Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố Phủ Lý


IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ PHỦ LÝtải về 414.68 Kb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích414.68 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ PHỦ LÝ.


Trung tâm y tế thành phố có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

1. Tạo điều kiện cho người bệnh được nhận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ khác.

2. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan ở thành phố và xã, phường để đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chương trình.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG.


1. Thành lập Ban Chỉ đạo xã, phường.

1.1. Thành phần của Ban Chỉ đạo xã, phường.

a) Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, phường.

b) Phó trưởng Ban Chỉ đạo:

- Trạm trưởng Trạm Y tế xã, phường.

c) Uỷ viên Ban Chỉ đạo:

- Trưởng Công an xã, phường

- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường.

- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, phường.

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM xã, phường.

- Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã, phường, và:

- Một số các Ban, ngành khác.

1.2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xã, phường.

Ban Chỉ đạo giúp UBND xã, phường thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thông tin, truyền thông tạo môi trường đồng thuận cho việc triển khai chương trình.

b) Xét giới thiệu người nghiện tham gia chương trình.

c) Bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn có người bệnh tham gia chương trình.

d) Quản lý, giáo dục và hỗ trợ người nghiện tham gia chương trình.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH HÀ NAM.

1. Là đơn vị thường trực, làm đầu mối để triển khai các hoạt động của chương trình theo đúng kế hoạch và lộ trình thực hiện.

2. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn và đánh giá hiệu quả của chương trình.

3. Tham gia huy động, quản lý và điều phối các nguồn kinh phí cho Chương trình.

4. Làm Trưởng nhóm, trực tiếp điều hành các hoạt động của Nhóm hỗ trợ kỹ thuật.

5. Làm đầu mối tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động của Chương trình.VII. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

1. Năm 2012.


1.1. Từ 6 - 9/2012: Chuẩn bị bước 1.

- Khảo sát, lựa chọn các cơ sở y tế đủ điều kiện triển khai điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch triển khai điều trị Methadone tại thành phố Phủ Lý.

- Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch điều trị Methadone tại thành phố.

- Tờ trình đề nghị Bộ Y tế (Cục phòng, chống HIV/AIDS) đầu tư hỗ trợ cho chương trình điều trị thí điểm nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại thành phố Phủ Lý.

1.2. Từ 10 - 12/2012: Chuẩn bị bước 2.

- Thành lập Ban Chỉ đạo chương trình cấp tỉnh; phân công trách nhiệm các sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia chương trình; thành lập Ban Xét chọn bệnh nhân cấp tỉnh.

- Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, chuẩn bị trang thiết bị cho cơ sở điều trị Methadone.

- Tập huấn chuyên môn cho cán bộ và nhân viên công tác tại cơ sở điều trị Methadone. Thăm quan cơ sở điều trị Methadone tại các tỉnh.

- Tuyên truyền, vận động chính sách tạo sự đồng thuận cho chương trình. - Vận động các nhà tổ chức quốc tế cam kết tài trợ cho Chương trình.

1.3. Từ tháng 01 - 3/2013.

1.3.1. Xét chọn chuẩn bị người bệnh tham gia chương trình điều trị:

- Tuyến xã, phường: bắt đầu từ tháng 01/2013 Ban Chỉ đạo xã, phường giới thiệu người nghiện ma túy đến cơ sở điều trị Methadone để tư vấn, khám bệnh và xét nghiệm; phòng khám Methadone thông báo cho Ban Chỉ đạo xã/ phường những bệnh nhân đủ điều kiện tham gia điều trị Methadone. Từ ngày 11-14/01/2013 Ban xét duyệt cấp xã, phường xét giới thiệu người nghiện tham gia chương trình điều trị Methadone, gửi danh sách bệnh nhân lên Ban xét duyệt thành phố trước ngày 15/01.

- Tuyến thành phố: Từ ngày 18/01 đến ngày 23/01/2013, Ban xét duyệt bệnh nhân thành phố xét chọn người bệnh đủ tiêu chuẩn được tham gia điều trị tại cơ sở Methadone trên địa bàn thành phố theo quy định của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam. Danh sách bệnh nhân được lựa chọn tham gia điều trị được gửi đến Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình của tỉnh để phê duyệt trước khi đưa vào điều trị; Thời gian gửi hồ sơ trước ngày 24/01/2013.

- Tuyến tỉnh: Ngày 26/01/2013, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình của tỉnh xét duyệt danh sách người bệnh tham gia chương trình do Ban xét chọn người bệnh của thành phố gửi; thông báo kết quả xét duyệt cho Ban Chỉ đạo thành phố và Ban Chỉ đạo xã, phường trước ngày 28/01. Từ ngày 28/01 Ban xét chọn cấp xã, phường thông báo cho bệnh nhân được tham gia điều trị Methadone, đến cơ sở điều trị để làm thủ tục điều trị Methadone.

1.3.2. Cung cấp thuốc Methadone.

- Cơ chế cung cấp thuốc:

+ Phối hợp Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam và nhà tài trợ chuẩn bị thuốc Methadone cho cơ sở điều trị.

+ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS lập dự trù thuốc Methadone, trình Sở Y tế phê duyệt và gửi Bộ Y tế (Cục phòng, chống HIV/AIDS) vào tháng 11/2013.

+ Cục phòng, chống HIV/AIDS có công văn điều thuốc gửi công ty dược phẩm có trách nhiệm nhập khẩu, bảo quản và phân phối thuốc để cung ứng thuốc Methadone đến tận cơ sở điều trị Methadone trong tháng 12/2013. Việc vận chuyển, bảo quản và cấp phát thuốc được thực hiện theo đúng quy định về quản lý thuốc gây nghiện của Bộ Y tế.

1.3.3. 01/12/2013: Khai trương cơ sở điều trị thí điểm nghiện các chất dạng thuốc phiện tại thành phố Phủ Lý.

1.3.4. Từ ngày 01/12/2013: Tiếp nhận bắt đầu khởi liều điều trị cho bệnh nhân, dự kiến điều trị cho 15 bệnh nhân/tháng

1.3.5. Tháng 12/2013: Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2014.

2. Năm 2014.

2.1. Từ tháng 1/2014 - 6/2014:

- Duy trì việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân hàng tháng.

- Ban Chỉ đạo triển khai chương trình tỉnh họp 1 lần/quý hoặc họp đột xuất theo đề nghị của bộ phận thường trực cấp tỉnh để đánh giá sự phối hợp liên ngành trong việc triển khai chương trình, giải quyết những khó khăn vướng mắc.

- Cơ sở điều trị Methadone tổ chức giao ban hàng tuần vào chiều thứ 6 để đánh giá kết quả điều trị trong tuần và triển khai công việc tiếp theo.

- Tổ chức giao ban hàng tháng, giữa cơ sở điều trị Methadone với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Ban xét chọn bệnh nhân thành phố Phủ Lý, bao gồm đại diện các ngành Công an, Lao động - Thương binh và xã hội thành phố để đánh giá tiến độ triển khai và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chương trình tại địa phương.

- Sau 6 tháng chương trình đi vào hoạt động, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả của cơ sở thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone thông qua các chỉ số: tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ điều trị; tình hình điều trị: liều điều trị, thời gian dò liều...; tỷ lệ bệnh nhân gặp các tác dụng phụ của thuốc, tỷ lệ bệnh nhân quá liều trong thời gian điều trị…; tần suất sử dụng các CDTP trước, trong và sau khi tham gia chương trình Methadone của người bệnh.

- Báo cáo kết quả triển khai chương trình và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch mở rộng chương trình điều trị Methadone tại các địa bàn huyện khác trong tỉnh.

- Dự kiến tiếp tục trình Bộ Y tế cho phép mở 03 cơ sở điều trị Methadone tại 03 huyện, gồm:


- Thanh Liêm:

184 người nghiện

- Kim Bảng:

162 người nghiện

- Bình Lục:

139 người nghiện


: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương