ĐOÀn tn cs hồ chí minh bch đOÀn khối các cơ quan tỉNHtải về 41.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích41.27 Kb.
#462


TỈNH ĐOÀN THANH HOÁ ĐOÀN TN CS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*** Thanh Hoá, ngày 29 tháng 5 năm 2015

Số: 53- KH/ĐTN
KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015)”
Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015); thực hiện kế hoạch số 143-KH/TĐTN-BTG ngày 28/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu “70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015)”, Ban Thường vụ Đoàn khối xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015)” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua cuộc thi nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hoà bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

2. Khơi dậy lòng tự hào dân tộc, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

3. Cuộc thi cần được triển khai sâu rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp của các cơ sở Đoàn trong khối, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh - sinh viên khối các cơ quan tỉnh.

* Chỉ tiêu: Yêu cầu100% các cơ sở Đoàn, ĐVTN trong khối tham gia.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Tên gọi: Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015)”.

2. Đối tượng: Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang công tác và học tập, sinh hoạt tại các cơ sở đoàn thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá.

3. Nội dung: Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015)”, gồm 05 câu hỏi, như sau:

Câu hỏi 1 (15 điểm): Hãy cho biết bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Câu hỏi 2 (15 điểm): Trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền ở Thanh Hóa như thế nào?

Câu hỏi 3 (20 điểm): Hãy cho biết Bác Hồ viết Bản Tuyên ngôn độc lập vào thời gian nào? Ở đâu? Phân tích nội dung và ý nghĩa thời đại của Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

Câu hỏi 4 (15 điểm): Bạn hãy trình bày khái quát những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, nhân dân Thanh Hóa đã đạt được trong 70 năm qua, nhất là sau 30 năm đổi mới đất nước (1986 - 2015)?

Câu hỏi 5 (25 điểm): Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, thành tựu 70 năm xây dựng và bảo vệ đất nước vào sự nghiệp xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, kiểu mẫu?

- Thang điểm: 100 điểm. Trong đó:

+ Điểm trả lời các câu hỏi: tối đa 90 điểm.

+ Điểm thưởng: 10 điểm. (Dành cho những bài trình bày đẹp, khoa học; được đầu tư công phu; sưu tầm được nhiều tranh, ảnh, tư liệu quý…vv.).

4. Hình thức: Thi viết (viết tay hoặc đánh máy).

5. Thời gian tổ chức:

- Thời gian triển khai và làm bài thi: Từ tháng 5/2015.

- Thời gian nộp bài dự thi về Văn phòng Đoàn khối trước ngày 25/7/2015.

- Tổng kết và trao giải cuộc thi cấp tỉnh vào giữa tháng 8/2015 trước ngày kỷ niệm 70 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.6. Thể lệ cuộc thi: (Có thể lệ cuộc thi kèm theo)

7. Cơ cấu giải thưởng:

* Cơ cấu giải thưởng Đoàn khối các cơ quan tỉnh:

Căn cứ vào kết quả, chất lượng bài dự thi, Ban Thường vụ Đoàn khối sẽ trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.* Cơ cấu giải thưởng cấp Tỉnh:

- Giải tập thể: Gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh kèm theo tiền thưởng:

+ 01 Giải nhất, trị giá 5.000.000đ;

+ 02 Giải nhì, trị giá mỗi giải 3.000.000đ;

+ 03 Giải ba, trị giá mỗi giải 2.000.000đ;

+ Một số Giải khuyến khích, trị giá mỗi giải 1.000.000đ.(Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sẽ quyết định số lượng các giải khuyến khích sau).

- Giải cá nhân: Gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh kèm theo tiền thưởng:

+ 01 Giải nhất, trị giá 3.000.000đ;

+ 02 Giải nhì, trị giá mỗi giải 2.000.000đ;

+ 03 Giải ba, trị giá mỗi giải 1.000.000đ;

+ Một số Giải khuyến khích, trị giá mỗi giải 500.000đ.(Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sẽ quyết định số lượng các giải khuyến khích sau).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Ban Thường vụ Đoàn Khối:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai nội dung cuộc thi đến tất cả các cơ sở Đoàn trong Khối.

- Giao Văn phòng Đoàn khối là bộ phận thường trực, tham mưu thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, tổ chức thu nhận bài thi, tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả triển khai; kịp thời tuyên truyền, phản ánh hoạt động hưởng ứng cuộc thi và các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015) trên website http://doankhoithanhhoa.org.vn.

- Tổ chức nhận bài dự thi, chấm thi, trao giải cấp Đoàn khối và gửi bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh theo đúng thời gian quy định.2. Đối với Ban chấp hành các cơ sở Đoàn:

- Triển khai và tổ chức đến toàn thể ĐVTN cơ sở mình tham gia;

- Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn xét chọn ít nhất 5 bài dự thi xuất sắc nhất và thu nộp toàn bộ bài dự thi về văn phòng Đoàn Khối đúng thời gian quy định;

- Báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi của đơn vị mình về văn phòng Đoàn Khối.* Trong quá trình triển khai cuộc thi, các vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ về bộ phận thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi khối các cơ quan tỉnh - Văn phòng Đoàn Khối, số 35 - Hà Văn Mao - P. Ba Đình - TP Thanh Hoá; Điện thoại 0373.853.320.

Đây là cuộc thi có ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn Khối yêu cầu Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.


Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ

- BTV Đảng ủy Khối (b/c); BÍ THƯ

- BTV Tỉnh đoàn (b/c);

- BCH các cơ sở Đoàn (t/h);

- Lưu VP.


Hoàng Mạnh Cường

BCH ĐOÀN TỈNH THANH HÓA

***

straight arrow connector 1 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

THỂ LỆ CUỘC THI

70 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2015)và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(2/9/1945 - 2/9/2015)”

(Kèm theo Kế hoạch số 143-KH/TĐTN- BTG, ngày 28/5/2015 của BTV Tỉnh đoàn)
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường THPT, TTGDTX, THCN, sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích đối tượng là học sinh, sinh viên người Thanh Hóa đang học tập ngoài tỉnh tham gia cuộc thi.II. YÊU CẦU BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung

- Bài dự thi chỉ sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt, hình thức viết tay hoặc đánh máy vi tính(phông chữ TimesRoman, cỡ chữ 14, giãn dòng 06pt) rõ ràng, sạch sẽ. Trang đầu ghi rõ các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại.

- Khuyến khích những tác phẩm được trình bày công phu, sáng tạo, thể hiện bài thi bằng mô hình…(đối với những bài dự thi được trình bày bằng mô hình yêu cầu gửi kèm 01 bài viết được đánh máy hoặc viết tay trên khổ giấy A4 đóng quyển để thuận lợi cho việc chấm nội dung bài thi).

- Bài thi trả lời đúng các câu hỏi, ngắn gọn, xúc tích; khuyến khích những bài thi có tranh, ảnh và các tài liệu minh hoạ kèm theo.

- Bài thi nộp về Ban tổ chức cuộc thi cùng cấp; trường hợp đặc biệt có thể nộp trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, qua Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn. Nếu gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Bài thi tìm hiểu “70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015) và ghi rõ nơi gửi, nơi nhận.

III. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI:

1. Giải tập thể: Gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh kèm theo tiền thưởng.

- 01 Giải nhất, trị giá 5.000.000đ.

- 02 Giải nhì, trị giá mỗi giải 3.000.000đ.

- 03 Giải ba, trị giá mỗi giải 2.000.000đ.

- Một số Giải khuyến khích, trị giá mỗi giải 1.000.000đ.

(Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sẽ quyết định số lượng các giải khuyến khích sau).

2. Giải cá nhân: Gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh kèm theo tiền thưởng.

- 01 Giải nhất, trị giá 3.000.000đ.

- 02 Giải nhì, trị giá mỗi giải 2.000.000đ.

- 03 Giải ba, trị giá mỗi giải 1.000.000đ.

- Một số Giải khuyến khích, trị giá mỗi giải 500.000đ.

(Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sẽ quyết định số lượng các giải khuyến khích sau).

2. Cấp huyện:

Giải thưởng do Ban Tổ chức cuộc thi ở địa phương quyết định.IV. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN BÀI THI:

1. Thời hạn nộp bài dự thi:

- Phát động triển khai cuộc thi trong tháng 5/2015.- Cấp huyện và đơn vị trực thuộc: Tổ chức thu, chấm bài và nộp bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 31/7/2015.

- Cấp tỉnh: Tổ chức chấm và tổng kết, trao giải cuộc thi vào giữa tháng 8/2015 trước ngày kỷ niệm 70 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.2. Nơi nhận bài thi :

- Mỗi đơn vị chấm, lựa chọn 50 bài dự thi xuất sắc nhất nộp về bộ phận thường trực cuộc thi cấp tỉnh. Số bài còn lại lưu lại ở huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc để phục vụ công tác kiểm tra (thời gian lưu bài ít nhất 01 tháng sau khi tổng kết cuộc thi cấp tỉnh).

Ngoài ra, các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi có thể nộp bài dự thi qua mạng theo địa chỉ: cuocthi70nam@gmail.com.

Địa chỉ nhận bài dự thi: Ban Tuyên Giáo Tỉnh đoàn Thanh Hoá - 49 Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá.

* Lưu ý:

- Những trường hợp phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện tại cơ sở, Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sẽ tổ chức họp, thống nhất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh không trả lại bài dự thi của các tổ chức và cá nhân tham gia cuộc thi.

- Mọi khiếu nại về kết quả cuộc thi, đề nghị các tổ chức, cá nhân có đơn gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng.


BAN TỔ CHỨC CUỘC THI CẤP TỈNHtải về 41.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương