Nơi nhận đơntải về 14.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.09.2016
Kích14.51 Kb.
#31702


Nơi nhận đơn:

Trung tâm Internet Việt Nam

Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) - 35564944

Fax : (84-4) - 37821462
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN KHAI ĐĂNG KÝ SỐ HIỆU MẠNG

Kính gửi: Trung tâm Internet Việt Nam1. Thông tin thành viên


Tên thành viên: ……………………………………………

Tên mạngthành viên đã được cấp: ……………………….2.Số hiệu mạng thành viên đã được cấp (nếu có)

ASN1: ………………………………………………………

ASN2: ………………………………………………………

ASN3: ………………………………………………………


3. Chính sách định tuyến cho số hiệu mạng dự định xin cấp

Chính sách định tuyến hướng vào:)

Ví dụ:

import: from AS1234 action pref=100; accept ANY

import: from AS5678 action pref=100; accept ANY

Chính sách định tuyến hướng ra:

Ví dụ:

export: to AS1234 announce THIS AS

export: to AS5678 announce THIS AS


4. Ngày dự định sử dụng số hiệu mạng xin cấp

………………………………………………………………

5. Ngày gửi yêu cầu

………………………………………………………………

6. Các tài liệu gửi kèm thông thường

Sơ đồ cấu hình mạng kết nối hiện tại: ……………………

Tài liệu khác (ghi rõ): ……………………………………7. Danh mục tài liệu bổ sung trong trường hợp xin cấp ASN 2 byte

(các thông tin bổ sung bắt buộc phải được gửi kèm theo đơn)

Đặc tả kỹ thuật của thiết bị hiện thành viên đang sử dụng và lý do không hỗ trợ ASN 4 byte của thiết bị.


Thông báo của ISP cung cấp kết nối về việc không hỗ trợ ASN 4byte và lý do.


Cơ quan/Tổ chức/Doanh nghiệp đăng ký số hiệu mạng cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
.., ngày …. tháng …. năm ……

Xác nhận của tổ chức đăng ký

(Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)BM-16-03 Đơn xin cấp số hiệu mạng


Каталог: sites -> default -> files -> bieumau ip
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
bieumau ip -> Thành viên hoàn tất điền thông tin vào mẫu đơn rồi gửi vào địa chỉ email

tải về 14.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương