Ued journal of Social Sciences, Humanities & Education – issn 1859 4603tải về 0.88 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2023
Kích0.88 Mb.
#54364
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
201-Article Text-332-2-10-20201013UED Journal of Social Sciences, Humanities & Education – ISSN 1859 - 4603
 
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC 
Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn & Giáo dục, Tập 8, số 2 (2018),81-88 
81
Tác giả liên hệ
Yang Jian 
Trường Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc 
Email: kien1005@163.com 
Nhận bài: 
01 – 03 – 2018 
Chấp nhận đăng:
28 – 06 – 2018 
http://jshe.ued.udn.vn/ 
 
GIẢI CẤU TRÚC VÀ SỰ LƯU TRUYỀN CỦA TIỂU THUYẾT KIM VÂN KIỀU 
TRUYỆN Ở VIỆT NAM: PHÂN TÍCH VIỆC DỊCH MANG TÍNH SÁNG TẠO CỦA 
NGUYỄN DU TRONG TRUYỆN KIỀU 
Yang Jian 
Tóm t
ắt: Bài viết tập trung vào vấn đề phiên dịch, dịch chuyển tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện (thể tiểu 
thuy
ết chương hồi) - Thanh Tâm Tài Nhân, Trung Quốc qua Truyện Kiều (thể thơ lục bát) của Nguyễn 
Du, Vi
ệt Nam. Vấn đề này được nhìn nhận từ lí thuyết giải cấu trúc, trên cơ sở so sánh các yếu tố ngôn 
ng
ữ. Nghĩa là phân tích sự giải cấu, sáng tạo và sắp đặt, làm mới của Nguyễn Du đối với tiểu thuyết Kim 
Vân Ki
ều Truyện thời Minh Thanh hiện diện trong Truyện Kiều. Nếu nhìn qua con mắt của giải cấu trúc, 
có th
ể coi đây là hành trình của “văn bản tự giải cấu trúc chính mình”. Theo đó người dịch cũng là chủ 
th
ể của sáng tạo, bản dịch chính là sự sáng tạo của ngôn ngữ mới. Phương pháp suy luận này cho 
chúng ta m
ột cách nhìn mới về vấn đề từ trước đến nay chúng ta luôn lấy nguyên bản làm trung tâm, 
vi
ệc dịch thuật thì cứ theo nguyên văn mà làm. Qua đó, làm nổi bật tính chủ thể và tính sáng tạo của 
Nguy
ễn Du. Đồng thời, thông qua vấn đề này có thể thấy sự ảnh hưởng sâu sắc của tiểu thuyết Minh 
Thanh đối với văn học cổ điển Việt Nam với văn học cổ điển Việt Nam. Đây cũng chính là minh chứng 
cho nh
ững giao lưu và ảnh hưởng sâu đậm của hai nền văn hóa - văn học Trung Hoa và Việt Nam thời 
trung đại. 

tải về 0.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương