NỘi dung sinh hoạt chi bộ tháng 9 NĂM 2014 I/ Phần mở đầu: Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 8/2014tải về 18.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích18.95 Kb.
#584
Ngày 03/9/2014

NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9 NĂM 2014
I/ Phần mở đầu:

- Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 8/2014: Tổng số 09 đồng chí

Số tiền thu:…….……. đồng

Số tiền nộp lên Đảng ủy xã: ……………. đồng

- Tiến trình buổi sinh hoạt (Vũ Thị Hoa – Bí thư chủ trì):

* Tổng số đảng viên: 09, trong đó: Chính thức: 09, Số đảng viên có mặt: 09

* Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt CB (Thống nhất của chi ủy):

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước.

- Triển khai nhiệm vụ tháng, trong đó những vấn đề trọng tâm cần thảo luận:

. Học tập Nghị quyết của Đảng, các công văn hướng dẫn của ngành.

. Tổ chức ôn tập.

. Tu bổ, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị chuẩn bị cho năm học mới.

- Thư ký ghi chép: Nguyễn Thị Thái; Nguyễn Thị Minh Nguyệt

II/ Phần nội dung:

1. Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, Quốc tế, của địa phương, cơ quan; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên:

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đảng khóa XI gắn với việc kiểm điểm theo Nghị quyết TW4: Về quản lý CBGV, NV viên; quản lý chuyên môn; quản lý tài chính; quản lý CSVC và quản lý, giáo dục gia đình.

- Hỏi đáp về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 trong vùng biển Việt Nam.

- Tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng nhà trường: 100% cán bộ đảng viên, quần chúng yên tâm công tác, thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành.2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ tháng 8/2014:

Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể thực hiện nghiêm túc kế hoạch ôn luyện, ổn định nền nếp, mua sắm bàn ghế học sinh, trang trí biển bảng lớp học, sân trường, vệ sinh trường, lớp sạch sẽ, xây bồn hoa cây cảnh….. Hầu hết cán bộ công chức, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tham gia hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp xã đạt giải ba.

Toàn thể các đ/c đảng viên, CBGV, NV học tập chính trị hè 2014. (Vắng Huân, Bích, Hương, Cảnh)3. Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ:

100% cán bộ công chức, đảng viên có ý thức rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức HCM về: «Chống chủ nghĩa cá nhân ». Tin tưởng tuyệt đối vào quan điểm, đường lối của Đảng và chế độ chính sách của Nhà nước. Nhiều đồng chí luôn là điển hình tiên tiến trong nhà trường về mọi mặt.4. Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của Chi bộ, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên:

- Về sự lãnh đạo của Chi bộ: Chi bộ làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh. Công tác lãnh đạo, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Chính quyền và các đoàn thể được duy trì thường xuyên và rút kinh nghiệm kịp thời.

Việc thực hiện quy chế dân chủ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ giáo viên và công tác phòng chống tham nhũng,... được thực hiện tốt. Các hoạt động của Chính quyền và đoàn thể trong trường đều có sự bàn bạc, nhất trí cao của đảng viên, quần chúng, có sự kiểm tra, giám sát của Ban TTND, các tổ chức đoàn thể. Có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

- Vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên: Đảng viên luôn gương mẫu trong mọi hoạt động của trường, luôn giữ vai trò trung tâm của sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ, trong tập thể nhà trường. Có lập trường tư tưởng vững vàng, có lề lối làm việc khoa học, có lối sống trong sáng, lành mạnh, quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp và làng xóm đúng mực, đoàn kết thân ái. Luôn nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, không ai có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác. Tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, công đoàn và nhà trường phát động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.5. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong tháng 9:

- Tham gia các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể địa phương.

- Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI BCHTW đảng khóa XI, các công văn hướng dẫn của ngành.

- Giảng dạy đúng chương trình; thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học theo Quyết định 1300/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Triển khai cuộc thi Tiếng Anh và giải toán qua Internet NH 2014 – 2015.

- Kiểm tra hồ sơ phổ cập trong tháng 9/2014

- Thi Tiết đọc thư viện giỏi cấp trường:

- Họp Ban ĐDCMHS dự kiến các khoản thu chi năm học 2014 – 2015.

Duyệt KH trường tại PGD ngày 15/9/2014 (Đồng thời duyệt KH thu chi các loại quỹ thỏa thuận).

- Kế toán quyết toán quỹ ngân sách quý 3.

- Đại hội Cha mẹ học sinh toàn trường ngày 6/9/2014, cho phụ huynh ký cam kết đưa đón con em đi và về học đúng giờ, thực hiện ATGT, VSATTP...

- Mua sắm bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học.

- GVCN và nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện ATGT NH 2014 – 2015 theo Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2014 của Ban Bí thư Trung ương. Thực hiện tốt ATGT công tác phòng chống ma túy, công tác an ninh trường học, phòng chống cháy nổ và VSATTP trong giáo viên và học sinh. Ký cam kết thực hiện ATGT, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

6. Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên:

Nhất trí với các nội dung Ban chi ủy đã triển khai.III/ Phần kết thúc:

Đ/c Bí thư tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất.Chi bộ biểu quyết thông qua nghị quyết: Đồng ý: 09/09 (100%)

Đ/c Bí thư, thư ký ký vào biên bản.
Каталог: Uploads -> thvanyendt -> KE%20HOACH%20CHI%20BO%202014
Uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
Uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
Uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
Uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
Uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
KE%20HOACH%20CHI%20BO%202014 -> NỘi dung sinh hoạt chi bộ tháng 11 NĂM 2014 I/ Phần mở đầu: Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng10/201

tải về 18.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương