ĐÁP ÁN ĐỀ SỬ 7 hki năm họC 2015-2016 Đề Atải về 29.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích29.97 Kb.
#5853
ĐÁP ÁN ĐỀ SỬ 7 HKI NĂM HỌC 2015-2016

Đề A

Câu 1: Em hãy cho biết: Nền nông nghiệp thời Lý đạt kết quả như thế nào? Vì sao nền nông nghiệp thời Lý phát triển như vậy? (3đ)

- Ruộng đất thuộc quyền sở hữu của Vua, do nông dân canh tác.- Nhà Lý có nhiều biện pháp quan tâm sản xuất nông nghiệp:

+ Lễ cày tịch điền.

+ Khai hoang, đào kênh mương, đắp đê.

+ Cấm giết trâu bò.

 Nhiều năm mùa màng bội thu.

Câu 2: Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần. So với bộ máy nhà nước thời Lý, bộ máy nhà nước thời Trần có điểm gì khác nhau? (3đ)

- Bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền phân làm 3 cấp.* Vẽ sơ đồ:


Trung ương
VuaQuốc sử viện,Thái y viện,Hà đê sứ,khuyến nông sứ,..

Q.võ

Đại thần

Q.văn


Địa phương12 lộ(An phủ sứ)Phủ(tri phủ)Châu,huyện

(tri châu,tri huyện)

Xã(xã quan)So với bộ máy nhà nước thời Lý, bộ máy nhà nước thời Trần có điểm gì khác nhau? 1đ

- Vua nhường ngôi cho con sớm, tự xưng là Thái thượng hoàng cùng con cai quản đất nước.

- Các chức quan đại thần do những người trong họ nắm giữ.

- Đặt thêm một số cơ quan và một số chức quan để trông coi sản xuất.

- Cả nước chia thành 12 lộ.
Câu 3: Trình bày chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 chống quân Nguyên của Trần Hưng Đạo?

Em hãy nêu những chiến thắng đã diễn ra trên sông Bạch Đằng vào những năm nào? Do ai chỉ huy? Chống quân xâm lược nào? (4đ)
Trình bày chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 chống quân Nguyên của Trần Hưng Đạo: 3đ

- Cuối 1-1288, Thoát Hoan vào thành Thăng Long trống vắng. Sau trận Vân Đồn quân Nguyên khó khăn, Thoát Hoan quyết định rút quân về Vạn Kiếp và từ đây rút quân về nước theo 2 đường thủy, bộ.

- Nhà Trần mở cuộc phản công cả 2 mặt trận thủy,bộ.

- Tháng 4/1288 đoàn thuyền Ô Mã Nhi rơi vào trận địa cọc trên sông Bạch Đằng,toàn bộ giặc bị giết, Ô Mã Nhi bị bắt sống.

- Trên bộ, quân Thoát Hoan từ Vạn kiếp rút về Trung Quốc, bị quân ta chặn đánh.

- Cuộc kháng chiến lần 3 chống quân Nguyên kết thúc thắng lợi vẻ vang.Em hãy nêu những chiến thắng đã diễn ra trên sông Bạch Đằng vào những năm nào? Do ai chỉ huy? Chống quân xâm lược nào? 1đ

- Năm 938, Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

- Năm 1288, Trần Hưng Đạo chiến thắng quân Nguyên trên sông Bạch Đằng.
………………………………………………………………………………………………………

Đề B

Câu 1: Em hãy lập bảng so sánh tình hình xã hội và văn hóa thời Đinh - Tiền Lê với thời Lý? Nhận xét xã hội thời Lý so với thời Đinh - Tiền Lê ? (3đ)
Giống

Khác

Xã hội

-Thành phần chủ yếu trong xã hội là nông dân, bị bóc lột.

Đinh - Tiền Lê: Một số nhà sư thộc tầng lớp thống trị. Tầng lớp nô tì số lượng chưa nhiều.

Lý: Sự phân biệt đẳng cấp sâu sắc hơn. Số địa chủ nhiều hơn, nông dân tá điền cũng bị bóc lột cũng tăng lên.Văn hóa

Nội dung giáo dục chủ yếu là chữ Hán và sách Nho giáo.

Đinh - Tiền Lê: Giáo dục chưa phát triển, số người đi học ít.

Lý: Giáo dục phát triển hơn. Đạo Phật phát triển rộng khắp trong nhân dân.
Câu 2: Đứng trước âm mưu xâm lược của nhà Nguyên, Vua Trần đã chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lần thứ hai như thế nào? Vì sao Vua Trần tổ chức Hội nghị Diên Hồng? (3đ)

- Vua Trần triệu tập các vương hầu,quan lại họp ở Bình Than để bàn kế phá giặc.

- Trần Quốc Tuấn được vua giao nhiệm vụ chỉ huy cuộc kháng chiến.Ông soạn“Hịch tướng sĩ” để động viên tinh thần chiến đấu

- Đầu năm 1285,vua Trần mời các vị bô lão họp Hội nghị Diên Hồng để bàn kế đánh giặc.

- Cả nước được lệnh chuẩn bị sẵn sàng,quân đội tập trận lớn ở Đông Bộ Đầu.

Năm 1285 vua Trần triệu tập Hội Nghị Diên Hồng mời các bô lão uy tín về để bàn cách đánh giặc.

+ Đây là hội nghị thể hiện ý chí kiên trung của quân dân Đại Việt.


Câu 3: Trình bày diễn biến trận Vân Đồn? Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên có gì giống và khác so với lần thứ hai? (4đ)

Trình bày diễn biến trận Vân Đồn: 2đ

- Tại Vân Đồn, Trần Khánh Dư chỉ huy quân mai phục, khi đoàn thuyền của Trương Văn Hổ đến, quân ta đánh dữ dội.Phần lớn thuyền lương của giặc bị đắm,số còn lại bị ta chiếm.

Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên có gì giống và khác so với lần thứ hai: 2đ

  • Giống: Thế giặc mạnh ta vừa đánh vừa rút lui để bảo toàn lực lượng, chờ thời cơ tiến công giặc. Sử dụng chiến thuật vườn không nhà trống.

  • Khác: Lần ba tập trung tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ để quân Nguyên không có lương thảo nuôi quân, dồn chúng vào thế bị động, khó khăn. Chủ động bố trí bãi cọc ngầm ở cửa sông Bạch Đằng để tiê diệt thủy binh của giặc, đánh bại ý đồ xâm lược của nhà Nguyên đối với nước ta.

Каталог: fileupload -> tainguyen
tainguyen -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kỳ I. MÔN hóa họC. NĂM họC: 2014-2015. I/ Phần câu hỏi lý thuyết
tainguyen -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra hki năm họC 2013-1014 Môn: Tin 6
tainguyen -> BÀi tập nâng cao- lớP 8
tainguyen -> Ubnd tỉnh phú YÊn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học phú YÊN Độc lập -tự do Hạnh phúc
tainguyen -> ĐÁP Án và biểU ĐIỂm lịch sử 8 KÌ II (2012-2013) Câu 1: ( 4điểm)
tainguyen -> MÔN : VẬt lý LỚP : 11 NÂng cao thời gian làm bài: 45 phút
tainguyen -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra hki (2014-2015) Môn: lịch sử lớp 6
tainguyen -> Trường th số 2 Sơn Thành Đông Họ và tên
tainguyen -> Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 1
tainguyen -> Trường th số 2 Sơn Thành Đông Họ và tên

tải về 29.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương