NỘi dung sinh hoạt chi bộ tháng 11 NĂM 2014 I/ Phần mở đầu: Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng10/201tải về 20.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích20.74 Kb.
#725
Ngày 04 tháng 11 năm 2014

NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11 NĂM 2014
I/ Phần mở đầu:

- Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng10/201: Tổng số 09 đồng chí; có mặt: 07 đ/c, vắng: 02 đ/c Bảo, Huân

Số tiền thu: …………… đồng

Số tiền nộp lên Đảng ủy xã: …………….. đồng

- Tiến trình buổi sinh hoạt (Vũ thị Hoa– Bí thư chủ trì):

* Tổng số đảng viên: 09, trong đó: Chính thức: 09, Số đảng viên có mặt: 09

* Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt CB (Thống nhất của chi ủy):

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước.

- Đã kiện toàn các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên.

- Tiếp tục đẩy mạnh thi đua đợt 1.Tổ chức mít tinh kỉ niệm 20/10

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo...”, cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức 2/10

- Thực hiện tốt ATGT, phòng chống ma túy, an ninh trường học, phòng chống cháy nổ trong giáo viên và học sinh.

- Thực hiện đúng Luật thực hành tiết kiệm, Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Tổ chức thi GVDG và Hội giảng cấp trường từ ngày 28/10 đến ngày 31/10/2014. Kết quả: Tốt : 13; Khá: 02; TB: 01.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá học sinh theo TT30.

- Làm tốt công tác tuyên truyền tham gia ủng hộ các loại quỹ: Vì người nghèo; quỹ khuyến học (huyện, trường); tiền hội phí KH; tiền CTĐ năm 2014.

- Thư ký ghi chép: Nguyễn Thị Thái.II/ Phần nội dung:

1. Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, Quốc tế, của địa phương,

cơ quan; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước

và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên:

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng khóa XI gắn với việc kiểm điểm theo Nghị quyết TW4: Về quản lý CBGV, NV viên; quản lý chuyên môn; quản lý tài chính; quản lý CSVC và quản lý, giáo dục gia đình; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về chống chủ nghĩa cá nhân và đăng ký thực hành “Nói đi đôi với làm năm 2014”

- Tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng nhà trường: 100% cán bộ đảng viên, quần chúng yên tâm công tác, thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành.

- Giới thiệu một số tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh: Dân vận

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ tháng 10/2014:

Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Hầu hết cán bộ công chức, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.3. Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ:

100% cán bộ công chức, đảng viên có ý thức rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức HCM về: Học tập Chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Tin tưởng tuyệt đối vào quan điểm, đường lối của Đảng và chế độ chính sách của Nhà nước. Nhiều đồng chí luôn là điển hình tiên tiến trong nhà trường về mọi mặt.4. Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của Chi bộ, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên:

- Về sự lãnh đạo của Chi bộ: Chi bộ làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh. Công tác lãnh đạo, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Chính quyền và các đoàn thể được duy trì thường xuyên và rút kinh nghiệm kịp thời.

Việc thực hiện quy chế dân chủ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ giáo viên và công tác phòng chống tham nhũng,... được thực hiện tốt. Các hoạt động của Chính quyền và đoàn thể trong trường đều có sự bàn bạc, nhất trí cao của đảng viên, quần chúng, có sự kiểm tra, giám sát của Ban TTND, các tổ chức đoàn thể. Có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

- Vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên: Đảng viên luôn gương mẫu trong mọi hoạt động của trường, luôn giữ vai trò trung tâm của sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ, trong tập thể nhà trường. Có lập trường tư tưởng vững vàng, có lề lối làm việc khoa học, có lối sống trong sáng, lành mạnh, quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp và làng xóm đúng mực, đoàn kết thân ái. Luôn nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, không ai có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác. Tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, công đoàn và nhà trường phát động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.5. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong tháng 11:

- Tham gia các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể địa phương.

- Công tác phát triển Đảng: đề nghị giới thiệu đi học lại đ/c .............

- Học tập Nghị quyết của Đảng, các công văn hướng dẫn của ngành.

- Phối hợp CĐ, NT tổ chức kỷ niệm ngày 20-11.

- Tiếp tục thi đua đợt 1 lấy thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo...”, cuộc vận động “2 không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thực hiện tốt ATGT, công tác phòng chống ma túy, công tác an ninh trường học, phòng chống cháy nổ.

- Đón đoàn KT PC đạt MĐ2 của tỉnh.

- Thi trình bày bảng – VCĐ; kể chuyện – đọc diễn cảm cấp trường đối với GV vào tuần 3 tháng 11.

- Tổ chức giao lưu HSG cấp trường khối 3,4,5; thi Tiếng anh trên mạng cấp huyện.

- Xây dựng KH tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2014 – 2015 theo HD.

- Tổ chức tiêm phòng bệnh Sởi Rubenlla cho HS.

- Thực hiện tốt đợt diễn tập năm 2014.

- Thực hiện triển khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2014 đối với CBQL, KT theo công văn hướng dẫn: Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản thu nhập; KH 170/KH-UBND huyện ĐT v/v triền khai thực hiện NĐ78

Hình thức công khai: Công bố tại cuộc họp

6. Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên:

Nhất trí với các nội dung Ban chi ủy đã triển khai.III/ Phần kết thúc:

Đ/c Bí thư tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất.Chi bộ biểu quyết thông qua nghị quyết: Đồng ý: 09/09 (100%)

Đ/c Bí thư, thư ký ký vào biên bản.
Каталог: Uploads -> thvanyendt -> KE%20HOACH%20CHI%20BO%202014
Uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
Uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
Uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
Uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
Uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
KE%20HOACH%20CHI%20BO%202014 -> NỘi dung sinh hoạt chi bộ tháng 9 NĂM 2014 I/ Phần mở đầu: Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 8/2014

tải về 20.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương