Năm 2017 Lưu hành nội bộ chưƠng trình bồi dưỠng nâng hạng gcnkncm thuyền trưỞng hạng nhấTtải về 13.07 Mb.
trang2/24
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích13.07 Mb.
#39226
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện chương trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa theo tinh thần Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Để từng bước hoàn thiện giáo trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, cập nhật những kiến thức và kỹ năng mới. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II tổ chức biên soạn “Giáo trình bồi dưỡng nâng hạng GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhất” với các nội dung theo quy định:

1. Pháp luật về Giao thông đường thủy nội địa.

2. Công nghệ thông tin, tự động hóa điều khiển.

3. Hàng hải và các thiết bị hàng hải.

4. Điều động tàu và thực hành điều động tàu.

5. Kinh tế vận tải.

6. Luồng chạy tàu thuyền.

7. Khí tượng thủy văn.

8. Nghiệp vụ thuyền trưởng.

Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập.Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy II mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý bạn đọc để hoàn thiện nội dung giáo trình đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đối với công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY II.

MÔN HỌC

PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Mã Số: MH01


ThS. Nguyễn Văn Hiền

CHƯƠNG I

MỘT SỐ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BIỂN VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

 1. MỘT SỐ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BIỂN
 1. Báo hiệu hai bên luồng


  1. Báo hiệu phía phải luồng

 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

 • Vị trí: Đặt tại phía phải luồng;

 • Hình dạng: Hình nón, hình tháp hoặc hình cột;

 • Màu sắc: Màu xanh lục;

 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục,đỉnh hướng lên trên;

 • Số hiệu: Là các chữ số lẻ (1-3-5…) màu trắng, số thứ tự tăng dần theo hướng luồng;

 • Đặc tính ánh sáng khi được lắp đèn: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 2,5 giây hoặc 3,0 giây, 4,0 giây.
  1. Báo hiệu phía trái luồng

 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;

 • Vị trí: Đặt tại phía trái luồng;

 • Hình dạng: Hình trụ, hình tháp hoặc hình cột;

 • Màu sắc: Màu đỏ;

 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;

 • Số hiệu: Là các chữ số chẵn (2-4-6…) màu trắng, số thứ tự tăng dần theo hướng luồng;

 • Đặc tính ánh sáng khi được lắp đèn: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 2,5 giây hoặc 3,0 giây, 4,0 giây.
 1. Báo hiệu chuyển hướng luồng


  1. Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải

 • Tác dụng: Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải;

 • Vị trí: Đặt tại phía trái luồng;

 • Hình dạng: Hình trụ, hình tháp hoặc hình cột;

 • Màu sắc: Màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;

 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;

 • Số hiệu: Là các chữ số chẵn (2-4-6…) màu trắng, số thứ tự tăng dần theo hướng luồng;

 • Đặc tính ánh sáng khi được lắp đèn: Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 5,0 giây hoặc 6,0 giây, 10,0 giây, 12,0 giây.
  1. Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái

 • Tác dụng: Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái;

 • Vị trí: Đặt tại phía phải luồng;

 • Hình dạng: Hình nón, hình tháp hoặc hình cột;

 • Màu sắc: Màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;

 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

 • Số hiệu: Là các chữ số lẻ (1-3-5…) màu trắng, số thứ tự tăng dần theo hướng luồng;

 • Đặc tính ánh sáng khi được lắp đèn: Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 5,0 giây hoặc 6,0 giây, 10,0 giây, 12,0 giây.

 1. tải về 13.07 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương