Năm 2017 Lưu hành nội bộ chưƠng trình bồi dưỠng nâng hạng gcnkncm thuyền trưỞng hạng nhấTtải về 13.07 Mb.
trang24/24
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích13.07 Mb.
#39226
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Bước 5: Nối R với M kéo dài ta được véc tơ RM là hướng dịch chuyển tương đối của tàu mục tiêu (RML). Từ tâm đường tròn hạ đường vuông góc tới đường RML ta được khoảng tiếp cận gần nhất (CPA) khoảng 1 hải lý. Đo khoảng cách RM ta được tốc độ tương đối của tàu mục tiêu là 30 hải lý.Bước 6: Theo yêu cầu khi khoảng cách tàu ta và tàu mục tiêu là 4,5 hải lý. tàu ta phải đổi hướng để tàu mục tiêu qua tàu ta bên mạn trái với khoảng cách gần nhất 2 hải lý. Trên đường RML ta lấy điểm Mx sao cho từ tâm đển điểm đường là 4,5 hải lý. Từ điểm Mx ta kẻ một đường thẳng tiếp tuyến với đường tròn 2 hải lý được đường thẳng NRML.Bước 7: Từ điểm M ta kẻ một đường thẳng song song với đường thẳng NRML. Từ điểm E dùng com pa lấy E làm tâm quay một cung tròn với bán kính ER đường tròn cắt đường song song tại điểm R'. ER' chính là hướng đi mới của tàu ta. Trong trường hợp này hướng mới khoảng 120


N

Nếu không đổi hướng mà giảm tốc độ thì tốc độ tàu ta phải giảm là bao nhiêu?

ER' cắt RM tại điểm N. Đo RN là tốc độ tàu ta cần chạy trong 6 phútBÀI TẬP

Bài tập 1: Tàu ta chạy trên hướng 2450. Tốc độ 18.0 nơ. Quan sát trên màn hình radar phát hiện có mục tiêu:

Lúc 04.43 ở phương vị 2770 khoảng cách 8.5 hảy lý

Lúc 04.55 ở phương vị 2700 khoảng cách 4.7 hảy lý


    1. Tìm CPA?

    2. Hướng thật tàu mục tiêu?

    3. Tốc độ thật tàu mục tiêu?

    4. Lúc 0458, tàu ta thay đổi hướng để tàu mục tiêu qua bên mạn trái với CPA mới 2 hảy lý

    5. Tìm hướng mới tàu ta?

    6. Tàu ta không thể đổi hướng vì vậy lúc 0458 tàu ta giảm tốc độ để tàu mục tiêu qua phía mũi tàu ta với CPA = 2 hảy lý.

    7. Tốc độ mới tàu ta bằng bao nhiêu?

Bài tập 2

Tàu ta chạy trên hướng 0200. Tốc độ 7.0 nơ. Quan sát trên màn hình radar có mục tiêu:

Lúc 0700 phương vị 090° khoảng cách 10.0 hảy lý

Lúc 0715 phương vị 090° khoảng cách 8.0 hảy lý 1. Tìm CPA?

 2. Tìm hướng thật?

 3. Tìm tốc độ thật?

 4. Lúc 0730, tàu ta thay đổi hướng sang 060°.

 5. Tìm CPA mới?

 6. Tìm TCPA mới?

tải về 13.07 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương