Tichtruyenphapcutải về 3.79 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/293
Chuyển đổi dữ liệu11.03.2023
Kích3.79 Mb.
#54358
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   293
tichtruyenphapcuTÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ 
Thiền viện Viên Chiếu 
Nguyên tác: "Buddhist Legends", 
Eugène Watson Burlingame 
LỜI NÓI ĐẦU 
Tập "Tích Truyện Pháp Cú" này được dịch theo bản Anh ngữ "Buddhist Legends" 
của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp 
Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pàli. Tương truyền Pháp Cú Sớ Giải 
là công trình của ngài Buddhaghosa (Phật Âm), sống khoảng thế kỷ thứ V Tây lịch. 
Nhận thấy sự lợi ích rộng lớn của nó, chúng tôi phụng dịch để đóng góp vào nền 
Phật học nước nhà. Tuy cố gắng hết sức, nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót, 
kính mong chư vị Cao Túc thương tình tha thứ cho. 
Chúng con cũng xin tri ân Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp 
đỡ cho việc in ấn dịch phẩm. 
Thiền viện Viên Chiếu,Cuối năm Ất Hợi, 1995. 
Kính ghi 


DẪN NHẬP 
Kính lạy đức Thế Tôn Phật Ðà, đấng Toàn Thiện Toàn Giác. 
Con xin cúi đầu đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp, đảnh lễ Tăng. 
Cả thế gian chìm trong đêm tối dày đặc của vô minh phiền não. Ngài cũng ở thế 
gian mà quét sạch được nó. Với năng lực siêu phàm chứng đạt được, Ngài đã thắp sáng 
ngọn đèn Chánh pháp. 
Ngài là bậc Toàn Trí, phân biệt rành mạch chơn ngụy trong mọi vấn đề. Ðấng Ðạo 
sư đã thuyết nói chánh pháp, vì lòng từ vô lượng đã giảng giải giáo pháp theo căn cứ, 
khiến trời người đều được an vui, mãn nguyện. 
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. 
Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ 
xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết 
thảy nhân loại". 
Ðấy là ước nguyện của Trưởng lão Kumàra Kassapa đã thổ lộ với tôi, vị Trưởng 
lão đã khéo tự điều phục được mình, hằng sống với tâm an tịnh, chí nguyện luôn kiên trì. 
Ngài chân tình khuyến thỉnh tôi, do lòng mong muốn Chánh pháp được trường tồn. 
Vì vậy, tôi sẽ thay thế thổ ngữ đầy những lối diễn đạt dài dòng này, phiên dịch tác 
phẩm qua thứ tiếng thông dụng, êm ái, dễ nghe của kinh điển. Những điểm nào khó hiểu, 
chưa rõ nghĩa trong các câu kệ, dù chữ hay lời, tôi xin sẽ làm sáng tỏ. Phần còn lại, tôi sẽ 
trình bày bằng tiếng Pàli, phù hợp với tinh thần các câu kệ. Như thế, tôi mong sẽ đem đến 
an vui, mãn nguyện cho tâm bậc hiền trí về cả hai mặt đạo và đời. 

tải về 3.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   293
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương