Tichtruyenphapcutải về 3.79 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/293
Chuyển đổi dữ liệu11.03.2023
Kích3.79 Mb.
#54358
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   293
tichtruyenphapcu

Chuyện quá khứ 
A. Devala và Nàrada 
Vào thuở nọ, dưới triều một vị vua ở Ba-la-nại, có một nhà tu khổ hạnh tên là 
Devala sau tám tháng ở Hy-mã-lạp-sơn về thành kiếm muối và giấm. Ông cũng muốn về 
ở gần thành phố trong bốn tháng mùa mưa. 
Gặp hai chú bé nơi cổng thành, ông hỏi: 
- Các Sa-môn đến thành phố thường ngủ đêm tại đâu? 
- Nơi nhà người thợ gốm, thưa Tôn giả. 
Thế là Devala đi đến nhà người thợ gốm, đứng trước cửa hỏi: 
- Gia chủ! Nếu người bằng lòng, tôi sẽ nghỉ lại một đêm trong nhà người. 
Thợ gốm mở rộng cửa mời: 
- Ban đêm tôi không làm việc, nhà lại rộng: xin Tôn giả cứ ngủ tại đây. 
Devala vừa vào nhà và ngồi xuống thì có một ẩn sĩ khác tên Nàrada cũng từ Hy-
mã-lạp-sơn đến xin tá túc. Người thợ gốm, với lòng tử tế và hiếu khách đối với các Sa-
môn, lo lắng không biết vị ẩn sĩ đến trước có chịu ngủ chung với vị mới đến hay không, 
nên khéo léo bảo Nàrada: 
- Nếu vị ẩn sĩ đến trước đồng ý thì xin mời Ngài. 
Và Nàrada Nàrada đến gặp Devala nói: 
- Thưa thầy, nếu thầy đồng lòng, tôi xin ngủ lại đây một đêm. 
Devala hoan hỷ: 
- Nhà còn rộng, xin mời thầy vào và ngủ lại một bên này. 


Rồi Nàrada bước vào, ngồi phía sau Devala. Họ chào hỏi nhau một cách thân thiện. 
Ðến giờ ngủ, trước khi nằm xuống, Nàrada cẩn thận ghi nhớ chỗ của Devala và vị trí cửa 
ra vào. Nhưng Devala, thay vì ngủ đúng chỗ của mình, lại nằm ngay giữa lối đi. Hậu quả 
là khi Nàrada bước ra ngoài ban đêm, ông đạp nhằm bím tóc của Devala. Tức thì nhà khổ 
hạnh la toáng lên: 
- Ối! Ai dẫm lên bím tóc ta? 
Nàrada từ tốn trả lời: 
- Thưa thầy, tôi. 
Devala, giọng nóng nảy tiếp tục la: 
- Ðồ đạo đức giả! Ngươi là đồ rừng rú. Ngươi đã đạp lên tóc ta! 
- Thưa thầy, tôi không biết thầy nằm ở đây. Xin thứ lỗi cho tôi!. 
Rồi Nàrada bước ra, để lại Devala một mình khóc lóc như bị ai bóp vỡ tim. 
Chưa hết. Sau đó, Devala xoay ngược người lại, nằm xuống, đặt đầu vào chỗ ban 
nãy đã để chân, cố ý để Nàrada giẫm lên mình. 
Nàrada bước vào, lòng dặn lòng hồi nãy mình đã lỡ xúc phạm vị đạo sĩ, lần này 
mình sẽ đi mé dưới chân người. 
Tất nhiên là khi vừa bước vào, Nàrada dẫm ngay lên cổ Devala. Tức thì Devala 
hét ầm lên: 
- Trời! Ai đó? 
Nàrada vội vàng nói: 
- Thưa thầy, tôi. 
Devala lần này càng kêu to: 
- Ðồ đạo đức giả! Lần đầu ngươi dẫm lên tóc ta, lần này ngươi đạp lên cổ ta. Ta sẽ 
nguyền rủa ngươi! 
- Thưa thầy, tôi không đáng bị khiển trách. Tôi không biết thầy nằm ở phía này. 
Khi bước vào tôi đã hết sức dè dặt, tự nhắc nhở phải cẩn thận, đi phía dưới chân đạo sĩ, 
tránh xúc phạm người. Xin thầy thứ lỗi cho tôi! 
Devala vẫn la oai oái: 
- Ðồ đạo đức giả! Ta sẽ nguyền rủa ngươi. 
- Ðừng làm vậy, thưa thầy! 
Mặc những lời thiết tha xin lỗi của Nàrada, Devala vẫn rủa tiếp: 
- Mặt trời có ngàn tia sáng, có trăm ánh lửa xua tan bóng tối. Sáng mai vào lúc mặt 
trời mọc, đầu ngươi sẽ vỡ làm bảy mảnh. 
Nàrada đáp: 
- Thầy, tôi đã giải bày hết lời là không phải lỗi tại tôi, thầy vẫn chẳng chịu nghe. 
Ðầu kẻ có lỗi sẽ vỡ làm bảy mảnh chớ không phải đầu người vô tội. 
Tức thì Nàrada đọc lời nguyền sau: 
- Mặt trời có ngàn tia sáng, có trăm ánh lửa xua ta bóng tối. Sáng mai vào lúc mặt 
trời mọc, đầu người sẽ vỡ làm bảy mảnh. 


Ẩn sĩ Nàrada có đại thần thông, có thể thấy suốt tám mươi tiểu kiếp: bốn mươi 
tiểu kiếp quá khứ và bốn mươi tiểu kiếp tương lai. Vì vậy ông thấy lời nguyền sẽ rớt 
trúng ngay ông thầy khổ hạnh bạn mình. Ông cảm thấy thương xót, và vì vậy làm phép 
không cho mặt trời mọc. 
Không thấy mặt trời mọc, dân chúng tụ tập trước cổng cung vua, rên rỉ: 
- Tâu Ðại vương, mặt trời không mọc nữa! Ngài là vua, làm sao cho mặt trời mọc 
giùm chúng tôi với! 
Nhà vua xét lại những hành động, lời nói và ý nghĩ của mình, thấy chẳng có điều 
gì sai trái, nên không hiểu nguyên nhân nào mặt trời không mọc. Nhà vua suy đoán rằng 
đây có thể là do tu sĩ cãi cọ bất hòa với nhau nên hỏi thăm, và liền cầm đuốc đi đến nhà 
thợ gốm cúi chào Nàrada, cung kính ngồi xuống một bên và nói: 
- Bạch ngài Nàrada, dân xứ Diêm-phù-đề không thể sinh hoạt như bình thường. 
Tại sao bóng đêm bao trùm thế giới? Xin trả lời câu hỏi của tôi. 
Nàrada kể lại toàn bộ câu chuyện và hậu quả của lời nguyền. 
Vua hỏi tiếp: 
- Nhưng thưa Tôn giả, làm sao ông ta có thể thoát chết? 
- Ông ấy sẽ thoát chết nếu xin lỗi tôi. 
Vua bắt Devala phải xin lỗi Nàrada. Nhưng Devala một mực ngoan cố: 
- Tâu Ðại vương, ông bạn này đã dẫm lên tóc tôi và đạp lên cổ tôi. Không đời nào 
tôi thèm xin lỗi đồ đạo đức giả đó! 
Vua vẫn khẩn thiết yêu cầu Devala: 
- Xin lỗi đi, Tôn giả! Ðừng làm như vậy! 
- Ðại vương, tôi không thèm xin lỗi. 
- Ðầu Ngài sẽ bể làm bảy mảnh! 
- Mặc kệ! Tôi cũng không xin lỗi. 
Lần này vua gằn giọng: 
- Ông vẫn không chịu xin lỗi phải không? 
Thế rồi nhà vua nắm lấy tay, chân, bụng và cổ nhà ẩn sĩ, bắt cúi đầu dưới chân 
Nàrada. Nàrada lòng cởi mở: 
- Hãy đứng lên thầy! Tôi đã tha lỗi cho thầy! 
Rồi Nàrada tâu với vua: 
- Ðại vương, ẩn sĩ này không chịu xin lỗi tôi. Hãy đem ông ta đến một cái hồ gần 
thành, đặt một cục đất sét trên đầu ông, bắt ông ta đứng dưới nước ngập cổ. 
Vua y lời. Nàrada còn dặn thêm khi ông làm phép cho mặt trời mọc trở lại, Devala 
hãy lặn xuống nước và trồi lên nơi khác rồi đi đi! 
Quả đúng như rằng, ngay khi ánh mặt trời lóe lên thì chạm vào cục đất sét làm vỡ 
thành bảy mảnh. Tức thì Devala lặn xuống nước, trồi lên nơi khác và đi mất. 
Thế Tôn kết thúc câu chuyện: 


- Này các Tỳ-kheo! Nhà vua lúc ấy là Ananda, Devala là Tissa, còn Nàrada chính 
là Ta. Thuở đó Tissa cũng cứng đầu như vậy. 
Rồi đức Ðạo sư dạy Trưởng lão Tissa như sau: 
- Tissa! Nếu một Tỳ-kheo cho phép mình nghĩ rằng người này người kia mắng tôi, 
người này người kia đánh đập tôi, người này người kia đánh bại tôi, cướp giật của tôi, 
ông ấy sẽ hận thù không nguôi. Nhưng nếu Ty-kheo ấy không ôm ấp những ý nghĩ như 
vậy, thù hận sẽ nguôi ngoai. 
Nói xong Phật đọc Pháp Cú: 
(3) Nó mắng tôi, đánh tôi, 
Nó thắng tôi, cướp tôi, 
Ai ôm biềm bận ấy, 
Hận thù không thể nguôi. 
(4) Nó mắng tôi, đánh tôi, 
Nó thắng tôi, cướp tôi, 
Không ôm biềm bận ấy, 
Hận thù được tự nguôi. 

tải về 3.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   293
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương