Niềm tin cậy hoàn toàn, các con sẽ hiểu mọi sự. Các con sẽ hiểu / với biết bao yêu thương Mẹ kêu gọi các con, với biết bao yêu thương Mẹ mong muốn thay đổi các con, để làm các con hạnh phúctải về 27.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.12.2017
Kích27.88 Kb.

Ngày 2-8-2013

“Các con yêu dấu, nếu như các con chỉ cần mở tâm hồn ra cho Mẹ với niềm tin cậy hoàn toàn, các con sẽ hiểu mọi sự.

Các con sẽ hiểu / với biết bao yêu thương Mẹ kêu gọi các con, với biết bao yêu thương Mẹ mong muốn thay đổi các con, để làm các con hạnh phúc; với biết bao yêu thương Mẹ mong muốn làm cho các con trở thành môn đệ của Con của Mẹ và ban cho các con dồi dào bình an của Con của Mẹ.

Các con sẽ hiểu sự cao cả khôn lường của Tình Yêu Từ Mẫu của Mẹ.

Hỡi các con của Mẹ, đó là lý do vì sao phải cầu nguyện vì nhờ cầu nguyện, niềm tin của các con phát triển và tình yêu được trổ sinh, đó là tình yêu mà dù có đi kèm thập giá đi nữa thì cũng vẫn chịu đựng được vì các con không vác thập giá một mình.

Trong sự hiệp nhất với Con của Mẹ, các con làm vinh Danh Cha Trên Trời.

Hãy cầu nguyện, hãy cầu xin Ơn Tình Yêu, vì Tình Yêu là sự thật duy nhất.

Tình Yêu tha thứ mọi sự, Tình Yêu phục vụ mọi người và Tình Yêu nhận ra người anh em trong mọi người.

Các con của Mẹ, các tông đồ của Mẹ, lòng tin cậy mà Cha Trên Trời đã trao cho các con qua Mẹ, là Nữ Tỳ của Ngài, quả thật cao cả biết bao, để giúp đỡ những ai không biết Ngài, để họ có thể giao hòa với Ngài và bước theo Ngài.

Đó là lý do Mẹ dạy các con yêu thương, bởi vì chỉ khi nào các con có tình thương, các con mới có thể đáp lại lời Ngài.

Một lần nữa Mẹ kêu gọi các con hãy yêu mến các vị mục tử của mình và hãy cầu nguyện, để vào thời kỳ khó khăn này, nhờ sự hướng dẫn của các ngài, Danh Con của Mẹ sẽ được tôn vinh. Mẹ cám ơn các con.”

     Cộng đoàn thưa : Chúng con xin tạ ơn Mẹ

đã ban Lời Châu Ngọc cho chúng con.

     

Our Lady’s Medjugorje Message

August 2, 2013 Apparition to Mirjana

Dear children; If only you would open your hearts to me with complete trust, you would comprehend everything. You would comprehend with how much love I am calling you; with how much love I desire to change you, to make you happy; with how much love I desire to make you followers of my Son and give you peace in the fullness of my Son. You would comprehend the immeasurable greatness of my motherly love.

That is why, my children, pray because through prayer your faith grows and love is born, the love along which even the cross is not unendurable because you do not carry it alone.

In union with my Son you glorify the name of the Heavenly Father.

Pray, pray for the gift of love, because love is the only truth: it forgives everything, it serves everyone and it sees a brother in everyone.

My children, my apostles, great is the trust that the Heavenly Father has given you through me, His handmaid, to help those who do not know Him, that they may reconcile with Him and follow Him.

That is why I am teaching you love, because only if you have love will you be able to respond to Him.

Again I am calling you to love your shepherds and to pray that, at this difficult time, the name of my Son may be glorified under their guidance. Thank you.”

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương