Nl bổ sung TĂ chăn nuôi: l-lysine Monohydrochloride Feed Grade. Hsd: 21/07/2023, batch no: 20210722, quy cách: 25kg/bag. 40bag/pallet nsx: Hebei Changhao Biotechnology Co., Ltd. Hàng mới 100%tải về 13.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2022
Kích13.33 Kb.
#52204
NL bổ sung TĂ chăn nuôi - Copy


NL bổ sung TĂ chăn nuôi: L-Lysine Monohydrochloride Feed Grade. HSD:21/07/2023, batch no: 20210722, quy cách: 25kg/bag.40bag/pallet NSX: Hebei Changhao Biotechnology Co., Ltd . Hàng mới 100%.
tải về 13.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương