Phụ lục 01 BẢng giá Áp dụng các hợP ĐỒng trao đỔItải về 0.87 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6


Ghi chú: D4, D9: Ngoài chương trình

D5, D10 : Trong chương trình
Kênh VTVcab 5 - EChannelĐơn vị tính: 1000VNĐ
THỜI GIAN

MÃ GiỜ

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

HÌNH gạt 10"/Key Footer 14"

TVC 10"

TVC 15"

TVC 30"Sáng. Từ 04:00 đến 11:00 (T2-CN)
04:00 - 05:00

ES1

Phim/Giải trí sáng 1

650

1,300

1,560

2,600
05:00 - 06:00

ES2

Phim/Giải trí sáng 2

650

1,300

1,560

2,600
06:00 - 07:00

ES3

Phim/Giải trí sáng 3

650

1,950

2,340

3,900
07:00 - 08:00

ES4

Phim/Giải trí sáng 4

1,300

2,600

3,120

5,200
08:00 - 09:00

ES5

Phim/Giải trí sáng 5

1,300

2,600

3,120

5,200
09:00 - 10:00

ES6

Phim/Giải trí sáng 6

1,300

3,250

3,900

6,500
10:00 - 11:00

ES7

Phim/Giải trí sáng 7

2,600

6,500

7,800

13,000
Trưa. Từ 11:00 đến 14:00 (T2-CN)
11:00 - 12:00

ETr1

Phim/Giải trí trưa 1

3,900

10,400

12,480

20,800
12:00 - 13:00

ETr2

Phim/Giải trí trưa 2

3,900

10,400

12,480

20,800
13:00 - 14:00

ETr3

Phim/Giải trí trưa 3

3,900

10,400

12,480

20,800
Chiều. Từ 14:00 đến 18:30 (T2-CN)
14:00 - 15:00

EC1

Phim/Giải trí chiều 1

2,600

6,500

7,800

13,000
15:00 - 16:00

EC2

Phim/Giải trí chiều 2

2,600

6,500

7,800

13,000
16:00 - 17:00

EC3

Phim/Giải trí chiều 3

3,250

7,800

9,360

15,600
17:00 - 18:00

EC4

Phim/Giải trí chiều 4

3,250

7,800

9,360

15,600
18:00 - 18:30

 


EH

 


Bản tin 2418
(Thông kênh VTVcab6 HAYtv)

5,200

13,000

15,600

26,000
Tối. Từ 18:30 đến 24:00 (T2-CN)
18:30 - 19:15

ET1

Phim/Giải trí tối 1

5,200

13,000

15,600

26,000
19:15 - 20:000

ET2

Phim/Giải trí tối 2

5,200

13,000

15,600

26,000
20:00 - 21:00

ET3

Phim/Giải trí tối 3

5,200

13,000

15,600

26,000
21:00 - 22:00

ET4

Phim/Giải trí tối 4

5,200

13,000

15,600

26,000
22:00 - 23:00

ET5

Phim/Giải trí tối 5

5,200

13,000

15,600

26,000
23:00 - 24:00

ET6

Phim/Giải trí tối 6

2,600

6,500

7,800

13,000
Từ 00:00 đến 4:00 (T2-CN)
00:00 - 04:00

EK

Phim/Giải trí khuya

1,300

3,900

4,680

7,800Kênh VTVcab 6 - HayTVĐơn vị tính: 1000VNĐ

THỜI GIAN

MÃ GiỜ

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

HÌNH gạt 10"/Key Footer 14"

TVC 10"

TVC 15"

TVC 30"

Sáng. Từ 04:00 đến 11:00 (T2-CN)

04:00 - 05:00

HS1

Phim/Giải trí sáng 1

650

1,300

1,560

2,600

05:00 - 06:00

HS2

Phim/Giải trí sáng 2

650

1,300

1,560

2,600

06:00 - 07:00

HS3

Phim/Giải trí sáng 3

650

1,950

2,340

3,900

07:00 - 08:00

HS4

Phim/Giải trí sáng 4

650

1,950

2,340

3,900

08:00 - 09:00

HS5

Phim/Giải trí sáng 5

650

1,950

2,340

3,900

09:00 - 10:00

HS6

Phim/Giải trí sáng 6

1,300

2,600

3,120

5,200

10:00 - 11:00

HS7

Phim/Giải trí sáng 7

1,950

5,200

6,240

10,400

Trưa. Từ 11:00 đến 14:00 (T2-CN)

11:00 - 12:00

HTr1

Phim/Giải trí trưa 1

3,250

7,800

9,360

15,600

12:00 - 13:00

HTr2

Phim/Giải trí trưa 2

3,250

7,800

9,360

15,600

13:00 - 14:00

HTr3

Phim/Giải trí trưa 3

3,250

7,800

9,360

15,600

Chiều. Từ 14:00 đến 18:30 (T2-CN)

14:00 - 15:00

HC1

Phim/Giải trí chiều 1

1,950

5,200

6,240

10,400

15:00 - 16:00

HC2

Phim/Giải trí chiều 2

1,950

5,200

6,240

10,400

16:00 - 17:00

HC3

Phim/Giải trí chiều 3

2,600

5,850

7,020

11,700

17:00 - 18:00

HC4

Phim/Giải trí chiều 4

2,600

5,850

7,020

11,700

18:00 - 18:30

EH

Bản tin 2418
(Thông kênh VTVcab6 HAYtv)

5,200

13,000

15,600

26,000

 

 

Tối. Từ 18:30 đến 24:00 (T2-CN)

18:30 - 19:30

HT1

Phim/Giải trí tối 1

3,900

97,500

11,700

19,500

19:30 - 20:30

HT2

Phim/Giải trí tối 2

3,900

97,500

11,700

19,500

20:30 - 21:30

HT3

Phim/Giải trí tối 3

3,900

97,500

11,700

19,500

21:30 - 22:30

HT4

Phim/Giải trí tối 4

3,900

97,500

11,700

19,500

22:30 - 23:00

HT5

Bản tin 2418 - PL

1,950

5,200

6,240

10,400

23:00 - 24:00

HT6

Phim/Giải trí tối 5

1,950

5,200

6,240

10,400

Từ 00:00 đến 4:00 (T2-CN)

00:00 - 04:00

 

Phim/Giải trí khuya

1,300

2,600

3,120

5,200


: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1


1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương