On the existence of solutions for vector quasiequilibrium problemstải về 0.99 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2022
Kích0.99 Mb.
#52823
1   2   3   4   5   6   7   8   9
vi nấm cây trang

Tập 17, Số 12 (2020):
2273-2280 
2278 
phần trăm ức chế quá trình peroxide hóa của cao ethyl acetate chiết xuất từ chủng UP-15 
tăng dần từ 23,404% đến 93,617% theo chiều tăng của nồng độ mẫu từ 100 µg/ml đến 
1000 µg/ml.
Chúng tôi tiến hành xây dựng phương trình tuyến tính thể hiện sự tương quan giữa 
nồng độ mẫu và tỉ lệ % ức chế quá trình peroxide hóa lipid là y = 0,0865x + 15,764 với giá 
trị R
2
= 0,9118. Dựa vào phương trình tuyến tính, chúng tôi xác định được giá trị IC
50
của 
cao ethyl acetate chiết xuất từ chủng UP-15 là 396 μg/ml. 
Hình 3. Đồ thị thể hiện tỉ lệ phần trăm ức chế sự peroxide hóa lipid 
của cao ethyl acetate chiết xuất từ chủng UP-15 
Sự peroxide hóa lipid của màng tế bào liên quan tới nhiều loại bệnh trong đó bao 
gồm viêm gan (Bajpai, Sharma, Kang and Beak, 2014) và ung thư gan (Wang et al., 2016). 
Việc sử dụng các chất kháng oxy hóa có thể kiểm soát tác hại của các gốc oxy hóa tự do in 
vitro (Wang et al., 2016) để bảo vệ gan. Nghiên cứu của chúng tôi bước đầu phân lập và 
sàng lọc được chủng nấm có hoạt tính kháng oxy hóa theo hướng ức chế quá trình peroxide 
hóa màng tế bào. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ là những cơ sở ban đầu, cần có những 
nghiên cứu sâu hơn để định danh chủng nấm UP-15 và khảo sát các thành phần hóa học có 
trong chủng nấm này để đánh giá tiềm năng ứng dụng của chủng nấm này. 
4. 
Kết luận 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân lập được 4 chủng vi nấm nội sinh từ các 
mẫu lá và rễ cây Trang ở rừng ngập mặn Cần Giờ. Cả 4 chủng này đều có hoạt tính 
cellulase và không có hoạt tính kháng các vi khuẩn E. coli, S. aureus. Riêng chủng UP-17 
còn có hoạt tính amylase. 
Cao ethyl acetate từ 4 chủng nấm đều thể hiện năng lực khử, trong đó chủng nấm 
UP-15 thể hiện hoạt tính mạnh nhất và ức chế sự peroxide hóa lipid. Cao ethyl acetate của 
chủng UP-15 có thể ức chế peroxide hóa lipid với giá trị IC
50
=396 

g/ml. 
y = 0.0865x + 15.764
R² = 0.9118
0
20
40
60
80
100
120
0
200
400
600
800
1000
1200

tải về 0.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương