Phụ lục 01 BẢng giá Áp dụng các hợP ĐỒng trao đỔItải về 0.87 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6KÊNH VTVcab 8 - BIBI
Đơn vị tính : 1.000 VNĐ


THỜI GIAN

MÃ GIỜ

GIÁ QUẢNG CÁO

10 giây

15 giây

20 giây

30 giây

00h00 – 08h00

K1

3,500

4,700

5,800

7,800

08h00 – 10h00

K2

5,800

7,800

9,700

13,000

10h00 – 13h00

K3

4,500

6,000

7,500

10,100

13h00 – 16h00

K4

3,900

5,200

6,500

8,800

16h00 – 19h00

K5

6,200

8,200

10,100

13,700

K6

9,100

12,200

15,200

20,300

19h00 – 21h00

K7

7,100

9,400

12,000

15,900

21h00 – 21h30

K8

6,200

8,200

10,100

13,700

21h30 – 24h00

K9

3,500

4,700

5,800

7,800Ghi chú:

    • K5: Ngoài chương trình.

    • K6: Trong chương trình.


KÊNH VTVcab 19 – PHIMThời gian

Mã giờ

GIÁ QUẢNG CÁO

  


10 giây

15 giây

20 giây

30 giây

00h00 – 08h00

V1

2,300

3,100

3,900

5,200

08h00 – 10h00

V2

3,000

3,900

4,900

6,500

10h00 – 11h00

V3

4,200

5,500

6,900

9,100

11h00 – 13h00

V4

5,300

7,000

8,800

11,700

13h00 – 17h00

V5

4,200

5,500

6,900

9,100

17h00 – 19h00

V6

5,300

7,000

8,800

11,700

19h00 – 20h00

V7

7,000

9,400

11,700

15,600

20h00 -23h00

V8

4,700

6,200

7,800

10,400

22h00 -24h00

V9

8,800

11,700

14,700

19,500


KÊNH VTVcab 9 – INFO TV

Đơn vị tính : 1.000 VNĐ


THỜI GIAN

MÃ GIỜ

GIÁ QUẢNG CÁO

10 giây

15 giây

20 giây

30 giây

0h00 – 6h00

I1

2,700

3,600

4,500

6,000

06h00 – 08h30

I2

5,400

7,200

9,000

12,000

08h30 – 12h30

I3

8,100

10,800

13,500

18,000

I4

5,400

7,200

9,000

12,000

12h30 – 15h00

I5

4,000

5,400

6,700

9,000

15h00 – 17h00

I6

2,700

3,600

4,500

6,000

17h00 – 19h00

I7

6,200

8,300

10,300

12,000

19h00 – 21h00

I8

5,400

7,200

9,000

12,000

21h00 – 24h00

I9

3,900

5,400

6,700

9,000

0h00 – 24h00 

I10

8,000

10,700

13,400

18,000Ghi chú: I3: Trong chương trình Sàn chứng khoán trực tiếp

I10: Trong Bản tin, các chương trình Tạp chí truyền hình và các chuyên mục cuối tuần (trực tiếp và phát lại)KÊNH VTVcab 10 – O2 TV

Đơn vị tính : 1.000 VNĐ


THỜI GIAN

MÃ GIỜ

GIÁ QUẢNG CÁO

10 giây

15 giây

20 giây

30 giây

0h00 - 06h00

Q1

2,200

2,900

4,200

4,900

06h00 - 08h00

Q2

3,500

4,700

6,500

7,800

08h00 - 11h00

Q3

1,900

2,600

3,600

4,200

11h00 - 14h00

Q4

2,600

3,400

4,900

5,700

14h00 - 18h00

Q5

1,900

2,600

3,600

4,200

18h00 - 19h45

Q6

3,500

4,700

6,500

7,800

19h45 - 21h00

Q7

5,800

7,800

11,000

13,000

21h00 - 22h00

Q8

4,700

6,200

8,800

10,400

22h00 -24h00

Q9

3,900

5,200

7,200

8,600


KÊNH VTVcab 11 - TV SHOPPING
Đơn vị tính : 1.000 VNĐ


Thời gian

Mã giờ

Giá quảng cáo

10 giây

15 giây

20 giây

30 giây

00h00 – 09h00

M1

900

1,200

1,300

1,800

09h00 – 11h00

M2

3,500

4,500

5,700

7,100

11h00 – 13h00

M3

1,900

2,600

3,600

4,700

13h00 – 15h00

M4

2,200

2,900

3,900

5,200

15h00 – 18h00

M5

2,700

3,600

5,200

5,700

18h00 – 19h00

M6

1,000

1,300

2,200

2,900

19h00 – 22h00

M7

3,900

5,200

6,500

7,800

22h00 -24h00

M8

3,500

4,500

5,700

7,100

: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1


1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương