ĐOÀn tncs hồ chí minhtải về 25.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích25.04 Kb.
#1196

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


BCH TP. HỒ CHÍ MINH

_____ TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2007

Số 21 - HD/TV

HƯỚNG DẪN


Tổ chức đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 58 năm

Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2008),

40 năm Đêm hội Quang Trung và Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968

_____

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2008), 40 năm Đêm hội Quang Trung và Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968, Ban Thường vụ Thành Đoàn hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức các đợt hoạt động với chủ đề “Sinh viên, học sinh tiếp bước truyền thống Thành phố Anh hùng”, cụ thể như sau:


I. YÊU CẦU CHUNG:
- Tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng rãi và vận động đông đảo đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia. Nội dung hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên và nhiệm vụ của ngành giáo dục; đồng thời đảm bảo tính giáo dục, hiệu quả trong tổ chức thực hiện và xây dựng lực lượng.

- Tất cả các hoạt động bám sát theo chủ đề “Sinh viên, học sinh tiếp bước truyền thống Thành phố Anh hùng”.

- Các hoạt động được tổ chức từ tháng 12/2007 cho đến hết tháng 01/2008, trong đó trọng tâm là từ ngày 20/12/2007 đến ngày 15/01/2008.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Đoàn khu vực đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp :

* Tổ chức các hoạt động chào mừng và tuyên truyền về Ngày truyền thống học sinh, sinh viên 09/01:

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đặc biệt là truyền thống cách mạng của các thế hệ học sinh, sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam, truyền thống cách mạng của dân tộc và của thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức cho đoàn viên, học sinh, sinh viên tìm hiểu về vai trò lãnh đạo Đảng, Đoàn, Tổng Hội sinh viên Sài Gòn, Tổng Đoàn học sinh Sài Gòn của phong trào sinh viên, học sinh trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968, Đêm hội Quang Trung … dưới các hình thức sinh hoạt chủ điểm, hội thi, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ ba má phong trào học sinh, sinh viên nhân chứng lịch sử...

- Tổ chức sơ kết, tuyên dương phong trào “Sinh viên 3 tốt”; phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, tổ chức các sân chơi học thuật gắn với việc ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho mùa thi nghiêm túc, chất lượng.

- Tổ chức họp mặt truyền thống gặp gỡ các cựu học sinh, sinh viên của trường.

* Công tác xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam, chăm lo học sinh, sinh viên:

- Phát triển lớp đoàn viên mới, chú ý phát triển đoàn viên do Hội Sinh viên giới thiệu.

- Đẩy mạnh vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với Hội Sinh viên tại các đơn vị có Hội.

- Đối với các đơn vị chưa có Hội, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các điều kiện cần thiết thành lập Hội.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho học sinh sinh viên vùng bão lũ, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008.

- Tích cực hướng dẫn sinh viên khó khăn vay vốn tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Tổ chức các diễn đàn học sinh, sinh viên, các cuộc gặp gỡ học sinh, sinh viên với lãnh đạo nhà trường .
2. Đoàn khu vực Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên:

- Tổ chức giới thiệu rộng rãi trong đoàn viên, học sinh về ý nghĩa Ngày truyền thống học sinh, sinh viên 09/01, 40 năm Đêm hội Quang Trung và Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968, truyền thống của Trường, tiểu sử anh Trần Văn Ơn.

- Tích cực đẩy mạnh thực hiện phong trào học tập tốt, phong trào tháng học tốt, tuần học tốt, tiết học tốt, hoa điểm 10, thi trang trí lớp học, bản tin học tập.

- Tổ chức tuyên dương điển hình học tốt với nhiều hình thức: bản tin, phát thanh gương người tốt việc tốt, trao học bổng cho học sinh học giỏi khó khăn ....

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại về nguồn, giao lưu kết nghĩa, thi cắm hoa, báo tường, thi viết chữ đẹp (khẩu hiệu hay)… tuyên truyền về ngày truyền thống học sinh, sinh viên 09/01.

- Tổ chức các diễn đàn “Sống đẹp”, thảo luận các vấn đề liên quan đến trách nhiệm với gia đình, với bản thân, với xã hội, đạo đức lối sống của giới trẻ hiện nay, phòng chống ma túy trong học đường, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện: hiến máu nhân đạo, ngày thứ bảy tình nguyện …

- Phát triển lớp đoàn viên mới từ lực lượng học sinh tích cực tham gia phong trào.
3. Khu vực cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ:

- Tích cực thực hiện các cuộc vận động của ngành giáo dục : “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ”, “Nói không đào tạo không đạt chuẩn và không theo yêu cầu xã hội”.

- Tích cực hỗ trợ học sinh, sinh viên trong các hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học.

- Tích cực hỗ trợ học sinh, sinh viên tổ chức các hoạt động thiết thực, vui tươi, sôi nổi chào mừng Ngày truyền thống học sinh, sinh viên 09/01.
4. Khu vực Quận, huyện Đoàn và Đoàn tương đương:

- Có kế hoạch chỉ đạo các trường trực thuộc thực hiện đợt hoạt động.

- Khuyến khích các cơ sở Đoàn tổ chức đêm hội văn hóa chào mừng kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên 40 năm Đêm hội Quang Trung và Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968; tăng cường giao lưu giữa, học sinh, sinh viên chuyên nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp với học sinh các trường phổ thông trung học, thanh niên địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang, giao lưu gặp gỡ với các nhạc sĩ trong phong trào đấu tranh của sinh viên, học sinh và các nhạc sĩ trẻ hiện nay …
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cấp Thành:

Ban Thường vụ Thành Đoàn giao Ban Thanh niên Trường học và Ban Thiếu nhi Thành Đoàn là bộ phận thường trực theo dõi các hoạt động của cơ sở và báo cáo kết quả đợt hoạt động về Ban Thường vụ Thành Đoàn.


2. Các cơ sở Đoàn:

Căn cứ các nội dung hướng dẫn, các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết của đơn vị, gởi kế hoạch hoạt động cho Đảng ủy, Chi bộ, Ban Giám hiệu và Thành Đoàn trước ngày 15/12/2007. Báo cáo kết quả đợt hoạt động về Ban Thanh niên trường học trước ngày 15/01/2008.


Đối với các trường Đại học, Cao đẳng có tổ chức Hội sinh viên thì thực hiện theo Kế hoạch số 07– KH/HSV của Ban Thư ký Hội sinh viên Thành phố ngày 12/11/2007.


IV- TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
- Từ 25 – 30/11/2007: Thông qua Thường trực Thành Đòan.

- Từ 01/12 – 05/ 12/2007: Triển khai cơ sở.

- Từ 05/12 – 30/01/2008: Tổ chức các hoạt động .

- 15/01/208: Cơ sở gửi báo cáo hoạt động về Ban Thanh niên Trường học.
Đây là một hoạt động truyền thống có ý nghĩa lịch sử mang tính giáo dục cao, Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện tốt hướng dẫn này.


TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Lâm Đình ThắngКаталог: vanphong -> data -> news -> 2007
2007 -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
news -> ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh, ngày 11 tháng 8 năm 2005 Số 02 /ct-tv chưƠng trình hành đỘNG
news -> BÁo cáo hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tháng 3/2013
news -> ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
news -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata nghị ĐỊNH
news -> LỊch làm việc của ban thưỜng vụ thành đOÀN
2007 -> Tuaàn leã 27/2007 LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN

tải về 25.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương