PHỤ LỤC 05 Mẫu 04 – HĐ-btc (Mẫu công văn trả lời của Đvnv gửi Cục thtk)tải về 13.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích13.35 Kb.
PHỤ LỤC 05

Mẫu 04 – HĐ-BTC (Mẫu công văn trả lời của ĐVNV gửi Cục THTK)
Tên đơn vị (Vụ, Cục): Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan

Tên phòng: Phòng Phân loại hàng hóa

Email của người hỏi: tuanghn@yahoo.com

Nội dung trả lời:  1. Các mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN- Trung Quốc (ACFTA) giai đoạn 2015-2018 được quy định tại Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 và điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ACFTA được quy định tại Điều 2 Thông tư này.

Các mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) giai đoạn 2015-2019 được quy định tại Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BTC ngày 14/02/2015 và điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất VJEPA được quy định tại Điều 2 Thông tư này.


  1. Các mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hiện hành của các mã số đã nêu như sau:

Mã số

ACFTA

(Thông tư số 166/2014/TT-BTC)VJEPA

(Thông tư số 25/2015/TT-BTC)62092090

0

7

62132090

0

7

62160092

0

7

96190019

5

9

Vì vậy, đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung tại hai Thông tư trên để thực hiện theo đúng quy định.


Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

trong đó, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 nêu rõ:

“Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất thuế ACFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

...2) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại hàng háo ASEAN-Trung Quốc, bao gồm các nước sau:...3) Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu, quy định tại khoản 2 Điều này, đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công thương...”

: webcenter -> hoidap -> backend
backend -> PHỤ LỤC 05 Mẫu 04 – HĐ-btc (Mẫu công văn trả lời của Đvnv gửi Cục thtk)
backend -> Kho bạc nhà NƯỚC
backend -> CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỤc thuế nghệ an cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> Theo Quy định của Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
backend -> CỤc thuế thừa thiên huế
backend -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam chi cục thuế tp. Nha trang độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam chi cục thuế tp. Nha trang độc lập Tự do Hạnh phúc
backend -> CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương