TrưỜng đẠi họC ĐIỆn lực khoa đIỆn tử viễn thông báo cáo tiểu luậNtải về 1.02 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu25.05.2023
Kích1.02 Mb.
#54744
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
06 20810540011 Nguyen Trong TrangTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 
 
 
 
BÁO CÁO TIỂU LUẬN 
Tên đề tài :
Bộ thu vô tuyến RTL2831 SDR. Viết một chương trình C++ ứng dụng trong 
ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn thông. 
 
 
 
Họ và tên : Nguyễn Trọng Trang 
Mã SV 
: 20810540011 
Lớp
: D15DT&KTMT 
 

HÀ NỘI – 2023 MỤC LỤC 
GIỚI THIỆU ........................................................................................................ 3 
Phần 1. Cơ chế hoạt động và thành phần chính. ................................................ 4 
1.Giải thích nguyên lý hoạt động của RTL2831 SDR .................................... 4 
2. Trình bày các thành phần chính và chức năng của chúng ......................... 4 
2.1. Chip RTL2831......................................................................................... 4 
2.2. Anten ....................................................................................................... 5 
2.3. Bộ tiền khuếch đại (Pre-amplifier) .......................................................... 5 
2.4. Bộ tổng hợp tần số (Frequency synthesizer) ............................................ 6 
2.5. Giao diện USB ........................................................................................ 6 
Phần 2. Ứng dụng thực tế của Bộ thu vô tuyến RTL2831 SDR......................... 6 
1.Các ứng dụng nghe sóng vô tuyến ................................................................ 6 
1.1 Nghe đài FM và AM ................................................................................ 6 
1.2. Xem truyền hình DVB-T ......................................................................... 7 

tải về 1.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương