Designation: d 2434 – 68 (Reapproved 2006) Standard Test Method for Permeability of Granular Soilstải về 126.61 Kb.
Xem văn bản
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2023
Kích126.61 Kb.
#55651
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương