Ntt data Vietnam Co., Ltdtải về 14.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích14.96 Kb.
NTT Data Vietnam Co., Ltd

R401, V-Tower Building, 649Kim Ma, Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam/ Suite 706&707, 7th floor, Centre Point Building, 106 Nguyen Van Troi street, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

We are also a member of NTT Group which was established as Government owned Telecom provider.
Please refer to the following web site : (http://www.nttdata.com.vn/top/About)

In 2009 NTT DATA announced its dynamic business growth plan to increase its global business by three times in 2012. The APAC region is most important key areas to achieving the challenge. It is main strategies is to expand its footprint to strengthen IT support capabilities among APAC region including Vietnam.

NTT DATA Vietnam Co., Ltd. was established in 2008 and is a leading company in IT solutions in software and Web applications, which is also major in technology research, consultancy, and transfer in IT with more than 150 employees in Vietnam.

The NTT DATA Vietnam is providing internship for student specialized in Information Technology as well as looking for qualified candidates in an attempt to broaden business and support NTT DATA Vietnam.


NTT DATA VIETNAM

Centre Building, Floor 7th, Suit 706 & 707,

Ward 8, Phu Nhuan District, HCMC.

Tel: 08 38423430

Fax: 08 38423856

Email: contact.ndvn@nttdata.com

Website: www.nttdata.com.vn

INTERNSHIP PROGRAM FOR STUDENT OT POLYTECHNIC UNIVERSITY
The internship provides training and practical work for 3rd year and 4th year students.

1. Number of student: 30.

2. Period: from September to December 2013.

Working days: 2- 3 days/week or 16 ~ 24 hours/week

Time: 8:00 – 17:00

3. Content: Company culture training

a. Orientation training: (2 days)

- NTT Data introduction.

- Security training

- Business manner training

- Japanese language training (if possible)

b. Technology related to Java & .NET

c. Development process.

d. Automation testing

e. Automation development.
During internship period, NTT Data pay salary for students in accordance with company policy.

After internship period, intern students have chance to have probation or become official staff of NTT Data.


NTT Data Vietnam Co., Ltd

www.nttdata.com.vn

PHIẾU ĐĂNG KÝ ỨNG VIÊN

Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh:

Trường: Chuyên ngành:

Tháng, năm tốt nghiệp:

Vị trí làm việc mong muốn: Lập trình (Programmer)

Phân tích hệ thống (System Analysist)

Kiểm tra (Tester)

Số điện thoại: Email:

Trình độ ngoại ngữ: English: Japanese: Other:

Ý kiến/ Định hướng cho tương lai:

Cám ơn bạn đã quan tâm đến công ty!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NTT Data Vietnam Co., Ltd

www.nttdata.com.vn

CANDIDATE REGISTRATION

Name: Date of birth:

University: Specialty:

Estimated time of graduation:

Expect job: Lập trình (Programmer)

Phân tích hệ thống (System Analysist)Kiểm tra (Tester)

Tel number: Email:

Language skills: English: Japanese: Other:

Opinion or orientation in the future:

Thank you for your registration!
: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương