Onthionline net Adn-arn, mã di truyềntải về 10.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích10.32 Kb.

Onthionline.net
ADN-ARN, mã di truyền


 

1.Một phân tử ADN xoắn kép gồm  3.106 nucleotit , có 20% Timin. Tính số nucleotit mỗi loại và chiều dài phân tử ADN này?

Đáp số :         

  A=T =600000;            G = X = 900000                   L = 5100000 A0

 

  

2.Gen của một loài vi khuẩn có khối lượng 900.000 dvC thì gồm bao nhiêu nucleotit ? mARN tương ứng và proetin tương ứng dài bao nhiêu?

  N = 3.000 nucleotit     LmARRN = 5100 A0              Lp = 498 x 3 = 1494 A0

 

 

3.Một gen có chiều dài bằng 510 nm  và A/G =2, khi nó tự nhân đôi 2 lần sẽ có bao nhiêu liên kết hydro của gen bị phá hũy và bao nhiêu liên kết cộng hóa trị được hình thành?                     17988                   

4.Một phân tử mARN của sinh vật nhân sơ có 10% G, 20% X, 30%A. Gen tương ứng có tỷ lệ từng loại nucleotit là bao nhiêu?

5.Với 4 loại ribonucleotit A, U, G, X có thể tạo được bao nhiêu bộ ba mã hóa ? Trong các bộ ba mã hóa đó có bao nhiêu bộ ba có G, Có bao nhiêu bộ ba không có U

Số bộ ba mã hóa = chỉnh hợp lặp chập k của 4 phần tử = Nk = 43=64

(k là kích thước tập hợp, N là số phần tử đã cho)

Tập hợp có 3 phần tử :

            +Phần tử 1 không có G : =3

            +Phần tử 2 không có G : =3

+Phần tử 3 không có G : =3 ===> số bộ ba không có G = 3.3.3 =27

====> số bộ ba có G = 64-27=37

                        Lập luận tương tự : số bộ ba không có U =27

6.Gen có 1500 cặp nucleotit tự sao liên tiếp 3 lần cần bao nhiêu nucleotit tự do?

                        Số cặp Nucleotit  =210007.Với 20 loại axitamin có thể tạo được tối đa bao nhiêu loại chuổi polypeptit nếu mỗi chuổi có đủ 20 loại axitamin đó

                        20!8.Ở mARN : bộ ba GXX mã hóa alanin, AAA mã hóa lizin, GUU mã hóa Valin, UUG mã hóa loxin, . Đoan polypeptit có trình tự : alanin – lizin – valin – loxin.

            a.Đoạn gen tương ứng có trình tự các nucleotit như thế nào?

            b.Đoạn polypeptit và đoạn gen đã cho có bao nhiêu cách sắp xếp các dơn phân khác nhau?

 

            a.         Trình tự các axitamin  :        alanin – lizin – valin – loxin.Trình tự các Ribonucleotit :    GXX – AAA – GUU – UUG

Trình tự các Nucleotit :           XGG – TTT  -   XAA – AAX

                                          GXX – AAA –  GTT –  TTG

            b. Số đoạn polypeptit do hoán vị 4 axitamin = 4! =4.3.2.1= 24 kiểu                Số cách sắp xếp ở đoạn mạch đơn gen = 138600
: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương