Nội dung nhận xét chất lượng của báo cáo thực tậptải về 1.78 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu10.06.2024
Kích1.78 Mb.
#57895
Nhận xét của người hưỡng dẫn
BAI TAP HOACH DINH CHIEN LUOC


PHIẾU NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
Họ và tên GVHD:
Họ và tên sinh viên:
Mã số sinh viên: Mã lớp
NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Chất lượng của báo cáo thực tập:
1.1. Về nội dung báo cáo

1.2. Về hình thức báo cáo

1.3. Ưu điểm, nhược điểm về nội dung và hình thức của báo cáo

2. Thái độ và tinh thần của sinh viên trong quá trình thực hiện báo cáo:

3. Nhận xét chung

4. Kết luận
Đồng ý cho nộp báo cáo
Không đồng ý cho nộp báo cáo
Trà Vinh, ngày ... tháng ... năm 20 ...
NGƯỜI HƯỚNG DẪN


..................................................tải về 1.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương