Pen international văn bút việt nam hải ngoạI 11203 Denmore Lane, Riverview, fl 33579tải về 0.61 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6
PEN INTERNATIONAL - VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

11203 Denmore Lane, Riverview, FL 33579

E-mail: VietPen0911@gmail.com

Phone: 813-677-3206


Số 2011-02-26-01
Thứ Bẩy ngày 26 tháng 2 năm 2011
Kính gửi qúy VH CT và Ban Đại Diện các Vùng trong VBVNHN

Kính gửi qúy VH thành viên BCH VBVNHN

Kính gửi qúy VH thành viên BCV VBVNHN

Đồng kính gửi qúy Hội Viên VBVNHN


Trích Yếu: V/V Hội Viên Hoàng Duy Hùng
Kính thưa qúy văn hữu,
VBVNHN là một tổ chức nằm trong cơ cấu của VBQT. Tổ chức của chúng ta có bản văn cao nhất là Hiến Chương và Điều Lệ VBQT, sau đó là Điều Lệ cùng Nội Quy VBVNHN.
Với quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch BCH, tôi đã đưa vấn đề hội viên Hoàng Duy Hùng có thể vi phạm Hiến Chương VBQT và Điều Lệ VBVNHN ra BCH để thảo luận và lấy ý kiến của các thành viên.(Đính Kèm 1).
Xin gửi đến toàn thể hội viên VBVNHN các diễn tiến cùng biểu quyết của từng thành viên BCH như sau:
1. Các bản văn viện dẫn những trường hợp cùng tài liệu về sự vi phạm liên tiếp Hiến Chương VBQT cùng Điều Lệ VBVNHN do hội viên Hoàng Duy Hùng (Đính Kèm 2).
2. Đ1 PCT BCH đưa quan điểm liên tiếp (Đính Kèm 3).
3. Đ2 PCT BCH bày tỏ quan điểm (Đính Kèm 4).
4. TTK BCH đưa quan điểm liên tiếp (Đính Kèm 5).
5. TQ BCH đưa quan điểm liên tiếp (Đính Kèm 6)
Ngoài ra, xin gửi theo "Tâm Thư" cùng "Phúc Trình" từ CT và Ban Đại Diện VBVNHN/Vùng Nam Hoa Kỳ (Đính Kèm 7)
Xin tổng kết diễn biến (Đính Kèm 8) và xin gửi đến toàn thể hội viên VBVNHN.
Trân trọng

Nguyễn Đăng Tuấn

CT BCH VBVNHN

Đính Kèm 1.
From: TNguyen205@aol.com
To: bch-vbvnhn-09-11@yahoogroups.com, giacthenguyen@yahoo.com, tuyha81@yahoo.com, Sontungnn@aol.com
CC: tnguyen205@aol.com
Sent: 1/25/2011 4:41:41 P.M. Eastern Standard Time
Subj: V/V HO^.I VIE^N HOA`NG DUY HU`NG
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

 

Ngày 25 tháng Giêng năm 2011 

Kính gửi qúy văn hữu thành viên Ban Chấp Hành VBVNHN


Đồng kính gửi qúy văn hữu thành viên Ban Cố Vấn VBVNHN
Đồng kính gửi qúy văn hữu thành viên Ban Đại Diện Vùng Nam Hoa Kỳ

 

 Trích Yếu: V/v Hội Viên Hoàng Duy Hùng

 

Kính thưa qúy văn hữu, 

Trong thời gian vừa qua, hội viên Hoàng Duy Hùng đã chính thức, trong tư cách Nghị Viên Thành Phố Houston đã long trọng mở tiệc thiết đãi phái đoàn mâu dịch của Trung Quốc tới thăm TP Houston, sau đó đã trao tặng bằng Tưởng Lục, nhân lễ độc lập lần thứ 62 của Trung Cộng, nơi mà một hội viên Văn Bút, Lưu Hiểu Ba, hiện vẫn còn bị tù tội vì đã sử dụng quyền tự do diễn đạt được long trọng xiển dương trong Hiến Chương VBQT.

 

Trước đó không lâu, hội viên Hoàng Duy Hùng, trong tư cách Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Houston TX đã từng gửi văn thư tán đồng việc không giương cờ Người Việt Quốc Gia cùng với cờ Cộng Sản Việt Nam khi có sự việc lá cờ Cộng Sản Việt Nam đã được treo tại một đại học trong tiểu bang TX.  Thay vì, tán dương việc trương cờ Người Việt Quốc Gia và hạ cờ Cộng Sản Việt Nam. 

Trước đó nữa, hội viên Hoàng Duy Hùng cũng , trong tư cách Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Houston TX, đã phân ưu khi Hoàng Minh Chính, một cựu đảng viên cao cấp CSVN qua đời.


 
Qua những hành vi với cường độ trên, hội viên Hoàng Duy Hùng đã liên tiếp vi phạm trầm trọng Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế và Điều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, không còn đủ điều kiện để làm hội viên trong tổ chức VBVNHN nói riêng và VBQT nói chung, và có thể gây ra những hậu quả tai hại cho VBVNHN.

 

Xin qúy văn hữu cho biết ý kiến. 

Trân trọng

 

 

 Nguyễn Đăng Tuấn
C.T. VBVNHN

 

ĐÍNH KÈM: 

HIẾN CHƯƠNG VBQT:

 

4.         PEN stands for the principle of unhampered transmission of thought within each nation and between all nations, and members pledge themselves to oppose any form of suppression of freedom of expression in the country and community to which they belong, as well as throughout the world wherever this is possible.  PEN declares for a free press and opposes arbitrary censorship in time of peace.  It believes that the necessary advance of the world towards a more highly organized political and economic order renders a free criticism of governments, administrations and institutions imperative.  And since freedom implies voluntary restraint, members pledge themselves to oppose such evils of a free press as mendacious publication, deliberate falsehood and distortion of facts for political and personal ends. 

II. ĐIỀU LỆ VBVNHN:

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

Tin tưởng vào sự trường tồn của dân tộc Việt Nam, vào sức mạnh của văn hóa dân tộc, dù ở trong nước hay ngoài nước; 

Quan niệm rằng văn học, một phần của văn hóa, cần được sinh hoạt tự do;

 

Ý thức rằng người cầm bút ngoài nhiệm vụ sáng tác còn có nghĩa vụ tinh thần góp phần bảo vệ quyền tự do diễn đạt và bảo vệ di sản văn hóa, chống mọi hình thức độc tài; 

Chúng tôi, một số người cầm bút ở hải ngoại có lập trường quốc gia dân tộc, chấp nhận tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế (PEN International), và quyết định thành lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, một Trung tâm thành viên của Văn Bút Quốc Tế, sinh hoạt tự trị trong sự tôn trọng Hiến Chương và Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế.

 

Điều 2.- VBVNHN là một tổ chức bất vụ lợi, theo đuổi các mục tiêu sau đây: 

  1. Phát huy tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế, cộng tác chặt chẽ với Văn Bút Quốc Tế để yểm trợ và bảo vệ quyền tự do sáng tác của người cầm bút tại Việt Nam và trên thế giới;


From: TNguyen205@aol.com


To: bch-vbvnhn-09-11@yahoogroups.com, giacthenguyen@yahoo.com, tuyha81@yahoo.com, Sontungnn@aol.com
CC: tnguyen205@aol.com, ngosyhan2002@yahoo.com, ngosyhan@gmail.com, ngosyhan@yahoo.com, yenson68@gmail.com, tapchilangvan@yahoo.com, vinhtuan@sbcglobal.net, quehuonghaingoai@yahoo.com
Sent: 2/16/2011 2:09:12 P.M. Eastern Standard Time
Subj: [BIE^?U QUYE^'T] V/V Ho^.i Vie^n Hoa`ng Duy Hu`ng

 

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI


11203 Denmore Lane, Riverview, FL 33579
Phone: 813-677-3206
E-mail: VietPen0911@gmail.com

 

Ngày 16 tháng 2 năm 2011

 

Kính gửi qúy văn hữu BCH VBVNHN,


Kính gửi qúy văn hữu BCV VBVNHN,
Kính gửi qúy văn hữu BĐD Vùng Nam Hoa Kỳ,

 

Trích Yếu: v/v Hội Viên Hoàng Duy Hùng,


 
Tham chiếu theo Điều Lệ VBVNHN với các điều 5 (b), Hội Viên: "(b) Cam kết tôn trọng Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế và Điều Lệ của VBVNHN, và không có những hành động trực tiếp hay gián tiếp yểm trợ độc tài"
 
Cùng điều 6 (a): "Hội viên có hành động bất xứng, vi phạm nghiêm trọng Hiến Chương - Điều Lệ VBQT, và Điều Lệ VBVNHN có thể bị chấm dứt tư cách hội viên do quyết định của Ban Chấp Hành VBVNHN chiếu đề nghị của Ban Đại Diện Vùng và/hoặc cuả một thành viên Ban Chấp Hành. Quyết định của Ban Chấp Hành, với ý kiến của đa số, trục xuất hội viên là chung quyết và phải được phúc trình cho VBQT trong vòng bảy (07) ngày." 

Hội viên Hoàng Duy Hùng đã có những hành vi đã được dẫn trong vi thư ngày 25 tháng Giêng năm 2011 như sau:

 

1. Trong thời gian vừa qua, hội viên Hoàng Duy Hùng đã chính thức, trong tư cách Nghị Viên Thành Phố Houston, đã mở tiệc thiết đãi phái đoàn mậu dịch của Trung Quốc tới thăm TP Houston, sau đó đã trao tặng bằng Tưởng Lục, nhân lễ độc lập lần thứ 62 của Trung Cộng, nơi mà một hội viên Văn Bút, Lưu Hiểu Ba, hiện vẫn còn bị tù tội vì đã sử dụng quyền tự do diễn đạt được long trọng xiển dương trong Hiến Chương VBQT.


 
2. Trước đó không lâu, hội viên Hoàng Duy Hùng, trong tư cách Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Houston TX đã từng gửi văn thư tán đồng việc không giương cờ Người Việt Quốc Gia cùng với cờ Cộng Sản Việt Nam khi có sự việc lá cờ Cộng Sản Việt Nam đã được treo tại một đại học trong tiểu bang TX.  Thay vì, tán dương việc trương cờ Người Việt Quốc Gia và hạ cờ Cộng Sản Việt Nam.
 
3. Trước đó nữa, hội viên Hoàng Duy Hùng cũng , trong tư cách Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Houston TX, đã phân ưu khi Hoàng Minh Chính, một cựu đảng viên cao cấp CSVN qua đời.
 
Qua những hành vi với cường độ trên, hội viên Hoàng Duy Hùng đã liên tiếp vi phạm trầm trọng Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế và Điều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, không còn đủ điều kiện để làm hội viên trong tổ chức VBVNHN nói riêng và VBQT nói chung, và có thể gây ra những hậu quả tai hại cho VBVNHN.

 

Xin lần lượt đi theo thứ tự thời gian, năm 2008, Hoàng Duy Hùng đã trong tư cách Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Houston TX đã chia buồn Hoàng Minh Chính, một cựu cán bộ cao cấp Cộng Sản.  Một tên Cộng Sản chết thì lại chia buồn, trong khi nguyên Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà từ trần, người đột ngột từ trần khi đang tranh đấu cho Chủ Quyền Hoàng Sa, Trường Sa Của Việt Nam Tại Liên Hiệp Quốc thì Hoàng Duy Hùng có chia buồn trong tư cách CT Cộng Đồng Người Việt Houston TX?  Qúy văn hữu có hỏi câu hỏi rằng qua hành vi như vậy Hoàng Duy Hùng có trực tiếp hay gián tiếp yểm trợ độc tài hay không?


 
Năm 2009, Hoàng Duy Hùng, cũng trong tư cách Chủ Tịch tổ chức này đã đồng ý yêu sách của trường Đại Học Houston khi họ nhất quyết đòi treo cờ Cộng Sản Việt Nam bằng cách đồng ý bằng văn thư hạ cờ Quốc Gia (Cờ Người Việt Tự Do) cùng với cờ Cộng Sản Việt Nam thay vì hành động chống đối đến cùng việc trương cờ Cộng Sản Việt Nam tại trường đại học trên.  Tuy nhiên, một tổ chức khác của người Việt đã thành lập, Ủy Ban Hạ Cờ Đỏ đã thành công trong việc trương cờ Quốc Gia và hạ cờ Cộng Sản tại Đại Học Houston.  Sự thành công này, ngoài nỗ lực của Ủy Ban Hạ Cờ Đỏ còn có nỗ lực từ nơi vị Dân Biểu Tiểu Bang Hubert Võ qua Nghị Quyết HCR258 cấm không được treo cờ Cộng Sản Việt Nam tại các Đại Học trong toàn tiểu bang Texas.   Như vậy, hành vi của Hoàng Duy Hùng có trực tiếp hay gián tiếp yểm trợ độc tài không?

 

Năm 2010, Hoàng Duy Hùng, nay trong tư cách Nghị Viên Thành Phố Houston, đã đơn phương ký bản Tưởng Lục vào ngày 24 tháng 9 năm 2010 chào mừng Lễ Quốc Khánh của Trung Cộng, nơi mà một hội viên Văn Bút, Lưu Hiểu Ba đã vẫn bị cầm tù vì sử dụng quyền tự do diễn đạt đã được long trọng xiển dương nơi Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế. 

Trong năm 2010 này, chính Đại Hội Đồng Văn Bút Quốc Tế, mà phái đoàn Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đã tham dự, đồng quyết nghị vị Chủ Tịch Văn Bút Quốc Tế đích thân đưa Nghị Quyết Phản Đối nhà cầm quyền Trung Cộng trong việc giam giữ Lưu Hiểu Ba, người đã tạo ra Hiến Chương Linh Tám và cũng là người đã đoạt được giải Nobel Hoà Bình cho năm 2011 vào tháng Giêng vừa qua.

 

Văn Bút Quốc Tế, nơi cơ cấu cao nhất đã liên tục tranh đấu bảo vệ quyền tự do diễn đạt và chống lại độc tài bằng hành vi rõ rệt nhất. 

Trong Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế có điều khoản các hội viên ngoài việc phải chống lại việc ngăn cấm quyền tự do diễn đạt, còn phải bảo vệ cũng như tránh việc sử dụng quyền tự do diễn đạt cho tư lợi cá nhân.  Như vậy, rõ rệt Điều 4 của Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế đã bị vi phạm bởi hội viên Hoàng Duy Hùng.

 

Là Dân Biểu Tiểu Bang, Hubert Võ đã đạt được nguyện vọng của người Việt Tự Do.  Là Nghị Viên Thành Phố, Hoàng Duy Hùng thành công trong việc trực tiếp hay gián tiếp yểm trợ độc tài.  Đất nước Trung Hoa có sáu mươi mốt năm hay sao?  Chứ không phải đất nước Trung Hoa là bao nghìn năm?  Thế mà trong tư cách người Nghị Viên gốc Tị Nạn Cộng Sản, Hoàng Duy Hùng lại tự ý hỗ trợ trong việc tán dương trong việc đơn phương gửi Bảng Tưởng Lục Trung Cộng như thế? 

Cũng trong vai trò chính quyền, Hồ Cẩm Đào, Chủ Tịch Trung Cộng đã bị đích danh Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ nêu lên là độc tài.  Thế mà Hồ Cẩm Đào cũng phải bắt buộc xin đến gặp vị Chủ Tịch Hạ Viện Quốc Hội.  Ngay khi cả chính vị Chủ Tịch Quốc Hội Hoa Kỳ đã từ chối tham dự yến tiệc khoản đãi Hồ Cẩm Đào tại Tòa Bạch Ốc.  Không có biện hộ nào có thể giải thích việc tán đồng Trung Cộng thì Trung Cộng mới đến gặp các người nắm vai trò trong chính quyền cả.  Phản đối thẳng thừng như thế mà Chủ Tịch Trung Cộng vẫn phải xin gặp.

 

Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, trong qúa khứ cũng đã phản đối một Nghị Viên Thành Phố khác, nghị viên Madison Nguyễn qua văn thư.  Vị Nghị Viên Thành Phố San Jose này cũng đã đi ngược lại nguyện vọng người dân.  Vị Nghị Viên này đã phản đối và không tán đồng việc xiển dương quyền tự do diễn đạt nơi danh xưng Little Sài Gòn thay vì Viet Nam Town. 

Nhà cầm quyền Trung Cộng đã liên tiếp xâm lấn bằng vũ lực và đã chiếm đoạt đất đai tổ tiên của người Việt và liên tục cổ võ "giết người Việt" để tế lễ Hoàng Sa Trường Sa.  Đây rõ ràng là hành vi độc tài.

 

Trong bản văn, như bản văn Quốc Tế Nhân Quyền của tổ chức Liên Hiệp Quốc, hay bản văn Tuyên Ngôn Độc Lập của xứ sở Hoa Kỳ, ngay cả bài thơ của kiện tướng Lý Thường Kiệt, bài Hịch Tướng Sĩ của Đức Trần Hưng Đạo, bản văn Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi đã trải tư tưởng cao qúy; thì các bản văn của Hoàng Duy Hùng đã lộ rõ hành vi trực tiếp hay gián tiếp yểm trợ độc tài, vi phạm Hiến Chương Quốc Tế trong tổ chức Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nói riêng và Văn Bút Quốc Tế nói chung. 

Trong Văn Bút, vẫn có nhà văn tham gia chính trị.  Điển hình như nhà văn Nam Mỹ vừa đoạt giải Nobel Văn Chương năm 2011.  Nhà văn này cũng đã từng nắm vai trò Chủ Tịch của VBQT nữa.

 

Thưa qúy văn hữu, sau một thời gian thu thập tài liệu và ý kiến nội bộ, rõ ràng hội viên Hoàng Duy Hùng, dù bằng tất cả các bào chữa, cũng không thể che lấp được các vi phạm rõ rệt đến Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế và Điều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. 

Như trong vi thư đầu tiên, cá nhân tôi Chủ Tịch VBVNHN đã ghi:

 

"Qua những hành vi với cường độ trên, hội viên Hoàng Duy Hùng đã liên tiếp vi phạm trầm trọng Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế và Điều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, không còn đủ điều kiện để làm hội viên trong tổ chức VBVNHN nói riêng và VBQT nói chung, và có thể gây ra những hậu quả tai hại cho VBVNHN." 

Sự vi phạm đã rõ ràng trong:

 

1. Phần của Lời Mở Đầu của VBVNHN: 

"Ý thức rằng người cầm bút ngoài nhiệm vụ sáng tác còn có nghĩa vụ tinh thần góp phần bảo vệ quyền tự do diễn đạt và bảo vệ di sản văn hóa, chống mọi hình thức độc tài".

 

2. Điều 5 b: 

"(b) Cam kết tôn trọng Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế và Điều Lệ của VBVNHN, và không có những hành động trực tiếp hay gián tiếp yểm trợ độc tài"

 

3. Điều 3 và Điều 4 trong Hiến Chương VBQT: 

'3.         Members of PEN should at all times use what influence they have in favour of good understanding and mutual respect between nations; they pledge themselves to do their utmost to dispel race, class and national hatreds, and to champion the ideal of one humanity living in peace in one world.

 

 

 4.         PEN stands for the principle of unhampered transmission of thought within each nation and between all nations, and members pledge themselves to oppose any form of suppression of freedom of expression in the country and community to which they belong, as well as throughout the world wherever this is possible.  PEN declares for a free press and opposes arbitrary censorship in time of peace.  It believes that the necessary advance of the world towards a more highly organized political and economic order renders a free criticism of governments, administrations and institutions imperative.  And since freedom implies voluntary restraint, members pledge themselves to oppose such evils of a free press as mendacious publication, deliberate falsehood and distortion of facts for political and personal ends."

 

.


Vì các lý do trên đây, và để BCH có thể đi đến một quyết định về trường hợp V/H Hoàng Duy Hùng, xin các thành viên BCH VBVNHN ghi nhận. Từng cá nhân đánh dấu các điều như sau:

 

1. Hội viên Hoàng Duy Hùng: 

[       ]   Vi Phạm

 

[       ]   Không Vi Phạm 

vào phần của Lời Mở Đầu của Điều Lệ VBVNHN:

 

"Ý thức rằng người cầm bút ngoài nhiệm vụ sáng tác còn có nghĩa vụ tinh thần góp phần bảo vệ quyền tự do diễn đạt và bảo vệ di sản văn hóa, chống mọi hình thức độc tài". 

2. Hội viên Hoàng Duy Hùng:

 

[        ]  Vi Phạm 

[        ]  Không Vi Phạm

 

vào Điều 5 (b) của Điều Lệ VBVNHN: 

"(b) Cam kết tôn trọng Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế và Điều Lệ của VBVNHN, và không có những hành động trực tiếp hay gián tiếp yểm trợ độc tài"

 

3. Hội viên Hoàng Duy Hùng: 

[         ]  Vi Phạm

 

[         ]  Không Vi Phạm 

vào Điều 3 của Hiến Chương VBQT:

 

"3.         Members of PEN should at all times use what influence they have in favour of good understanding and mutual respect between nations; they pledge themselves to do their utmost to dispel race, class and national hatreds, and to champion the ideal of one humanity living in peace in one world." 

4. Hội viên Hoàng Duy Hùng:


 
[         ]  Vi Phạm

 

[         ]  Không Vi Phạm 

vào Điều 4 của Hiến Chương VBQT:

 

"4.         PEN stands for the principle of unhampered transmission of thought within each nation and between all nations, and members pledge themselves to oppose any form of suppression of freedom of expression in the country and community to which they belong, as well as throughout the world wherever this is possible.  PEN declares for a free press and opposes arbitrary censorship in time of peace.  It believes that the necessary advance of the world towards a more highly organized political and economic order renders a free criticism of governments, administrations and institutions imperative.  And since freedom implies voluntary restraint, members pledge themselves to oppose such evils of a free press as mendacious publication, deliberate falsehood and distortion of facts for political and personal ends." 

 Xin gừi bản trả lời về lại CT Ban Chấp Hành VBVNHN và qua yahoogroup BCH VBVNHN.


Trân trọng

 

 

 Nguyễn Đăng Tuấn
CT BCH VBVNHN

 

===PEN International

 

 
: groups
groups -> Báo cáo tài chính, luồng tiền và các khoản thuế (Mức độ: Dễ, Dễ/Trung bình, Trung bình/Khó, và Khó) Phần I
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam


  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương