Sulfur and nitrogen binary doped carbon dots derived from ammonium thiocyanate for selective probing doxycycline in living cells and multicolor cell imagingtải về 1.05 Mb.
Xem văn bản
Chuyển đổi dữ liệu24.05.2023
Kích1.05 Mb.
#54742
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương