ĐÁP Án sử khốI 10tải về 4.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích4.96 Kb.
ĐÁP ÁN_ SỬ KHỐI 10:
Câu 1 (3 điểm)

* Chế độ PK Trung Quốc (1 điểm: mỗi ý 0,25 đ)

+ Tần: 221 TCN -> 206 TCN.... Tần Thủy Hoàng.

+ Hán: 206 TCN -> 220.... Lưu Bang.

+ Đường: 618 -> 907.... Lý Uyên.

+ Minh: 1368 -> 1641.... Chu nguyên Chương.

* Văn hóa TQ (2 điểm: mỗi ý 0,5 đ)

Tư tưởng, Sử học, Văn học, Khoa học-kỹ thuậtCâu 2 (4,5 điểm)

* Văn hóa truyền thống Ấn Độ (2 điểm)

+ Tôn giáo: Phật giáo, Hinđu giáo ............. (1 đ)

+ Kiến trúc- Tượng:......... (0,5 đ)

+ Chữ viết- văn học:............. (0,5 đ)

* Vị trí: (1 điểm)

+ Tạo ra nền văn hóa đa dạng ở Ấn Độ. (0,5 đ)

+ Truyền bá ra bên ngoài, nhất là Đông Nam Á (0,5 đ)

* Chính sách của vua A-cơ-ba(1,5 điểm: mỗi ý 0,25đ và Ý nghĩa là 0,5đ)

Câu 3 (2,5 điểm)

* Hình thành năm 476 (0,5 điểm)* Nguyên nhân ra đời thành thị: ... (1 điểm)

* Vai trò: ..... (1 điểm)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương