Improving the Bio-Oil Quality via Effective Pyrolysis/Deoxygenation of Palm Kernel Cake over a Metal (Cu, Ni, or Fe)-Doped Carbon Catalysttải về 7.82 Mb.
Xem văn bản
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu22.05.2023
Kích7.82 Mb.
#54731
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương