Năm 2017 Lưu hành nội bộ chưƠng trình bồi dưỠng nâng hạng gcnkncm thuyền trưỞng hạng nhấTtải về 13.07 Mb.
trang7/24
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích13.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
: Báo hiệu là phao hình trụ có tiêu thị hình chữ “X” ghép kiểu múi khế.

 • Màu sắc: Phao, tiêu thị sơn màu vàng.

 • Đèn hiệu: Ban đêm, một đèn chớp 3, ánh sáng màu vàng.

 • Ý nghĩa: Giới hạn vùng nước hạn chế, vùng nước dùng riêng bên phía bờ phải của luồng.
  1. Phía bên trái của luồng tàu chạy

 • Hình dáng: Báo hiệu là phao hình trụ có tiêu thị hình chữ “X” ghép kiểu múi khế.

 • Màu sắc: Phao, tiêu thị sơn màu vàng.

 • Đèn hiệu: Ban đêm, một đèn chớp 1, ánh sáng màu vàng.

 • Ý nghĩa: Giới hạn vùng nước hạn chế, vùng nước dùng riêng bên phía bờ trái của luồng.

Khi dùng báo hiệu này để cấm vùng nước, cấm luồng thì thay tiêu thị hình chữ “X” bằng biển phụ cấp đi qua đặc dưới nước


 1. Báo hiệu hai luồng (đặt dưới nước).

  1. Báo hiệu hai luồng đều là luồng chính

 • Hình dáng: Phao hình nón cụt hoặc ống, biển hình cầu.

 • Màu sắc: Biển sơn thành ba khoang ngang đỏ-xanh lục-đỏ, phao sơn thành 4 khoang xanh lục-đỏ-xanh lục-đỏ.

 • Đèn hiệu: Ban đêm, một đèn chớp đều nhanh, ánh sáng màu trắng.

 • Ý nghĩa: Báo tại khu vực đặt phao sông, kênh phân thành hai luồng, cả hai luồng đều là luồng chính.
  1. Báo luồng phía bên phải là luồng chính

 • Hình dáng: Phao hình nón cụt có tiêu thị hình nón hoặc phao ống có biển hình cầu phía trên có tiêu thị hình nón.

 • Màu sắc: Tiêu thị, biển sơn màu xanh lục. Phao sơn nửa trên màu xanh lục, nửa dưới màu đỏ.

 • Đèn hiệu: Ban đêm, một đèn chớp nhanh liên tục, ánh sáng màu xanh lục.

 • Ý nghĩa: Báo tại khu vực đặt phao sông, kênh phân thành hai luồng, luồng bên phải là luồng chính. Vị trí đặt phao là giới hạn phía trái của luồng chính.

Luồng phụ là luồng có chuẩn tắc luồng lạch kém hơn luồng chính, phương tiện khi qua lại cần tìm hiểu để biết.

Các biển phụ (tiêu thị) trong loại báo hiệu này là bắt buộc phải có  1. Báo luồng phía bên phải là luồng chính

 • Hình dáng: Phao hình nón cụt có tiêu thị hình trụ, hoặc phao ống có biển hình cầu, phía trên có tiêu thị hình trụ.

 • Màu sắc: Biển, tiêu thị màu đỏ. Phao sơn nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu xanh lục.

 • Đèn hiệu: Ban đêm, một đèn chớp nhanh liên tục, ánh sáng màu đỏ.

 • Ý nghĩa: Báo tại khu vực đặt phao sông, kênh phân thành hai luồng, luồng phía bên trái là luồng chính, vị trí đặt phao là giới hạn phía phải của luồng chính.
 1. Báo hiệu vị trí nguy hiểm hay vật chướng ngại trên luồng

  1. Báo hiệu nơi phân luồng, ngã ba (đặt trên bờ)

 • Hình dáng: Báo hiệu là 2 hình nón đối đỉnh đặt trên cột.

 • Màu sắc: Nửa trên sơn màu đỏ, nửa dưới sơn màu xanh lục.

 • Đèn hiệu: Ban đêm, một đèn chớp đều nhanh, ánh sáng màu trắng.

 • Ý nghĩa: Báo tại vị trí đặt báo hiệu là đầu mom bãi nơi phân luồng, ngã ba nguy hiểm, cần chú ý.  1. Báo hiệu chướng ngại vật hoặc vị trí nguy hiểm trên luồng

   1. Báo chướng ngại vật hay vị trí nguy hiểm bên phía phải của luồng tàu chạy.

 • Hình dáng: Báo hiệu là 1 hình nón ngược ghép kiểu múi khế.

 • Màu sắc: Biển sơn màu đỏ.

 • Đèn hiệu: Ban đêm, một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu đỏ.

 • Ý nghĩa: Báo có vật chướng ngại hoặc vị trí nguy hiểm phía bên phải của luồng tàu chạy. Phương tiện phải đi cách xa báo hiệu ít nhất trên 10 m.
   1. Báo chướng ngại vật hay vị trí nguy hiểm bên phía trái của luồng tàu chạy.

 • Hình dáng: Báo hiệu là 1 hình nón ghép kiểu múi khế đặt trên cột.

 • Màu sắc: Biển sơn màu xanh lục, viền quanh biển sơn trắng.

 • Đèn hiệu: Ban đêm, một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu xanh lục.

 • Ý nghĩa: Báo có vật chướng ngại hoặc vị trí nguy hiểm phía bên trái của luồng tàu chạy. Phương tiện phải đi cách xa báo hiệu ít nhất trên 10 m.
   1. Báo hiệu chướng ngại vật đơn lẻ trên đường thuỷ rộng.

 • Hình dáng: Báo hiệu là 2 biển hình cầu đặt trên cột hoặc trên phao.

 • Màu sắc: Biển sơn màu đen, cột , phao sơn làm 3 khoang đen- đỏ - đen.

 • Đèn hiệu: Ban đêm, một đèn chớp 2 , ánh sáng màu trắng.

 • Ý nghĩa: Báo có vật chướng ngại nguy hiểm trên luồng nhưng xung quanh là vùng nước an toàn. Phương tiện có thể đi lại được xung quanh chướng ngại vật về mọi phía, nhưng phải cách báo hiệu ít nhất trên 15 m.
 1. Phao giới hạn vùng nước

  1. Phía bên phải của luồng tàu chạy

 • H