Our lady of la vang catholic churchtải về 12.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích12.32 Kb.
GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG

OUR LADY OF LA VANG CATHOLIC CHURCH

11701 Leesville Road, Raleigh, NC 27613

Baptism Registration’s FormChild’s full name

Full name :
Saint name:

Address


PhoneDate of birthPlace of birth (Hospital)Date of baptismFather’s full nameReligion of fatherMother’s full nameReligion of motherWere parents married by a Catholic priest? Where?Godfather’s full name
Is Godfather catholic?
Godmother’s full nameIs Godmother a catholic?
Is either Godparent represented by Proxy?Name of proxyWas the child privately baptized?Was the child adopted?Name of priest REV.

CAROLO MARIA

PHAM DUC SINH , CMC
Lưu ý :Cha Mẹ và người Đỡ Đầu cần dự khóa chuẩn bị theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2).

Và mỗi em cần đóng $40.00 lệ phí để giúp chi phí Áo Trắng, Nến v.v.v.... cho các em Rửa Tội.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương