Năm 2017 Lưu hành nội bộ chưƠng trình bồi dưỠng nâng hạng gcnkncm thuyền trưỞng hạng nhấT


Báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiệntải về 13.07 Mb.
trang5/24
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích13.07 Mb.
#39226
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện


 • Trường hợp báo hiệu những chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện như bãi bồi, bãi đá ngầm, xác tàu đắm và các chướng ngại vật khác mà chưa được ghi trên các tài liệu hàng hải thì đặt báo hiệu hai bên luồng với đặc tính chớp nhanh hoặc rất nhanh, hoặc báo hiệu phương vị. Nếu chướng ngại vật có mức độ nguy hiểm cao thì có thể đặt bổ sung một báo hiệu. Báo hiệu bổ sung phải giống hệt báo hiệu mà nó ghép cặp. Báo hiệu bổ sung này có thể được hủy bỏ khi những thông tin về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện đã được thông báo theo quy định.

 • Tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện có thể lắp đặt thêm Racon có mã tín hiệu phản hồi là mã Morse chữ “D”. Chiều dài toàn bộ tín hiệu của mã Morse chữ “D” hiển thị trên màn hình radar tàu tương ứng 1 hải lý.
 1. MỘT SỐ BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

 1. Phao chỉ vị trí giới hạn của luồng tàu chạy

  1. Bên bờ phải

 • Hình dáng: Báo hiệu là phao có biển (hay tiêu thị) là hình trụ, hoặc là cờ tạm biển hình tam giác.

 • Màu sắc: Phao, biển, tiêu thị và cờ đều sơn màu đỏ.

 • Đèn hiệu: Ban đêm, một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu đỏ.

 • Ý nghĩa: Tại vị trí đặt phao là giới hạn phía phải của luồng tàu chạy.
  1. Bên bờ phải

 • Hình dáng: Báo hiệu là phao có biển (hay tiêu thị) là hình nón, hoặc là cờ tạm biển hình tam giác.

 • Màu sắc: Phao, biển, tiêu thị và cờ đều sơn màu xanh lục.

 • Đèn hiệu: Ban đêm, một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu xanh lục.

 • Ý nghĩa: Tại vị trí đặt phao là giới hạn phía trái của luồng tàu chạy.
 1. Phao chỉ vị trí giới hạn của luồng tàu sông đi cạnh luồng tàu biển

  1. Đặt phía bên phải của luồng tàu sông

 • Hình dáng: Báo hiệu là phao có biển (hay tiêu thị) là hình trụ hoặc là cờ tạm biển hình tam giác.

 • Màu sắc: Phao, biển sơn khoang đỏ-trắng-đỏ; tiêu thị, cờ sơn màu đỏ.

 • Đèn hiệu: Ban đêm, một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu đỏ.

 • Ý nghĩa: Báo giới hạn phía phải của luồng tàu sông đi cạnh luồng tàu biển.
  1. Đặt phía bên trái của luồng tàu sông

 • Hình dáng: Báo hiệu là phao có biển (hay tiêu thị) là hình nón hoặc là cờ tạm biển hình tam giác.

 • Màu sắc: Phao, biển sơn khoang xanh lục-trắng-xanh lục; tiêu thị, cờ sơn màu xanh lục.

 • Đèn hiệu: Ban đêm, một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu xanh lục.

 • Ý nghĩa: Báo giới hạn phía trái của luồng tàu sông đi cạnh luồng tàu biển. 1. Báo hiệu luồng tàu đi gần bờ

  1. Báo hiệu luồng tàu đi gần bờ bên phải.

 • Hình dáng: Một biển hình vuông đặt trên cột mặt biển vuông góc với hướng luồng.

 • Màu sắc: Biển sơn hai mặt, sơn khoang ngang trắng-đỏ-trắng.

 • Đèn hiệu: Ban đêm, một đèn chớp 1 dài, ánh sáng màu đỏ.

 • Ý nghĩa: Báo Luồng tàu đi gần bờ phải và dọc theo bờ phải.
  1. Báo hiệu luồng tàu đi gần bờ bên phải.

 • Hình dáng: Một biển hình thoi đặt trên cột mặt biển vuông góc với hướng luồng.

 • Màu sắc: Biển sơn hai mặt, nửa trên xanh lục, nửa dưới trắng.

 • Đèn hiệu: Ban đêm, một đèn chớp 1 dài, ánh sáng màu xanh lục.

 • Ý nghĩa: Báo Luồng tàu đi gần bờ trái và dọc theo bờ trái.
 1. Báo hiệu cửa luồng ra vào cảng, bến.

  1. Đặt ở bên phải

 • Hình dáng: Một biển hình trụ đặt trên cột.

 • Màu sắc: Thân cột sơn khoang màu đỏ-trắng- đỏ, viền biển sơn màu đỏ.

 • Đèn hiệu: Ban đêm, một đèn chớp đều nhanh, ánh sáng màu đỏ.

 • Ý nghĩa: Báo giới hạn phía bên phải của cửa luồng ra vào cảng, bến.

  1. tải về 13.07 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương