ÐẠo phật ngày nay một diễn dịch mới về ba bộ kinh pháp hoatải về 2.78 Mb.
trang1/41
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích2.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
ÐẠO PHẬT NGÀY NAY 
MỘT DIỄN DỊCH MỚI

VỀ BA BỘ KINH PHÁP HOA


Tác Giả: Nikkyò Niwano

Anh dịch: Kòjirò Miyasaka

Bản Dịch Anh Ngữ: Buddhism For Today: A modern Interpretation Of The Threefold Lotus Sutra,  Kose Publishing Co. Tokyo

Việt dịch Cư Sĩ Trần Tuấn Mẫn

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam TP. HCM  ấn hành 1997

---o0o---Nguồn

http://www.thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 30-6-2009

Người thực hiện :

Nam Thiên - namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

Mục Lục


LỜI MỞ ĐẦU

DẪN NHẬP


BIỂU TƯỢNG CỦA KINH PHÁP HOA

BẢN DỊCH HOA VĂN CỦA NGÀI CƯU-MA-LA-THẬP (Kumàrajìva)

KINH PHÁP HOA Ở NHẬT BẢN

CẤU TRÚC CỦA BA BỘ KINH PHÁP HOA

KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

KINH PHÁP HOA

TÍCH MÔN VÀ BỔN MÔN

KINH QUÁN PHỔ HIỀN BỒ-TÁT HẠNH

PHẦN MỘT - KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

PHẨM 01 - ĐỨC HẠNH

PHẨM 02 - THUYẾT PHÁP

PHẨM 03 - THẬP CÔNG ĐỨC

PHẦN HAI - KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

PHẨM 01 - TỰ

Ý NGHĨA CỦA NHAN ĐỀ:

BỐN THÁNH ĐẾ

CHƯ HÀNH VÔ THƯỜNG

CHƯ PHÁP VÔ NGÃ

NIẾT-BÀN TỊCH TỊNH

BÁT CHÁNH ĐẠO

LỤC BA-LA-MẬT

LỤC BA-LA-MẬT

PHẨM 02 - PHƯƠNG TIỆN

BA LẦN THỈNH HỎI VÀ BA LẦN TỪ CHỐI

NĂM NGÀN NGƯỜI RỜI BỎ HỘI CHÚNG:

MỘT VỊ PHẬT CHỈ DẠY CHO CHƯ BỒ-TÁT

CHỈ CÓ MỘT PHẬT THỪA

ĐỜI ÁC NGŨ TRƯỢC

PHẨM 03 - THÍ DỤ

THỌ KÝ


THÍ DỤ NGÔI NHÀ LỬA

MƯỜI BỐN TỘI PHỈ BÁNG PHÁP

PHẨM 04 - TÍN GIẢI

Ý NGHĨA CỦA TÍN VÀ GIẢI

ẨN DỤ VỀ NGƯỜI CON TRAI CÙNG KHỔ

PHẨM 05 - DƯỢC THẢO DỤ

ẨN DỤ VỀ NHỮNG CÂY CỎ

MƯỜI DANH HIỆU CỦA ĐỨC PHẬT

BA NGHIỆP THÂN, KHẨU, Ý

AN LẠC TRONG ĐỜI HIỆN TẠI

ĐỒNG NHẤT MÌNH VỚI NGƯỜI KHÁC

PHẨM 06 - THỌ KÝ

MA VÀ MA SỰ

TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ LẶP LẠI

PHẨM 07 - HÓA THÀNH DỤ

Ý NGHĨA CỦA “NGÀY HÔM NAY”

GIẢI THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC CÔ ĐỘC

SÁNG TẠO LÀ NIỀM VUI TRONG ĐỜI NGƯỜI

KỆ KẾT THÚC BẰNG CÁC LỜI NGUYỆN

LUẬT MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN: NGOẠI DUYÊN KHỞI.

LUÂN HỒI

NGHIỆP


LUẬT MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN: NỘI DUYÊN KHỞI

LUẬT MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

NHẤT NIỆM TAM THIÊN

THẬP GIỚI HỖ CỤ

THẬP NHƯ THỊ

BA THÀNH PHẦN CỦA THẾ GIỚI

HỌC THUYẾT THỰC HÀNH VỀ NHẤT NIỆM TAM THIÊN

ẨN DỤ VỀ THÀNH PHỐ ĐƯỢC HÓA HIỆN

PHẨM 08 - NGŨ BÁCH ĐỆ TỬ THỌ KÝ

NGUYÊN TẮC NỬA BƯỚC

ẨN DỤ VỀ VIÊN NGỌC TRONG ÁO

PHẨM 09 - THỌ HỌC, VÔ HỌC NHƠN KÝ

BỔN NGUYỆN

TỔNG NGUYỆN

BIỆT NGUYỆN

PHẨM 10 - PHÁP SƯ

NĂM HẠNH CỦA CÁC PHÁP SƯ

Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA VIỆC TÔN THỜ

ẨN DỤ VỀ SỰ ĐÀO ĐẤT TRÊN MỘT CAO NGUYÊN

ÁO, TÒA VÀ NHÀ CỦA NHƯ LAI

PHẨM 11 - HIỆN BẢO THÁP

HAI NƠI VÀ BA HỘI CHÚNG

HỌC THUYẾT VỀ SÁU ĐIỀU KHÓ VÀ CHÍN ĐIỀU DỄ THỰC HÀNH

PHẨM 12 - ĐỀ-BÀ-ĐẠT-ĐA

NGƯỜI ÁC SẼ THÀNH PHẬT

ĐỪNG LẤY HẬN THÙ ĐÁP LẠI HẬN THÙ

NỮ NHÂN SẼ THÀNH PHẬT

PHẨM 13 - KHUYẾN TRÌ

HẾT THẢY CHÚNG SANH ĐỀU SẼ THÀNH PHẬT

BA LOẠI KẺ THÙ MẠNH MẼ

PHẨM 14 - AN LẠC HẠNH

BỐN HẠNH AN LẠC

HẠNH AN LẠC VỀ MIỆNG

HẠNH AN LẠC VỀ Ý

HẠNH HOAN HỶ VỀ NGUYỆN

ẨN DỤ VỀ VIÊN NGỌC Ở ĐỈNH ĐẦU

PHẨM 15 - TÙNG ĐỊA DÕNG XUẤT

BỐN ĐẠI NGUYỆN CỦA VỊ BỒ-TÁT

PHẨM 16 - NHƯ LAI THỌ LƯỢNG

BA GIÁO LÝ QUAN TRỌNG

TAM PHÁP ẤN

GIÁO LÝ VỀ CÂY ĐÀN

THIỀN ĐỊNH CHÂN THỰC

TÔN GIÁO LÀ GÌ

NỖI KHỔ VỀ CÁI CHẾT VÀ SỰ SỐNG

BA LOẠI TRÍ TUỆ, TỪ BI VÀ THỰC HÀNH (Trí, Bi, Hạnh)

BA THÂN CỦA ĐỨC PHẬT

ĐỨC PHẬT NHƯ LÀ SỰ HIỆN HỮU TUYỆT ĐỐI

NGŨ THIỆN CĂN (năm quan năng của đức hạnh)

NGŨ NHÃN (năm loại mắt).

BẢN CHẤT CỦA PHẬT GIÁO

Ý NGHĨA CỦA BA CÕI

MỘT LÝ THUYẾT THỰC TIỄN VỀ ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY

KHÓ CÓ THỂ GẶP MỘT ĐỨC PHẬT

ẨN DỤ VỀ NHỮNG ĐỨA CON CỦA VỊ LƯƠNGY

BÀI KỆ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA KINH PHÁP HOA

PHẨM 17 - PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC

CÁC CÔNG ĐỨC CỦA VIỆC TU HÀNH

BỐN ĐIỀU TIN VÀ NĂM PHẨM LOẠI

NĂM LOẠI CÔNG ĐỨC

PHẨM 18 - TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

BA ĐIỂM QUAN TRỌNG

PHẨM 19 - PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC

CÁC CÔNG ĐỨC VỀ MẮT

BỐN VÔ SỞ ÚY CỦA MỘT VỊ BỒ-TÁT

NHỮNG CÔNG ĐỨC VỀ TAI, MŨI, LƯỠI, THÂN VÀ Ý

PHẨM 20 - THƯỜNG BẤT KHINH BỒ-TÁT

CHUYỆN BỒ-TÁT THƯỜNG BẤT KHINH

KHAI PHÁT VÀ TÔN TRỌNG PHẬT TÍNH CỦA NGƯỜI KHÁC

HAI BÀI HỌC QUAN TRỌNG

KIÊN TRÌ LẶP ĐI LẶP LẠI VIỆC HỌC TẬP VÀ THUYẾT GIẢNG

PHẨM 21 - NHƯ LAI THẦN LỰC

CÁC THẦN LỰC MÀ ĐỨC NHƯ LAI HIỂN BÀY

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA CÁC CÔNG ĐỨC CỦA KINH PHÁP HOA

PHẨM 22 - CHÚC LỤY

BA LOẠI TRÍ TUỆ CỦA ĐỨC NHƯ LAI

PHẨM 23 - DƯỢC VƯƠNG BỒ-TÁT BỔN SỰ

SỰ BỐ THÍ ĐỆ NHẤT

Ý NGHĨA CỦA VIỆC DỰNG THÁP

MƯỜI VÍ DỤ CA NGỢI KINH PHÁP HOA

MƯỜI HAI VÍ DỤ VỀ ƠN ĐỨC THIÊNG LIÊNG MÀ KINH PHÁP HOA MANG LẠI

NĂM THỜI KỲ NĂM TRĂM NĂM

BA ĐỘC

PHẨM 24 - DIỆU ÂM BỒ-TÁTHÀO QUANG TỪ VÒNG LÔNG TRẮNG

PHÁP HOA TAM-MUỘI

KHOẢNG CÁCH GIỮA LÝ TƯỞNG VÀ HIỆN THỰC

NĂNG LỰC CỦA NGÔN NGỮ

PHẨM 25 - QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT (PHỔ MÔN)

QUÁN THẾ ÂM (AVALOKITESVARA) LÀ GÌ?

LÒNG TỪ BI CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM:

HẠNH NGUYỆN CỦA QUÁN THẾ ÂM

SỰ THÔNG CẢM

PHẨM 26 - ĐÀ-LA-NI

NĂM LOẠI TỪ KHÔNG THỂ CHUYỂN DỊCH

TỘI PHÁ TĂNG-GIÀ

PHẨM 27 - DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BỔN SỰ

BẰNG CHỨNG SINH ĐỘNG LÀ CẦN THIẾT ĐỂ DẪN DẮT NHỮNG NGƯỜI KHÁC.

TRẠNG THÁI LÝ TƯỞNG CỦA NIỀM TIN VÀO NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO.

PHẨM 28 - PHỔ HIỀN BỒ-TÁT KHUYẾN PHÁT

BỐN SỰ THỰC HÀNH (BỐN HẠNH) CỦA BỒ-TÁT PHỔ HIỀN

BỐN ĐIỀU TIÊN QUYẾT (BỐN PHÁP)

TẠO THÓI QUEN TỐT VỀ MẶT TÂM LINH.

CHỨNG ĐẮC CAO NHẤT VỀ SỰ PHẤN KÍCH TÔN GIÁO.

TỘI LỖI CỦA VIỆC KHINH THƯỜNG VÀ PHỈ BÁNG HÀNG TÍN GIẢ.

PHẦN BA - KINH QUÁN PHỔ HIỀN BỒ-TÁT

HAI Ý NGHĨA VÀ HAI PHƯƠNG PHÁP SÁM HỐI.

ĐỨC HẠNH VÀ NĂNG LỰC CỦA BỒ-TÁT PHỔ HIỀN.

NHÌN THẤY NGÀI PHỔ HIỀN TRONG MỘNG.

MƯỜI LỰC


CHỈ RIÊNG ĐỨC PHẬT THÍCH-CA-MÂU-NI GIẢNG PHÁP.

SÁU ĐỐI TƯỢNG TƯ DUY.

CÁC TỘI LỖI VỀ MẮT

CÁC TỘI LỖI VỀ TAI

CÁC TỘI LỖI VỀ LƯỠI (Sự nói năng).

CÁC TỘI LỖI VỀ THÂN VÀ TÂM

CÁC CÔNG ĐỨC CỦA SÁM HỐI.

SỰ SÁM HỐI CỦA BA HẠNG NGƯỜI


---o0o---: kinh -> Ebooks -> Giang-Kinh
Giang-Kinh -> LỜi vàng phật dạY (kinh pháp cú dhammapada)
Giang-Kinh -> Kinh bách dụ Tâm Minh ngô TẰng giao chuyển Thơ
Giang-Kinh -> A hàm Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não
Giang-Kinh -> VỚi phật giáo nhân gian hoằng Ấn Trước Tác
Giang-Kinh -> QUÁn thế Âm bồ TÁt phổ MÔn phẩm giảng ký 觀世音菩薩普門品講記 演培老法師講述 釋寬嚴記
Giang-Kinh -> Kinh Bát Nhã Trực Chỉ Đề Cương ht từ Thông o0o Nguồn
Giang-Kinh -> Kinh quán vô LƯỢng thọ Đời Lưu Tống, Ngài Cương-Lương Gia-Xá Dịch Việt Dịch : Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản pl 2526 1982
Giang-Kinh -> Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 淨土大經解演義


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương