hàng không. Phương án trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ

3. Quy trình bảo quản, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị an ninh hàng không và vũ khí, công cụ hỗ trợ.

4. Chế độ, trách nhiệm quản lý, khai thác sử dụng hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị an ninh hàng không và vũ khí, công cụ hỗ trợ.

5. Danh mục, số lượng trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh được dự phòng.

IX. ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN



 1. Huấn luyện nhận thức an ninh

 2. Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ an ninh

 3. Kiểm tra lý lịch trước khi tuyển dụng

X. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

XI. CÁC PHỤ LỤC






  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương