Giới thiệu học phần thực vật dưỢC – ĐỌc viết tên thuốC Đối tượng: Cao đẳng Dược Số tín chỉtải về 3.6 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/137
Chuyển đổi dữ liệu21.05.2023
Kích3.6 Mb.
#54724
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137
ky-3.-thuc-vat 173 (1)1
GIỚI THIỆU HỌC PHẦN 
THỰC VẬT DƯỢC – ĐỌC VIẾT TÊN THUỐC 
Đối tượng: Cao đẳng Dược 
 
- Số tín chỉ:
 
 
 
4 (3/1) 
- Số tiết: 
 
 
 
 
75 tiết 
 
 
+ Lý thuyết:
 
45 tiết 
 
 
+ Thực hành: 
 
30 tiết 
 
 
+ Tự học: 
 
 
105 giờ 
- Thời điểm thực hiện:
 
Học kỳ II 
 
MỤC TIÊU HỌC PHẦN 
1. Trình bày được cách đọc và viết tên các thuốc bằng tiếng Việt theo danh 
pháp quốc tế Latin. Thực hiện được và viết được đúng tên khoa học của cây thuốc, 
hóa chất, thuốc. 
2. Trình bày được đặc điểm cấu tạo tế bào, mô thực vật, đặc điểm hình thái và 
giải phẫu các cơ quan dinh dưỡng (rễ, thân, lá) và cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt) 
của thực vật. 
3. Trình bày được cách phân loại thực vật, các đặc điểm nổi bật của một số họ 
thực vật thường dùng làm thuốc. 
4. Rèn luyện kỹ năng đọc và viết được đúng tên các thuốc, dược liệu thông 
dụng bằng tiếng Việt theo danh pháp quốc tế Latin.
5. Mô tả đúng được đặc điểm cấu tạo tế bào, mô thực vật, đặc điểm hình thái 
và giải phẫu các cơ quan dinh dưỡng (rễ, thân, lá) và cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt) 
của thực vật và các họ thực vật thông dụng dùng làm thuốc. 
6. Thực hiện đúng được các thao tác kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu thực vật 
và kiểm nghiệm dược liệu, bao gồm: Làm tiêu bản vi phẫu, soi kính hiển vi, làm tiêu 
bản mẫu khô và nhận dạng được cây thuốc thông dụng. 
7. Thấy được giá trị, tầm quan trọng của môn học và thận trọng, tỷ mỉ, chính 
xác, nghiêm túc trong thực hành môn học 
 

tải về 3.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương